Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 18/2020 vychází vystřihovánka starořeckého bojovníka hoplita z městského státu Sparta a papírový model Červinkovského domu, který je regionálním muzeem v Kolíně. Tady najdete návody na slepení, fotky a návodné kresby, ale i informace o tom, kde si můžete ábíčko s těmito vystřihovánkami koupit.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánka spartského hoplita

Starořecký bojovník: Těžkooděnec z 5. stol. př. n. l.

Vystřihovánku bonusových dílů výstroje najdete tady ke stažení zdarma.

Těžkooděnci neboli hoplité tvořili základ řeckého vojska. Jejich jméno je odvozeno od těžkého štítu zvaného hoplon. Byli cvičeni bojovat v sevřené formaci zvané falanga – navzájem se chránili štíty a s kopími napřaženým vpřed a postupovali proti nepříteli. Tvořili téměř nedobytnou živou hradbu. Tato taktika se skvěle osvědčila například v legendární bitvě u Thermopyl, kde v úzkém prostoru odolávali Řekové, vedení spartským králem Leonidem, několik dní náporu přesily perské armády.

Vystřihovánka starořeckého bojovníka hoplita z městského státu Sparta, který se vyznamenal v Bitvě u Thermopyl •  Roland Havran

Přípravné práce

1. Před stavbou vystřihovánky se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a papírový model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu budeme potřebovat ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování a kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku. Po slepení modelu hrany zaretušujeme vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem. Figurku starořeckého bojovníka můžeme vylepšit pláštěm z červené látky.

Návod na slepení vystřihovánky

ZÁKLADNÍ FIGURKA:

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory. Na vrchol umístíme díl 2 s otvory. Ke spodní části připevníme ohnuté a nastříhané ochranné pásky 3 (2×) a 4 (2×). K zádům připevníme plát chráničů ramen 5, jeho dva pruhy ohneme a přilepíme k hrudi. Dále sestavíme „suknici“ 6, do níž si připravíme otvory, zezadu a z boků přilepíme opět nastříhané ochranné pásky 7 (2×) a 8.

2. Pokračujeme sestavením stehen z dílů 10 (2×) a 11 (2×). K předním částem přilepíme části suknice 12 (2×). Dále sestavíme lýtka 13 (2×) a chodidla 14 (2×). Díly prozatím odložíme.

Vystřihovánka starořeckého bojovníka hoplita z městského státu Sparta, který se vyznamenal v Bitvě u Thermopyl •  Roland Havran

HLAVA

Slepíme díl 15 a spojíme ho s krkem 16. Do obou dílů připravíme otvory. Vytvarujeme obličej 17, k němuž přilepíme drobný nos 18. Obličej spojíme s krkem, aby otvory navazovaly. Černá šipka vždy ukazuje dopředu.

RUCE

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1 Sestavíme ramena 19 (2×) s otvory a do každého si připravíme jeden kroužek 20 (můžeme ho podlepit). Pokračujeme sestavením předloktí 21 (2×). K nim přilepíme pečlivě vytvarované dlaně 22 (2×). Sestavíme loketní spoje 23 (2×) a k nim přilepíme trubičky 24 (2×). Necháme co nejlépe proschnout!

Mezitím připravíme horní části paží 25 (2×), do každé si připravíme dva velké otvory. Paže nasadíme na trubičky a nahoře je zajistíme kolečky 26 (2×). Použijte méně lepidla, ať spoj neslepíte a loket se může volně otáčet. Po zaschnutí zakryjte horní část paží díly 27 (2×).

Vystřihovánka starořeckého bojovníka hoplita z městského státu Sparta, který se vyznamenal v Bitvě u Thermopyl •  Roland Havran

SESTAVENÍ FIGURKY

Podle kresby ve vystřihovánce výše si nařežeme z párátek spoje.

1. Nejdříve sestavíme nohy. Spojíme stehna s lýtky v koleni a zakápneme zvenku lepidlem. Po proschnutí celky vsadíme pod suknici a spojíme kyčelním spojem, který vsuneme pod ochranné pásky. Na oba jeho konce dáme jisticí kolečko a zakápneme lepidlem.

2. Dále prostrčíme trupem ramenní spoje. Na oba jeho konce nasuneme ramena (rukávy), oba koncezajistíme kolečkem a zakápneme lepidlem. Spojíme předloktí s loketními spoji a zvenku opět zakápneme lepidlem. Celky poté spojíme s ramenyma opět zakápneme zvenku lepidlem.

3. Připravíme krční spoj. Můžeme jej nasunout do trupu a zakápnout lepidlem. Po zaschnutí lze nechat hlavu i přilbu nasazovací.

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly výstroje starořeckého bojovníka

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly výstroje starořeckého bojovníka

VÝSTROJ A VÝZBROJ

1. Začneme pečlivým vytvarováním vrchního dílu přilbice 1 s otvorem vespod. K němu poté můžeme připevnit pečlivě vystřižený díl 2. Přilbici můžeme nechat bez chocholu nebo k ní připojit jeden ze dvou chocholů, podélný 3a nebo příčný 3b.

2. Dále si připravíme závěs na meč 4. K jeho konci připevníme pouzdro 5, do kterého patří meč 6. Pouzdro slepte opatrně, aby se do něj dal meč zasunout!

3. Pokračujeme štítem. Nejdříve připravíme díl 7,který můžeme podlepit. K němu připevníme přední část 8. K zadní části štítu připevníme ještě držák 9 a madlo 10.

4. Poslední částí výzbroje je kopí. Podle NK si připravte špejli 20 cm dlouhou. Její spodní konec naostřete a druhý seřízněte z obou stran na plocho. Nasuňte hlavici kopí 11.

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3/3

Vystřihovánka Červinkovského domu, který patří k Regionálnímu muzeu v Kolíně •  Pavel Havránek

Regionální muzeum v Kolíně

Červinkovský dům

Papírové modely muzejních budov v Čechách

Regionální muzeum v Kolíně se nachází ve třech budovách. Jed-nou z nich je Červinkovský dům s expozicemi nejstarších dějin Kolína a interiérů měšťanské domácnosti 19. století. Gotický dům ze 13. století se stal sídlem muzea v roce 1985. Dříve sloužil k bydlení, ale také jako špitál pro chudé či krčma.

Jméno Červinkovský vzniklo s novým majitelem řezníkem Václavem Červinkou, který dům zakoupil v roce 1703. V průběhu staletí objekt prošel několika přestavbami. V letech 1982 – 1985 byla budova rekonstruována a vrátil se jí původní středověký charakter. Ve sklepních prostorách je umístěn model středověkého Kolína, zobrazující jeho podobu na počátku 15. století.

Tábor jako za husitů: Historické město ožilo ve 3D

Tábor jako za husitů: Historické město ožilo ve 3D

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu papírového modelu zahájíme kompletací pláště budovy 1. K dílu 1 přilepíme zadní část středního traktu budovy 3. Zadní část budovy uzavřeme přilepením dílu 1 k dílu 3. Abychom dodrželi pravoúhlou geometrii a lépe se nám postupovalo, osadíme střechu zadní části 5. Zpracujeme střechu střední části 4 a podle označení ji přilepíme k dílům 1, 3. Zpracujeme díl 2 a přilepíme ho k dílům 1, 3.

2. Pokračujeme kompletací první části střechy 10. Její šindelovou část je nutno před přilepením k dílům 2, 3 nejprve zaoblit poválením po válcovém předmětu, např. kulaté tužce.Stejněsi připravíme zaoblené díly 9 a 11.

Vystřihovánka Červinkovského domu, který patří k Regionálnímu muzeu v Kolíně •  Pavel Havránek

3. Strop hlavní budovy 8 přilepíme k chlopním dílu 2 a z rubu na hrany přilepíme díly střechy 9, 11. Vyrovnáme míru zaoblení u jednotlivých částí a zafixujeme přilepením střechy 12.

4. Nakonec slepíme atrium 6, které umístíme na základnu 7. Zbývá zaretušovat bílé hrany ohybu vodovými barvami v příslušných odstínech.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Papírový svět: Nový mistr papírových modelů

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 17/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020