Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 7/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model tureckého majáku Maiden's Tower, kde se natáčel film Jeden svět nestačí s agentem 007 Jamesem Bondem. Nebo vystřihovánku dalšího letištního speciálu - nůžkového nakládače. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Maják Maiden's Tower

Věž z bondovky

Maiden's Tower je věž, nacházející se na malém ostrůvku vzdáleném 200 m od Üsküdarského pobřeží v Istanbulu v Turecku. Pochází z období Byzantské říše, první zmínky se datují k roku 1110. V průběhu času měla více funkcí, sloužila jako strážní věž, maják nebo karanténní stanice.

Roku 1998 proběhla rekonstrukce věže kvůli natáčení filmu s agentem 007 Jamesem Bondem Jeden svět nestačí a poté v ní vznikla restaurace s kavárnou.

Turecký maják Maiden's Tower, kde se natáčel film Jeden svět nestačí s agentem 007 Jamesem Bondem •  iStock

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak.

2. Symbol nůžek u dílů 12, 13, 17 a 21 značí prostřižení v daném místě. Symbol obloučku u dílů 2, 5, 6, 9, 13, 17, 20, 21, 22 a 29 značí přilepení plochy na rub. Pokud se však na přilepované straně nachází chlopeň, tak ji před přilepením vyhněte.

3. Na dílech 15, 18, 19, 20, 22 se nachází černý puntík. Označuje orientaci dveří vůči majáku.

Papírový model tureckého majáku Maiden's Tower •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začnete stěnami majáku. Zpracujte díl 2 a přilepte k němu z vnitřní strany díl 3. Celek přilepte na chlopeň dílu 1. Přilepte vnitřní strany věže, díl 4. Zpracujte díly 5, 6 a připojte na chlopně k celku. Přilepte střechu 7: Začněte chlopní na díle 1 a pokračujte směrem ke chlopni 5. Na vyznačené místo nad dílem 6 přilepte na střechu díl 8.

2. Zpracujte střechu z dílů 9, 10, 11 a spojte ji s dílem 12. Vstupní přístřešek slepte z dílů 13, 14 a přilepte ho na chlopně dílu 9. Celek přilepte na vyznačené místo na díle 1. Věž majáku uzavřete zpracovaným dílem 15 a doplňte ji římsami 16 (4×).

Návod na slepení •  Tomáš Hrebík

3. Na vrchní část přilepte zpracované zábradlí 17 a díl 18. Báň slepte z dílů 19 (8×), dodržte střídání vikýřů. Báň přilepte na podstavu 20. Celek přilepte na chlopně dílu 18. Zpracujte zábradlí 21 a přilepte ho na díl 22. Doplňte věžičkou 23. Celek přilepte na chlopně báně z dílů 19.

4. K majáku přilepte okolní dlažbu. K dílu 6 přilepte díl 24, obdobně k dílu 2 patří díl 25. Na chlopně přilepených ploch a dílu 5 přilepte díl 26, obdobně pak zepředu díl 27. Nyní přilepte i sloupky vstupního přístřešku, doporučujeme před přilepením sloupky mírně vyhnout. Zbývá přilepit podle návodné kresby komínek 28 na díl 10 a špici 29 na díl 23.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 200

SLOŽITÉ

Vystřihovánka letištního speciálu - nůžkového nakládače •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Letištní speciály

Nůžkový nakladač

Druhým modelem ze sady letištních speciálů je samohybný nakladač palet a kontejnerů. Pro svůj hydraulický zdvihový systém se mu také někdy říká nůžkový. Jako předlohu jsme zvolili typ Halvorsen 25 K.

Nakladač se skládá ze tří částí – z řízeného podvozku, zdvihového mechanismu a z nákladní plošiny s kabinou řidiče. Nákladní plošina je vybavena paletovými drahami pro manipulaci s nákladem po celé ploše. Nůžkový zdvihový systém umožňuje zvednout a vyložit náklad do jakéhokoliv civilního nebo vojenského letadla. Můžete se ještě těšit na letištní tahač, cisternu a hasičský vůz.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenými šipkami budete ohýbat směrem k sobě. Na dílech 6 a 7 nastřihněte krátké červené úsečky.

2. Model je trochu náročnější na celkovou geometrii, proto jsme některé lepicí plochy nechali zelené.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Návod na slepení vystřihovánky

1. Nejdříve slepte ramena zdvihového systému 6, 7 (oboje 2×). Zatížené je nechte dobře proschnout, aby se později nekroutily.

2. Pokračujte přední částí podvozku, dílem 1. Slepte zadní část podvozku, díl 2. Slepte spojovací boky 3 (2×) a zepředu i zezadu je připojte k dílům 1 a 2.

3. Přední uchycení hydrauliky 4 nalepte shora na díl 1. Stejně postupujte u zadní hydrauliky 5, který přilepte na díl 2.

4. Následuje náročnější část – stavba nůžkové konstrukce. Bude slepená z dílů 6 a 7. Díly 6 jsou vnitřní a díly 7 jsou vnější. Ve vystřihovánce jsou nakresleny zrcadlově. Než díly slepíte, zkuste si je nejdříve přiložit bez lepení. K sobě slepené díly 6, 7 nalepte z boku na díly 4, 5. Spojovací článek 8 přilepte mezi vnitřní díly 7. Zdvihovou hydrauliku 9 nalepte zespoda na díl 4 a shora na díl 8.

5. Slepte horní díl plošiny 10 a do něj zespoda vlepte spodní díl 11. Sestavte kabinu řidiče 12 a nalepte ji k plošině. Slepte zábradlí 13, 14 a nalepte je po bocích na plošinu. Žebřík 15 nalepte na plošinu mezi díly 12 a 13. Celek z dílů 10–15 nalepte shora na díly 6 a 7.

6. Skřínky na nářadí 16 (2×) nalepte po obou stranách na díly 3. Stabilizační nohy 17 (2×) nalepte po obou stranách na díl 2. Z dílů 18, 19 (obojí 2×) slepte kola a přilepte je na díly 1, 2.

SÉRIE: Automobily

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022