Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 13/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si vysílačku Libuše, která se zapojila do příprav operace Anthropoid a atentátu na Heydricha. Nechybí ani maják Eirland nebo pokračování modelu ze série miniboxů sídliště Janov. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Vojenská technika

Vystřihovánka k operaci Anthropoid

Vysílačka Libuše

V červenci 1940 vznikla ve Velké Británii první československá exilová vláda. Komunikovala s domácím odbojem v protektorátu pomocí sítě vysílaček Sparta. Od jara 1941 se gestapo a německá kontrarozvědka zaměřily na zničení této sítě, do které mohlo být zapojeno až dvacet přístrojů. Na počátku července zůstala v provozu už jen jediná vysílačka. I tu se však podařilo 4. října 1941 v pražských Jinonicích gestapu lokalizovat a zlikvidovat. Tím bylo spojení odboje s velitelstvím s Londýně přerušeno.

Vysílačka Libuše •  rotanazdar.cz

Naši vojenští zpravodajci ve Velké Británii se proto rozhodli poslat na území protektorátu novou vysílačku Libuši i s obsluhou. Na malé fotografii vidíte její repliku postavenou klubem Rota Nazdar. Jednalo se o britskou radiostanici Mark VI C, která uložena v dřevěném kufru vážila zhruba 15 kilogramů. Operace dostala krycí název Silver A. Parašutisté Alfréd Bartoš, Josef Valčík a Jiří Potůček byli vysazeni krátce po půlnoci 29. prosince 1941 nedaleko Poděbrad. Nad území protektorátu je dopravil letoun společně s výsadky Anthropoid a Silver B.

Výsadek Silver A operoval ve východních Čechách, především na Chrudimsku. Vysílačku se radistovi Potůčkovi podařilo uvést do provozu už v polovině ledna 1942. Během jara ji však dvakrát odstavila porucha součástek. Výsadek v prolukách spolupracoval s dalšími parašutisty v protektorátu. Valčík se podílel na přípravě atentátu na Heydricha a zahynul s dalšími vojáky 18. června 1942 v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Bartoš zahynul v boji s gestapem 22. června 1942 v Pardubicích. Potůček padl nedaleko Pardubic 2. července 1942.

Tehdy už byla gestapem zlikvidována i vysílačka Libuše. Výsadku Silver A pomáhali s vysíláním obyvatelé obce Ležáky. Byli 24. června 1942 gestapem povražděni a obec vypálena a srovnána se zemí. (Zdeněk Ležák)

Další vystřihovánky k operaci Anthropoid:

Návod na slepení •  Robert Navrátil

Návod na slepení vystřihovánky

1. Model vysílačky Libuše je poměrně jednoduchý. Nejprve kartonem podlepte díly 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a nechte pod zátěží zaschnout.

2. Stavbu začněte vystřižením dílu 1. Potom jej osaďte všemi tlačítky a přepínači 2–7, protože je možné pracovat na rovné pevné podložce. Sestavte i půlkruhovou cívku 8 doplněnou dílem 9 a dva přepínače 10. Ty rovněž přilepte na díl 1.

3. Sestavte otevřenou krabici 11. Její pravou přední stranu slepte s okrajem dílu 1. Sestavu pak olemujte bočnicí 12. Začněte na levé straně a teprve potom zaklopte horní díl.

Použijte spojku 13 v pravém zadním horním rohu. Pomocí ní připevněte i druhou bočnici 14. Zase nejprve přilepte bok a následně delší dolní stranu. Na závěr k vysílačce nalepte zadní stěnu 15. Nyní můžete příslušnými barvami zaretušovat hrany.

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Robert Navrátil

SNADNÉ

Vystřihovánka majáku Eierland v časopisu ABC •  Tomáš Hrebík

Stavby

Maják Eirland

Strážce ostrova Texel

Maják Eierland byl postaven roku 1863 na nejsevernějším okraji ostrova Texel v Nizozemsku. Název vznikl podle názvu bývalého ostrova a znamená „vejce země“. V dubnu 1945, během gruzínského povstání na Texelu, byl maják poškozen a přišel o dvě podlaží. Proto byla okolo majáku postavena zeď. Maják je v současné době přístupný veřejnosti.

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak.

2. Černý puntík na chlopni dílu 7 označuje natočení daného dílu ke vstupu.

3. Díly s modře podbarveným číslováním jsou dobrovolné, doporučujeme je pouze zkušenějším modelářům. Zkušenější modeláři si mohou pro lepší vzhled modelu odříznout chlopničky ze zábradlí 5, 8, 15 a přilepit je na tupo.

Návod na slepení •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vstup 2 spojte se stříškou 3 a vlepte do otvoru v dílu 1. Díl 1 vytvarujte a přilepte na terénní díl 4. Zábradlí 5 přilepte na ochoz 6, vlepte zpracovaný díl 7 a celek přilepte na chlopničky dílu 1.

2. Obdobně přilepte zpracované zábradlí 8 k ochozu 9 a nalepte na chlopně dílu 7. Vytvarujte stříšku 10 a přilepte na díl 11. Vytvarujte lucernové podlaží 12 a přilepte ho zespodu dílu 11. Celek přilepte na vyznačené místo na ochozu 9.

3. Pokračujte nejvrchnější částí, kterou doporučujeme pouze zkušenějším modelářům. Přehněte a slepte díly 13 a 14 (2×) a pod zátěží nechte proschnout. Dejte si pozor, abyste k sobě neslepili chlopně těchto dílů. Dílky vyřežte a přilepte k majáku. Zábradlí 15 připojte na díl 16, doplňte dílem 17 a přilepte na chlopně dílů 13 a 14.

4. Na závěr přilepte na terén plot 18 a dílky 19 (2×).

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 200

SLOŽITÉ

Minibox sídliště Janov •  Milan Weiner

Minibox

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Základem každé obce, města i územního celku je krajinný rámec a dopravní skelet. Vymezené plochy slouží pro bydlení, práci, odpočinek a zeleň. Každé sídlo se vyvíjí, často vznikají problémy, které je nezbytné řešit. Nástrojem pro jejich vypořádání je územní plán – dohoda o nakládání se společným životním prostorem.

Dnes jsou všechna sídla rozvíjena podle územních plánů. Architekt se schopností vidět věci v souvislostech je urbanista a jeho projevem je územní plán. Urbanista připravuje území pro architekty jednotlivých objektů, jeho činnost je kontinuální, navazuje na předchůdce, předává nástupcům. Protihráčem urbanistovy činnosti je veřejná diskuse.

Předpokladem pro správné posuzování řešených problémů je schopnost vytvořit z 2D podkladů, vizualizací, mluveného slova a textu dostatečně reálný 3D obraz – tedy model, který je ale pracný a drahý. Papírový pracovní model vytvoří také věrný 3D obraz, ale rychle a levně. Mohou tak vznikat modely konkurenčních návrhů.

Schéma miniboxu sídliště Janov •  Milan Weiner

Princip miniboxové sady

Miniboxy Janov jsou kompatibilní (slučitelné) s dříve vydávaným souborem Slatina. Jednotlivé parcely jsou osazeny rodinnými a bytovými domy. Doplňujícími prvky jsou drobné stavby, oplocení a vozidla všeho druhu. Tvorba Janova je prozatím pro jednoduchost a pro možnost vlastní tvorby postavena na typových parcelách a typových ulicích. Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel  je nastavitelná.

Typové parcely jsou vzájemně zaměnitelné. Šířka parcel je konstantní, délka parcel je nastavitelná •  Milan Weiner

V předcházejících devíti pokračováních Janova je položen základ města. Desáté pokračování v čísle  13/2022 přináší rozšíření dopravního skeletu o čtyři ulice a čtyři křižovatky, včetně libovolně použitelných přechodů pro chodce. Ulice mají jednotnou šířku, ale rozdílný charakter od běžných městských ulic až po ulice
obytné. Z ulic a křižovatek je vytvářen základní rastr pro typové parcely. Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a přelepitelné, RD jsou samostatně stojící, dvojdomy a domy řadové.

Ulice jsou vzájemně zaměnitelné a v rámci svých šířek přelepitelné, RD jsou samostatně stojící •  Milan Weiner

Domy můžete otáčet o 90̊. Domy a drobné stavby vznikají z jednoho dílu, fasády rodinných domů jdou přelepovat podle toho, jak se je rozhodnete na parcelách orientovat. Garáže můžete umísťovat buď v uliční čáře, nebo libovolně.

Minibox sídliště Janov •  Milan Weiner

Pokračovat ve stavbě Janova je možné všemi směry a všemi druhy zástavby včetně dopravních komunikací. Přibudou i atypické situace a zeleň v různých formách. Návody ke stavbám naleznete přímo ve vystřihovánce nebo na webu abicko.cz.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2022