Vystřihovánky v ABC č. 16/2020

Vystřihovánky v ABC č. 16/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 16/2020 vychází vystřihovánka sci-fi vozidel ze série Coral Explorer a historický papírový model moderního divadla ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete zajímavosti, informace, návodné kresby a návody na slepení těchto vystřihovánek a dozvíte se, kde a jak si je můžete koupit.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Coral Explorer

Lifter a doprovodná vozidla

Dopravu posádky a výměnu kontejnerů na Opar dirizia obstarává takzvaný lifter model A8 neboli kontejnerový vzdušný přemisťovač. Lifter A8 pojmenovaný Lilith létá v pravidelných intervalech pro kontejnery a posádky z kombajnů. Na magnetickou korbu lze naložit několik zásobovacích beden nebo nádrž pro palivo JP10 pro delší dolet lifteru.

Postavte si papírové modely sci-fi vesmírných vozidel ze série vystřihovánek Coral Explorer z časopisu ABC •  Jan Rükr

Spolu s letounem si můžete slepit terénní vozidlo PSI v provedení valník a předělaný vůz C7 ve verzi EXL, tedy expediční prodloužená verze s ná- hradními díly a přívěsem s mechanickou rukou. Předchozí modely sady Coral Explorer vyšly v ABC č. 8 a ABC č. 11/2020.

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Návod na slepení vystřihovánky

Letoun Lifter A8

1. Slepte pláště sedmi samostatných kontejnerů 1 opatřené z rubové strany magnety na protilehlých stěnách, viz modrá plocha v návodové kresbě (dále NK).

2. Slepte nádr žpaliva z dílu 2, stojky 3 opatřené z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK a dvou malých držáků 4, které jsou k nádrži lepeny na tupo (bez chlopní).

3. Slepte kokpit lifteru z kabiny 5, boků 6, hřbetu 7 a úložné plochy 8, která je opatřená z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK. Trup uzavřete dílem 9, který má na své největší ploše také z rubu magnet. Dbejte, aby tento magnet byl přitahován kontejnerem z harvestoru (ABC č. 8/2020).

4. Torzo lifteru opatřete držákem levého předního motoru19, levého zadního motoru  z dílů 12 a 14, držákem pravého předního motoru 20 a pravého zadního motoru z dílů 13 a 15. Dále torzo osaďte držáky nákladu 11 (3×) na šedivá místa a 11A na červená místa pláště.

Návod na slepení vystřihovánky sci-fi vozidel ze série Coral Explorer z časopisu ABC č. 16/2020 •  Jan Rükr

5. Slepte jednotlivé motory: Motor A1 z dílů sání 24, pláště 23 a tubusu 25 lepeného na jedné straně bez chlopní. Stejně slepte motor A2 z dílů 27, 26 a 28. Motor B1 slepte z dílů sání 30 a pláště 29 s vlepeným rozpěrným tubusem 31. Stejně slepte motor B2 z dílů 33, 32 a 34. Jednotlivé motory volně nasaďte na hřídele letounu: Levý přední A1, pravý přední A2, levý zadní B1 a pravý zadní B2. Na volná ramena nalepte příčná křídla 16, 17, 21, 22, aby motory nevypadly.

Terénní vozidlo PSI - valník

1. Slepte karoseri i snákladní částí z pláště 1, podvozku 2 a předního dílu se světly 3.

2. Do přední části karoserie vlepte přední nápravu složenou z uložení 7 a kol 8, 9. Do její zadní části pak nalepte zadní nápravu složenou z uložení 4 a kol 5, 6.

Expediční vozidlo C7-EXL s přívěsem

1. Slepte torzo vozidla 1 opatřené z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK. Nalepte na něj boky 2, 3 a kapsy na náhradní díly 4, 5.

2. Slepte přívěs z nosné části 6 opatřené z rubové strany dvěma magnety, viz modré plochy v NK. Dbejte, aby magnet umístěný v oji by lpřitahován vozidlem C7-EXL  a magnet v ploše k volně stojícímu jeřábu (viz. dále).

3. Na nosnou část 6 nalepte boky 7,8. Shora přívěsu nalepte bočnice 9,10.Slepte volně stojící jeřáb z dílů 11, 12 a 13, který je opatřený z rubové strany magnetem, viz modrá plocha v NK.

SÉRIE: Sci-fi

AUTOR: Jan Rükr

NÁROČNOST: 2/3

Vystřihovánky ze série Colar Explorer:

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Papírový model moderního divadla ze série Muzeum vystřihovánek vyšel v časopisu ABC č. 16/2020 •  Josef Kropáček

Moderní divadlo

Muzeum vystřihovánek

S vystřihovánkou budovy divadla si opět představujeme již zaniklé vydavatelství HERMA, se kterým jsme se již v sadě setkali. Vydavatelství působilo v severních nebo východních Čechách na území Sudet ve 20. až 40. letech 20. století. Do dnešní doby se dochovalo jen několik archů ze čtyř stokusových sérií tištěných v různých formátech.

Model divadla nemá v Čechách svou reálnou předlohu a jde tedy o případ vystřihovánky inspirované zahraniční architekturou. Vliv inspirace mimo hranice prvorepublikového Československa dokládají dochované modely hospodářských stavení např. z Rakouska, Německa, Lužicko- Srbska. Vedle vystřihovánek budov HERMA vydávala i vystřihovací listy s figurkami vojáků (dole).(Připraveno ve spolupráci s papirovaarcheologie.cz)

Návod na slepení vystřihovánky

1 Hotový model vám představuje malý obrázek. Na některých arších byl výjimečně zob- razen půdorys pro usnadnění orientace při stavbě. U sestavování modelu vám do- poručujeme jako vždy trpělivost. Model není slo- žitý, i tak si pečlivě prostudujte jehojednotlivédíly.

2. Narýhujte hrany pro snadnější ohýbání, vystříhejte nebo vyřežte postupně všechny díly a naohýbejte je. Jednotlivé díly zaretušujte a postupně je lepte k sobě v pořadí 1–3.

3 .Sestavený model umístěte na pevnou podložku s barevně řešeným terénem a doplňte precizně vyřezanými figurkami, automobilem a keři.

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami

Santa Maria, Niňa a Pinta: Kolumbova flotila vystřihovánek je kompletní

Santa Maria, Niňa a Pinta: Kolumbova flotila vystřihovánek je kompletní

Vystřihovánky v ABC č. 14/2020

Vystřihovánky v ABC č. 14/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020