Vystřihovánky v ABC č. 9/2020

Vystřihovánky v ABC č. 9/2020
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC vychází papírový model další lodi z flotily objevitele Kryštofa Kolumba, tentokrát je to Pinta. K tomu jsme přidali historickou vystřihovánku československých vojáků z roku 1938 ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Pinta neznámá

U vystřihovánky Kolumbovy lodi Niňa jsme psali, že její pravé jméno bylo Santa Clara. La Niňa (v překladu holčička) byla jen přezdívkou, kterou loď získala od svého majitele a kapitána v jedné osobě Juana Niñi z Mogueru. Ani vlajková loď Santa Maria se ve skutečnosti takto nejmenovala. Její pravé jméno bylo La Gallega (v překladu Španělka). Jejím kapitánem byl Juanův bratr Pedro Alonso Niño z Mogueru. Třetí loď flotily známe jen pod její přezdívkou Pinta, kterou získala podle majitele a kapitána Martina Alonsa Pinzóna. Původní jméno se v záznamech nedochovalo. Konstrukčně šlo o karavelu redondu o něco menší než Santa Maria. Právě námořník z lodi Pinta jako první uviděl na obzoru zemi, ostrov San Salvador, první část Nového světa. (Zdeněk Ležák)

Lodě Kryštofa Kolumba •  iStock.cz

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 11, 24, 25, 30, 37, 42, 44. Díly 15, 21 podlepte 2×.

3. Díly 32, 34, 39, 47, 53 zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 35, 41, 52 vyrobte ze špejle o průměru 3 mm. U dílů 34, 47, 52 (2×) vyrobte skalpelem či pilníkem v místech označených symbolem >< drážku kolem obvodu špejle. Pomocí skalpelu či kulatého pilníku vytvořte žlábky pro ráhna tak, jak je naznačeno na předlohách dílů v kresbě vystřihovánky. Pokud pro stěžně nepoužíváte grilovací špejle se špičkou, vybruste vlajkové žerdi u dílů 35, 41 do špičky brusným papírem. Hnědě označené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory v dílech 1 (2×), 13 (2×), 15, 16 (4×), 17 (2×), 18 (2×), 21, 22 (2×), 23 (2×), 31 (4×), 37 (2×), 42 (2×), 55 a 56.

5. Pro lanoví si připravte béžovou bavlnku. Černá bavlnka poslouží k připevnění čelenu ke kýlu, ráhen ke stěžňům a k imitaci kotevního lana. Pamatujte, že uzlíky na koncích bavlnek je vždy nutné zakápnout lepidlem, aby se nerozvázaly.

Kryštof Kolumbus: Výpravy do neznámého světa

Kryštof Kolumbus: Výpravy do neznámého světa

Návod na slepení

1. Stavbu zahajte lepením spodní části trupu. Dle návodné kresby (dále jen NK) vymodelujte příď z dílů 1, 2, 3. K celku zepředu připevněte kýl 4. Na rub dílu 1 vlepte vnitřek ohrazení paluby 13. Trup prodlužte na levoboku díly 5, 6, 7 a na pravoboku díly 8, 9, 10. Přidáním zádě 11 s kormidlem 12 obvod trupu zkompletujete.

2. Z dílů 14, 15 vytvořte jícen dolní paluby a připevněte jej na spod dolní paluby 16. Palubu 16 vymodelujte dle NK a vlepte ji do již hotového obvodu trupu. Aretační díly pro stěžně 17, 18 připevněte z rubu paluby 16 tak, aby modré značky na nich směřovaly k přídi a otvory pro osy souhlasily s otvory v palubě. Díl 17 upevňuje hlavní stěžeň a díl 18 přední stěžeň. Palubu doplňte dle NK dílem 19.

3. Spojením dílů 20, 21 vznikne jícen horní paluby. Připevněte jej ze spodu na díl 22 a celek vlepte do obvodu trupu a na díl 16. Nechte zaschnout a podobně jako u spodní paluby přidejte aretační díl záďového stěžně 23. Dle NK doplňte ohrazení o vnitřní části 24, 25.

4. Jehlou o průměru 0,7–1 mm vytvořte v trupu v dílech 13 (4×), 24 (4×) a 25 (4×) díry pro lanoví na místech vyznačených červenou tečkou. Před uzavřením trupu dílem 30 ještě přidejte schůdky 26, 27, které spojují horní palubu 22 s dolní palubou 16 a díly pro lanoví 28, 29 patřící na boky 6, 9.

Návod na slepení vystřihovánky Kolumbovy lodě Pinta •  Tomáš Svoboda

5. Kotevní systém se skládá z dílů 31, 32, 33 a dvou černých bavlnek. Sestavte držák 31 a napevno do něj vsuňte osu 32. Pro každou kotvu zvlášť přivažte a obtočte bavlnku kolem osy 32 a druhý konec provlékněte příslušným otvorem v trupu 13. Připevněte díl 31 k palubě 16. Na konce bavlnek navlékněte kotvy 33 a uvažte je co nejblíže trupu. Čelen 34 zapasujte pomocí lepidla do trupu 16 a uvažte pomocí černé bavlnky ke kýlu 4.

6. Vyrobte plachty z dílů 40, 48, 54. Z rubové části do nic pomocí jehly na místech označených červenou tečkou vyrobte díry pro lanoví.

7. Přední stěžeň představují díly 35–40. Díl 36 obtočte kolem dílu 35 na místě vyznačeném na předloze stěžně. Do dílu 37 vyrobte pomocí jehly díry pro lanoví (4×), posléze díl nasuňte do půlky stěžně 35, ale nepřipevňujte. Díl 38 obtočte kolem stěžně a zespodu k němu připevněte díl 37 tak, aby díry pro lanoví směřovaly k přídi, zádi a bokům. Ráhno 39 upevněte ke stěžni pomocí lepidla a černé bavlnky. Plachtu 40 přišijte k ráhnu pomocí béžové bavlnky dle vzoru na NK.

Návod na slepení vystřihovánky Kolumbovy lodě Pinta •  Tomáš Svoboda

8. Hlavní stěžeň tvoří díly 41–48. Při jeho sestavě postupujte obdobně jako u předního stěžně. Výjimkou je část pro lanoví, která se skládá ještě z pozorovacího koše 43, 44 a podpory 45.

9. Před přidáním posledního stěžně doplňte loď o lanoví z obou stran lodě dle NK: (A) 1–37, (B) 6, 9–42, (C) 34–42, (D) 37–42. K lanům A připevněte utahováky 51 (4×). Lana B překryjte díly 49, 50, které patří na díly 28, 29.

10. Kolem záďového stěžně 52 napevno obtočte díl 36 dle předlohy. Přidejte šikmo ráhno 53 a kontrolujte jeho sklon pomocí plachty 54, aby její spodní strana byla kolmá ke stěžni. Černou bavlnkou ještě ráhno upevněte. Plachtu můžete podle detailní NK k ráhnu přišít. Celek vsuňte do horní paluby 22 a natočte dle NK. Mezi zadním stěžněm 52 a hlavním stěžněm 42 natáhněte bavlnku (F). Na žerdě stěžňů 35, 41 upevněte dle NK vlajky 55, 56.

SÉRIE: Lodě

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1:150

NÁROČNOST: 3

Kompletní Kolumbova flotila vystřihovánek:

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Papírové figurky československých vojáků •  papirovaarcheologie.cz

Českoslovenští vojáci 1938

Muzeum vystřihovánek

Dne 8. května si připomeneme 75. výročí konce 2. sv. války. S naší vystřihovánkou se ale ocitáme v předvečeru válečného konfliktu, kdy se odhodlání bojovat proti nacistickému Německu projevilo i v námětech vystřihovánek. Ve druhé polovině 30. let se objevila řada vydavatelů, kteří představovali jednotlivé složky armády Československé republiky. Za všechny jmenujme výrobce kávy Kulík s jeho reklamními vystřihovacími kartičkami (viz obr.). Díky vydavatelství Josefa Chrousta se děti mohly seznámit také s vojáky spřátelených armád – Francie, Velké Británie, Rumunska a USA. Autorem těchto vystřihovacích archů byl Antonín L. Salač, známý mimo jiné svými dětskými pohlednicemi. Jednotlivé listy byly číslovány podle typu vystřihovánky římskou a arabskou číslicí. Kromě číslování archy nesly i nápis Made in Czechoslovakia a od května 1945 Československý výrobek. V době protektorátu se archy tiskly bez nápisu. Vydavatelství Josefa Chrousta působilo v Praze ve 30. a 40. letech 20. století. Obchodní značku tvořil obrázek chrousta ve čtverci, a proto se pro pojmenování vydavatelství vžil i název Brouk. Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz

Vystřihovánka československých vojáků v roce 1938 v ABC č. 9/2020 •  Josef Kropáček

Návod na slepení

Přestože jde o na první pohled jednoduchou vystřihovánku, bude vyžadovat velkou přesnost při lepení oboustranných postaviček vojáků. Ne vždy se podařilo autorovi dokonale zrcadlově otočit figurku pro vytvoření zadní strany. Tyto chyby snadno zaretušujete odpovídajícím odstínem barvy. Sestavení okopu se střílnami s pytli s pískem znázorňuje návodná kresba. Než k sobě začnete lepit jednotlivé díly, vždy si předem vyzkoušejte, jestli k sobě sedí. Např. díly 5 jsme museli o 0,5 mm zkrátit na délku, aby se nám do průzoru střílny vešly.

VYDAVATELSTVÍ: Josef Chroust - "Brouk" - Praha

ROK VYDÁNÍ: cca 1938

AUTOR: A. L. Salač

FORMÁT: 34 x 41 cm

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánka ke stažení: Letiště

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Vystřihovánky v ABC č. 7/2020

Vystřihovánky v ABC č. 7/2020