Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 2/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 2/2022 vychází nové vystřihovánky nejen pro děti. Vystřihněte a sestavte si papírový model figurky japonského samuraje. Nechybí ani vystřihovánka automobilu odmrazovače. Tady jsou návody na slepení.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Japonský samuraj

Asijský bojovník, 16. - 17. stol. n. l.

Samurajové byli podobně jako evropští rytíři společenskou třídou válečníků ve starém Japonsku. Stáli na vrcholu tehdejšího kastovního systému a byli vázáni přísahou sloužit svému pánovi. Celý život se věnovali tréninku boje a dodržovali velice přísný kodex Bušidó, který stavěl čest samuraje a jeho pána nad vlastní život. I za malý prohřešek samuraj často páchal rituální sebevraždu zvanou seppuku.

Foto:  Roland Havran

Teprve po sjednocení Japonska v 16. století se k samurajským uměním přidala kaligrafie, čajové obřady a další typicky japonská tradiční umění. Bojová umění a zbraně samurajů jsou dodnes opředeny řadou mýtů. I když si nejvíce cenili meče katana, který představoval duši bojovníka, na bojišti často používali luky, kopí naginata a po kontaktu s Evropany rychle přejali i střelné zbraně.

Podstatou života samuraje bylo oddaně sloužit svému pánu a denně tvrdě pracovat na sebezdokonalení. Samurajové tak dodnes fascinují i inspirují celý svět.

Tady si můžete stáhnout bonusové díly výstroje samuraje:

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly samuraje

Vystřihovánka ke stažení: Bonusové díly samuraje

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Návod na slepení vystřihovánky

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory.

2. Sestavíme stehna 2 (2×) se zhotovenými otvory. Ke stehnům v horní části přilepíme ochranný plášť 3. Pokračujeme sestavením kolen 4 (2×) a k nim přilepíme sestavená lýtka 5 (2×) s chodidly 6 (2×). Nohy můžeme zkompletovat a spojit v kolenou i s trupem. Vše zakápneme lepidlem a necháme dobře proschnout.

3. Po zaschnutí k pasu přilepíme ochranné pláty zbroje 7. Vždy dopředu dvě B (4×) a přes ně jedno A (2×) a na boky C (2×). Nahoru na trup umístíme mírně zkoseně nárameníky 8 (2×), na hruď střapce 9 (2×) a dle libosti můžeme přidat ozdobné zakončení nárameníků 10 (2×). Kolem trupu umístíme opasek 11 tak, aby na levé straně zůstal volný pro zasunutí mečů.

Foto:  Roland Havran

RUCE

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1 Nejdříve si připravíme ramena 12 (2×) a pak také spojovací kroužky 13 (2×). Trupem provlékneme párátko, navlékneme obě ramena, přitáhneme je k trupu a zajistíme kroužky, které zakápneme lepidlem. Necháme velmi dobře proschnout a kontrolujeme, aby se ramena volně otáčela!

2. Nyní začneme sestavovat ruku odspodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme dlaně 14 (2×). Na ně přilepíme volně chránič 15 (2×). Dále připravíme předloktí 16 a jisticí kroužky 17 (obojí 2×). Do obou dílů zhotovíme otvory. Pokračujeme loktem 18 (2×), k němu připojíme spojovací trubičku 19 (2×) a necháme dobře proschnout.

Následuje horní částí paže 20 (2×). Do tohoto dílu uděláme velké otvory a připravíme si kolečko 21 (2×). Loket s trubičkou již můžeme prostrčit paží a zajistit kolečkem 21. Na boky paží umístíme velké mírně ohnuté chrániče 22 se střapcem 9 (obojí 2×). Celky zatím odložíme.

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

HLAVA

Sestavíme krk 23 a uzavřeme jej díly 24 (2×). Ke krku přilepíme z obou stran chránič 25. Dále vytvarujeme obličej 26 a k němu opatrně přilepíme vytvarovaný nos 27. Hlavu spojíme s krkem.

PŘILBICE A VÝZBROJ

1. Vytvarujeme ochranný lem přilbice 28. Přilepíme jej k základně 29. Z vnitřní strany vlepíme plochu 30. Pokračujeme vytvarováním horní části přilby 31. Její paprsky spojíme zespodu dílem 32 a svrchu zakryjeme spoj dílem 33. Přehneme, slepíme a na určená místa zevnitř vlepíme dvě křidélka 34. Do přilby ještě vlepíme jisticí šňůru 35. Zepředu na přilbu přilepíme vytvarovaný štítek 36 a na její přední část ozdobu přilbice 37.

2. Nyní sestavíme dvě pouzdra na meče 38, 39. U obou vždy dbáme, abychom si pouzdro nezalepili. Přehneme a slepíme dvojici mečů 40, 41. Necháme je dobře proschnout, můžeme je podlepit tvrdším papírem. Připravíme si dvě záštity 42 s vyříznutým otvorem, nasadíme je na meče a zajistíme lepidlem v místě, kde začíná černá rukojeť. Oba meče by měly jít vsunout do pouzder, pouzdra pak za opasek ostřím nahoru.

Foto:  Roland Havran

3. Posledním volitelným dílem je bojová maska 43. Opatrně v ní vyřízneme otvor pro ústa. Přilepíme vytvarovaný nos 44. Pro větší efekt můžeme z kousku vaty vytvořit bílý knír libovolné délky i tvaru. Samurajové si takto masky skutečně vylepšovali. Maska by poté měla jít nasadit za uši na tvář figurky.

SESTAVENI FIGURKY

Připravíme si spoje z párátek. Postupně dle návodu spojujeme jednotlivé klouby. Vždy je zvenku zakápneme lepidlem a kontrolujeme, aby zůstaly pohyblivé. Nohy již máme hotové, pokračujeme pažemi.

1 Do dlaní vlepíme párátko a zakápneme. Po proschnutí provlékneme předloktím, zajistíme kroužkem a zakápneme. Následně spojíme stejným způsobem s loktem a celek poté i s ramenem.

2. Stejně tak obličej a krk spojíme s přilbou. Celek vložíme do otvoru v trupu.

FINÁLNÍ PRÁCE

Zaretušujeme hrany modelu vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

SLOŽITÉ

Foto:  Roland Havran

Odmrazovač

Letištní speciály

V tomto ročníku časopisu ABC si budete moci postavit novou sadu vystřihovánek Letištní speciály. Jsou to stroje vyvinuté nebo upravené pro práci na letištích. Prvním z nich je odmrazovač, následovat bude nůžkový nakladač, letištní tahač, cisterna a hasičský vůz.

Volnou předlohou modelu je odmrazovač SAFEAERO 220. Odmrazovače jsou konstruovány tak, aby mohly obsluhovat letadla od těch nejmenších až po největší. Slouží jim k tomu výsuvné rameno s kabinou, které je stavitelné jak na výšku, tak i do stran. Díky této konstrukci lze odmrazovací směs stříkat na letadla z různých úhlů, zespoda i shora. Moderní elektronika umožňuje, aby celý stroj obsluhoval jenom jeden člověk. Odmrazovače pracují za všech povětrnostních podmínek, ve dne i v noci, a jsou součástí každého letiště.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany na dílech 5 a 9 označené červenými šipkami budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1 Stavbu začnete zkompletováním kol z dílů 10 a 11. Díly slepte k sobě a zatížené nechte dobře
proschnout.

2. Slepte trup 1. Shora na něj připojte nástavbu 2. Zpracujte zdvihový mechanismus 3 a nalepte jej
na díl 2. Dbejte při tom na označenou červenou lepicí plochu!

3. Rameno 4 připojte na díl 3. Zpracujte výsuvnou část ramene 5 a přilepte ji zepředu na díl 4.

Podlahu kabiny 6 přilepte zespodu na díl 5.

4. Než zkompletujete kabinu 7, prostudujte si pečlivě podle návodné kresby (dále jen NK) její tvary. Podle NK ji slepte a připojte na díl 6.

5. Slepte k sobě poloviny stříkací pistole 8 a upevněte ji z boku na díl 7. Rampu s reflektory 9 přilepte shora na díl 7.

6. Nakonec nalepte proschlá kola na vyznačená místa na díly 1 a 2.

SÉRIE: Automobily

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 1/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 1/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 25-26/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2021