Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 6/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model hydroplánu. Nebo pokračování vystřihovánky miniboxu sídliště Janov. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Létající člun

Sada hydroplánů

Vystřihovánkou v tomto čísle zahajujeme sadu fiktivních hydroplánů. První je dvoumístný primárně nákladní létající člun z poválečných let, který se dal snadno uzpůsobit i pro přepravu pasažérů. To z něj dělalo ideální přepravní prostředek používaný malými společnostmi pro oblasti jihovýchodních států USA. Prapůvodní existující předlohou je americký letoun Fairchild C-119B-10FA.

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami, průřezy samostatnou červenou úsečkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 15, 16, 18, 23. Díl 6 podlepte kartonem o síle 4 mm.

3. Díly 19 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Červeně označené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory v dílech 7, 15, 18, 21, 23. Udělejte průřezy vyznačené červenou úsečkou v dílech 2, 3, 10 a 11.

Foto:  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

1 Vystřihněte boční díly 2, 3. Průřezy podle červených úseček vytvořte chlopně pro křídlo a ohněte je směrem dovnitř budoucího trupu modelu. Oba díly vytvarujte dle návodné kresby (dále jen NK) a postupně je propojte pomocí břicha letadla 1, nosu 4 a průhledu kokpitu 5.

2. Pokračujte vytvořením křídla. Vymodelujte nanečisto díl 7 a upevněte do něj podlepený pomocný díl 6 tak, aby otvory v křídle 7 odpovídaly příslušným místům na dílu 6. K rubu dílu 6 přilepte zaoblené chlopně dílu 7. Teprve pak celé křídlo dotvořte do finální podoby a na jeho konce přilepte dle NK díly 8, 9.

3. Křídlo nasuňte do trupu letadla a upevněte k chlopním boků 2, 3. Dejte přitom pozor na to, aby se trup nezdeformoval a křídlo se s ním spojilo shora i zdola přesně na místech, kde má. Nesprávné slepení může mít za následek, že vrtule nebudou mít dostatek prostoru k točení. Jakmile budete s výsledkem spokojeni, doplňte model o střechu 14.

4. Oba motory s nosníky zadního křídla se lepí stejně, pracujte na nich tedy současně. V nosnících 10 (2×) vytvořte průřezy (podle červených úseček) chlopní pro přední křídlo a ohněte je dovnitř podobně jako u boků trupu letadla. Díly vymodelujte dle NK a shora do nich průřezem v zadní části nasuňte a následně vlepte směrová kormidla 11 (2×). Nosníky uzavřete díly 12 (2×).

Foto:  Tomáš Svoboda

5. Díly 16 (2×) upevněte na díly 15 (2×). Celky pak propojte plášti 17 (2×) s díly 18 (2×). Ujistěte se, že otvory v dílech 15 a 18 jsou dostatečně široké, aby se v nich osa vrtule točila bez potíží. Samotné vrtule vytvořte dle NK obtočením dílů 20 (2×) okolo os 19 (2×). Za díl 20 upevněte díly 21 (2×) a pokračujte obtočením osy dílem 22 (2×). Nechte lepidlo proschnout, pak vrtule nasuňte do krytů motorů a z druhé strany aretujte za pomoci dílů 23 (2×). Celky pasují na nosníky 10 (2×), přičemž při lepení by měla modrá značící kolečka na chlopních dílů 10 (2×) odpovídat stejným kolečkům na dílech 18 (2×).

6. Nosníky připevněte na levou a pravou stranu křídla. Do průřezů ve směrových kormidlech 11 (2×) vsuňte zadní křídlo 13 a zespodu spoje zakápněte lepidlem.
7. Plováky patřící na spodek křídla se sestávají z dílů 24, 25 a nosníků 26, 27 (vše 2×). Zkosené hrany nosníků 26 (2×) mají směřovat dopředu. Posledním krokem stavby je přidání pachole 28 a světlometů 29, 30 (oboje 2×) na nos letadla.

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 78

SLOŽITÉ

Foto:  Milan Weiner

Minibox

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Z ABC č. 6 si poprvé můžete slepit situaci s domy se sedlovými střechami. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021 a č. 1, 3/2022.

O principu této série vystřihovánek zjistíte více tady:

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Návod na slepení vystřihovánky

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Volitelné díly mají modře podložená čísla.

Stavby: Slepte díly č. 1, 2 a 3 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Přilepte střechu č. 4. Střechy č. 5 a 6 mohou být jednoduché, nebo s výřezy pro díly č. 14. Sestavené domy přilepte k situaci. Přilepte garáže, díly č. 7, 8, 9 a 10, na vyznačená místa. K dvojdomu můžete přilepit terasy, díly č. 11, 12 a 13.

Foto:  Milan Weiner

Ploty: Podle šablony nařežte proužky ze čtvrtky a bodově je přilepte na hranice parcel. Podle uvážení je přelepte ploty, následně bránami a brankami, díly č. 15 a 16.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 4/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 3/2022