Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 14/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model vesmírné lodi Vostok, který byl první vystřihovánkou vydanou v úplně prvním ábíčku. A máme ho i ve verzi 2022! Nechybí ani poslední z vystřihovánek ze série obojživelných letadel.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Vystřihovánka vesmírné lodi Vostok byla prvním modelem, který vyšel v úplně prvním čísle časopisu ABC •  Jan Rükr

Vesmír

Vostok

Původní verze 1962 a verze 2022

Návod na slepení:

Verze 1962

Upravený výňatek z původního návodu:

1. Slepte základní díl trupu 3. Díl 2 před nalepením na díl 3 podlepte papírem. Na díl 2 nalepte díly 4 (2×). Prstenec 5 také podlepte. Kuželovou špičku 1 vlepte shora do trupu.

2. Zespodu je raketa kryta kruhovými díly 8, 9, 10. Díly odstupňujte zesíleným podlepením. Sestavení prstence z dílů 6, 7, 11 a 12 je patrné z návodné kresby. Díly 7 (4×) jsou vyrobeny z kulaté špejle o průměru 2 mm a naříznuty do písmene T.

Vystřihovánka vesmírné lodi Vostok •  Jan Rükr

Verze 2022

1. Vystřihněte, natvarujte a slepte díl pláště 1. Do otvoru vlepte modul 2. Na celek nalepte špici 3. Plášť 1 polepte potrubím 5 (2×) a stabilizátory 4 (2×).

2. Na spodní část pláště 1 nalepte zúženou část 6. Ta přechází v ojíněný prstenec složený z dílů 7, 8 a 9. Na přepážku 9 nalepte motorovou část lodě 10, hlavní trysky 14 s ústím 15, sadou manévrovacích trysek 11 (4×), se zámky 12 (4×). Do příslušných míst nalepte vedení 13.

Návod na slepení •  Jan Rükr

Stojánek obou vesmírných lodí

1. Destičku 12 podlepte kartonem. Nalepte na ni stojan pro Vostok verze 2022 složený ze zarážky 1, bočnic 2 a 3, vrchní části 4 a zad 5.

2. Na levou stranu destičky nalepte stojan pro Vostok verze 1962 složený ze zarážky 7, bočnic 8 a 9, vrchní části 10 a zad 11.

SÉRIE: VESMÍR

AUTOR: Jan Rükr, Waclaw Tabencki, Drahomíra Frýbová

SLOŽITÉ

Více o první vystřihovánce v časopisu ABC zjistíte v aktuálním ábíčku.

 

Vystřihovánka obojživelného letadla inspirovaná průzkumným britským letounem Supermarine Walrus Mk. II •  Tomáš Svoboda

Letadla

Obojživelné letadlo

Sada hydroplánů

Sadu hydroplánů zakončíme vystřihovánkou inspirovanou průzkumným britským letounem Supermarine Walrus Mk. II. Stroj byl ve druhé světové válce používán k záchraně pilotů, kteří po sestřelení uvízli na moři. Ztvárněný model imatrikulací spadá pod francouzské námořnictvo. Po ukončení války letadlo plnilo transportní a záchranou úlohu až do roku 1954.

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značené dvěma červenými překříženými úsečkami, průřezy samostatnou červenou úsečkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 4, 14, 15, 16 (2×), 17, 18, 21, 30, 32, 34, 38 (2×), 39, 45 (4×), 46, 47. Díly 9 (2×), 12 (2×), 13 (2×) podlepte kartonem o síle 4 mm.

3. Díly 26 (2×), 27 (2×), 28 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Díly 35 (8×), 37 připravte ze špejle o průměru 3 mm. Doporučujeme kolem špejle os 35 nejprve omotat jednotlivé díly 36 a teprve pak špejli zkracovat. Šedě označené části všech dílů ze špejlí natřete podobným odstínem barvy.
4. Vyřízněte otvory v dílech 8, 9, 11, 12, 24, 25, 32, 34, 38 (2×), 39, 48. Udělejte průřezy vyznačené červenou úsečkou v dílech 5 (chlopně pro upevnění křídla), 14, 16.

Vystřihovánka obojživelného letadla •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

1. Dle návodné kresby (dále jen NK) vymodelujte trup letounu 5. Z dílů 1, 2, 3, 4 sestavte průhled kabiny a celek nalepte k trupu 5 shora. Zdola pak díl 5 uzavřete přidáním dílů 6, 7.

2. Pokračujte vytvořením spodního křídla. Nejprve nanečisto vymodelujte levé křídlo 8. Pak na jeho rub upevněte pomocný díl 9 tak, aby otvory pro osy všech tří nosníků 26, 27, 28 na obou dílech lícovaly. Křídlo 8 napevno uzavřete a k jeho kraji přilepte odpovídající díl 10d. Zkontrolujte, zda otvory pro nosníky jsou dostatečně velké a hluboké, aby se do nich později daly špejle o průměru 2 mm upevnit.

3. Podobným způsobem vytvořte i pravé spodní křídlo z dílů 11, 12, 10d. Oba celky propojte pomocí dílu 13. Nechte lepidlo důkladně proschnout, pak křídlo vsuňte do trupu 5 a přilepte ho k němu. Pokud jste s umístěním křídla spokojeni, můžete trup 5 shora uzavřít celkem z dílů 14, 15.

4. Slepte směrovku 16 a do průřezu v její ploše vsuňte pomocný díl 17. Dbejte, aby modrými šipkami směřoval ke špičce letounu. Na příslušná místa dílu 17 dle NK nalepte křídla 18, 21. Celek upevněte pomocí lepidla k trupu modelu lepením na tupo a zasunutím chlopně dílu 16 do dílu 14. Křídla následně aretujte k trupu dle NK nosníky 19, 20, 22, 23.

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

5. Horní křídlo se skládá z dílů 9, 10h (2x), 12, 13, 24, 25. Při jeho lepení postupujte shodně jako při stavbě dolního křídla. Jakmile budete mít hotovo, upevněte do křídla dle NK nosníky 26 (2×), 27 (2×), 28 (2×). Vyzkoušejte, zda celek pasuje do spodního křídla, zatím jej však ještě nepřilepujte a věnujte se nejprve motoru s vrtulí.

6. Vymodelujte válec krytu motoru 31. K jeho přední části přilepte kužel 29 se špičkou 30 a na zadní část napasujte disk 32. Přidejte válec 33 s diskem 34. Jednotlivé části hvězdicového motoru vyrobíte obtočením dílů 36 kolem špejle 35 o průměru 3 mm (8×). Jejich vrcholky zaretušujte černou barvou a pak jednotlivé kusy postupně upevňujte kolem dílu 33. Pokračujte zapasováním osy 37 do hotového celku. Osa se točit nebude. Vrtuli 38 na osu nasuňte co nejvolněji a ohněte její listy tak, aby reagovaly na proud vzduchu. Vrtuli aretujte dílem 39.

7. Ke krytu motoru 31 přilepte vymodelované nosníky 40, 41, 42, 43. Jejich přesné umístění usnadňují barevně odlišené směrové šipky a čísla protějších dílů na chlopních. Celek přilepte dle NK k trupu modelu 5. Posléze ke zbytku modelu upevněte i horní křídlo.

8. Levý podvozek pasující na díl 5 sestavíte z dílů 44, 45 (2×), 46. Pravý podvozek z dílů 44, 45 (2×), 47. Posledním krokem stavby je přidání dvou plováků na spodní části nosníků 27, 28 pod dolními křídly. Jednotlivé plováky vytvoříte z dílů 48 (2×), 49 (2×), 50 (4×).

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 78

SLOŽITÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Papírová historie # 20: První vystřihovánka v ABC slaví výročí

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022