Vystřihovánky v ABC č. 14/2020

Vystřihovánky v ABC č. 14/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 14/2020 vychází papírový model experimentálního průzkumného tančíku Morris-Martel vyráběný okolo roku 1925 a vystřihovánka letadla Spitfire MK.I vydaná k 80. výročí letecké bitvy o Británii. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb a informací, kde si můžete ábíčko s vystřihovánkami koupit.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Tančík Morris-Martel

Průkopník koncepce

Morris-Martel byl britský tančík vyráběný okolo roku 1925 pro experimentální a průzkumné účely. Bylo vyrobeno několik prototypů, jedno- i dvoumístných, vycházejících z konstrukce traktoru Morris-Martel. Ač dostal přednost ve výrobě konkurenční tančík Carden Loyd, Morris-Martel se stal průkopníkem koncepce tančíku.

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy.

2. Budete potřebovat párátka o průměru 2 mm a karton o síle 1–1,5 mm na kola.

Papírový model varianty tančíku Morris-Martel v časopisu ABC č. 14/2020 •  Tomáš Hrebík

Papírový model varianty tančíku Morris-Martel v časopisu ABC č. 14/2020 •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení

1. Stavbu začněte vanou. K ještě neslepenému dílu 1 přilepte díly 2 (2×), díl 1 zpracujte a doplňte hotovou věží 3. Zezadu přilepte zpracovaný díl 4.

2. Pokračujte koly. Ze stran stočených dílů 6 (2×) vlepte podlepené bočnice 5 (4×), obdobně kola 8 (2×), 7 (4×) a 10 (2×), 9 (4×). Slepte díl 11 (2×, vrchní část až na závěr) a doplňte ho držením malých kol 12 (2×). Připravte si čtveřici kol z dílů 13, 14 a 15 (všechny 4×) a celky přilep- te na vyznačená místa. Z párátek si vyrobte dle nákresů ve vystřihovánce trojici os, kola osaďte a následně přilepte připravené celky z dílů 11, 12 a 13.

Návod na slepení papírového modelu tančíku Morris-Martel v časopisu ABC č. 14/2020 •  Tomáš Hrebík

3. Dvojici slepených a vytvarovaných blatníků 16 přilepte na věž 3 a doplňte úchytkami 17 (4×). Slepte pásy 18 (2×), pro snazší nasazení na kola je vytvarujte do oválného tvaru, až pak je opatrně nasaďte.

4. Zbývá zpracovat výfuk a kulomet. Tělo výfuku 19 zpracujte a osaďte na zadní část věže 3. Slepte k sobě plochy potrubí výfuku 20, 21 aosaďtenavyznačenámís- ta na dílech 1 a 19. Zkušenější modeláři vyřezají z dílu 20 modré části. Zbývá slepit kulomet 22 a přilepit k věži 3.

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Vystřihovánka ke stažení: Československý tank

Házedlo

Spitfire MK.I

80. výročí letecké bitvy o Británii

V roce 1940 se nacistické Německo pokusilo o invazi do Velké Británie. Jeho letectvo svedlo od 1. července do 31. října pod vedením maršála Hermanna Göringa leteckou bitvu proti početně slabšímu anglickému RAF. Bitva o Británii byla první leteckou bitvou v dějinách válek. Spitfire Mk.I sériového čísla X4330 a kódového označení QJ-G sloužil v bitvě o Británii u 616. „South Yorkshire“ perutě RAF. Účast československých letců v britském Královském letectvu (RAF) byla významnou kapitolou zapojení našich vojáků do bojů 2. světové války.

Přípravné práce

1. Na rub dílů 1 a 2 si přeneste úsečku A-A. Díly 1 (pouze po rysku A-A mimo zadního kolečka), 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 a 17 podlepte kladívkovou čtvrtkou. U dílu 1 si po podlepení můžete přenést rysky pro označení, kam později přilepíte anténu 19.

2. Trojúhelníček znamená ohnout po narýhování dolů a tečka nahoru.

3. U dílů 5, 6 si připravte prořezy pro příslušné díly. Podle červených rysek nastřihněte a narýhujte výšková kormidla 11, 12 a směrovku 13, 14.

Návod na slepení vystřihovánky letadla Spitfire v časopisu ABC č. 14/2020 •  Pavel Skokan

Návod na slepení vystřihovánky letadla Spitfire v časopisu ABC č. 14/2020 •  Pavel Skokan

Návod na slepení

Nejprve slepte trup: K dílu 1 přilepte dle označených rysek anténu 19 a druhý bok 2 spolu s předními výztuhami přídě 3 a 4. Konce za ryskou A-A k sobě neslepuj- te, aby se pak do vzniklé spáry dala vsunout a vlepit směrovka z dílů 13, 14. Do prořezů v dílech 5, 6 vlepíte výfuky 7 (2×), vrtulový kužel 8 (2×) a celky přilepíte k výztuhám 3, 4.

2. Podle návodné kresby (dále jen NK) pokračujte přilepením chlopní výškového kormidla 9, 10 spolu s chlopněmi křídel 15, 16. Nyní již můžete k chlopním 9, 10 přilepit výškové kormidlo z dílů 11, 12. Trup dokončete vlepení směrového kormidla z dílů 13, 14 do spáry mezi díly 1, 2.

3. K vrchní části křídla 18 přilepte spodní část 17 a nechte pod zátěží proschnout, aby se nezkroutilo. Po proschnutí jej vytvarujete. Hotové křídlo přilepte nejprve ke chlopním 15, 16 a na tupo k bokům 1, 2; jeho zadní část přilepte podle NK.

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Pavel Skokan

MĚŘÍTKO: 1 : 50

NÁROČNOST: 1

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Legenda Spitfire na cestě kolem světa

Legenda Spitfire na cestě kolem světa

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánky v ABC č. 12/2020

Vystřihovánky v ABC č. 12/2020