Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 11/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si dioráma boje v kostele svatých Cyrila a Metoděje. Nebo model plovákového letadla ze sady hydroplánů. Tady jsou návody a na slepení včetně návodných kreseb.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc.


Dioráma:

Vystřihovánka k operaci Anthropoid

Boj v kostele svatých Cyrila a Metoděje

červen 1942, Reslova ulice v Praze

Dioráma neboli prostorový obrázek představuje situaci v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici dne 18. června 1942 ráno. Po tom, co utichl boj v samotné lodi kostela, se pozornost německých nacistů zaměřila na čtyři zbývající české parašutisty v podzemí. Protože přístup po schodišti byl zakryt, jediný vstup byl ve stropním průlezu. Do něho umístěte nohy jednoho z příslušníků SS. Pod něj nalepte dva parašutisty s pistolemi. Zbývající dva se snaží pomocí žebříku vytlačit hasičskou hadici z okénka na ulici.

Další vystřihovánky k operaci Anthropoid:

Návod na slepení •  Robert Navrátil

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavba krypty je poměrně jednoduchá. Sestavte dlouhou stěnu z částí 2, 3. V dílu 3 předem prořízněte naznačený otvor pro chlopeň. Pak touto sestavou postupně olemujte podlahu 1.

2. Z dílů 4, 5 slepte schodiště a připevněte ho k levé straně krypty. Nyní přidejte i strop 6. Otvor v zadní stěně zakryje okénko sestavené z dílů 7, 8.

3. Klenbu 9 nejprve připevněte v přední části ke stropu 6. Pak ji uchyťte do průstřihu ve stěně 3 a i k samotné stěně. Nakonec ji přilepte ke sloupům.

4. Následně můžete umístit nohy 10 a postavy 11, 12, 13. Zbývá už jen přilepit rám 14 a model je dokončen. Nyní můžete příslušnými barvami zaretušovat hrany.

SÉRIE: DIORÁMA

AUTOR: Robert Navrátil

SNADNÉ

Letadla

Plovákový letoun

Sada hydroplánů

Sadu fiktivních hydroplánů rozšíříme vystřihovánkou vytvořenou podle specifické předlohy se dvěma protiběžnými dvoulistými vrtulemi. Italský hydroplán Macchi M.C. 72 je navíc dodnes držitelem rekordu v kategorii vodních vrtulových letounů. Francesco Agello jej utvořil roku 1934, když dosáhl průměrné rychlosti 709,21 km/hod.

Vystřihovánka plovákového letounu •  Tomáš Svoboda

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami, průřezy samostatnou červenou úsečkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 21, 24, 25, 27, 30, 36, 37, 38. Díl 34 podlepte kartonem o síle 4 mm.

3. Díly 11, 12, 22 zhotovte ze špejle o průměru 2 mm. Červeně a šedě označené části natřete podobným odstínem barvy.

4. Vyřízněte otvory v dílech 2, 3, 19, 21, 24, 25, 27, 28 a 33. Udělejte průřezy vyznačené červenou úsečkou v dílech 28 a 29.

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

1. Dle návodné kresby (dále jen NK) slepte souběžně oba plováky. Levý se skládá z vrchních dílů 1, 2L, 3L, 4, 5 a spodních dílů 6, 7, 8, 9, 10. Pravý z dílů 1, 2P, 3P, 4, 5 a spodních dílů 6, 7, 8, 9, 10. Plováky napevno propojte osami 11, 12.

2. Pokračujte vymodelováním předního nosníku. Na rub dílu 13 upevněte díly 14L a 14P tak, aby modré šípky všech dílů mířily stejným směrem – k předku modelu. Obě nohy nosníku pak zpředu zakryjte díly 15, čímž dojde i k jejich zpevnění. Vzniklý celek nalepte dle NK na plováky (díly 3L, 3P). Podobným způsobem vytvořte zadní nosník z dílů 16, 17L, 17P, 18. Celek patří na díly plováků 2L, 2P.

3. Pusťte se do vrtulí. Nejprve kolem osy 22 obtočte dle NK díl 23. Pak na osu volně nasuňte první vrtuli 24. Ujistěte se, že otvor pro osu je dostatečně volný, aby se vrtule mohla otáčet. To platí i pro druhou vrtuli – segment skládající se z dílů 25, 26, 27. Na špičku trupu 19 upevněte poslední část vrtule 20, 21. Do otvorů napevno vsuňte konec osy 22 s celou sestavou vrtulí, pak osu zajistěte lepidlem z rubové strany dílu 20.

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

4. Podle NK vymodelujte trup letadla. Nejprve k dílu 28 přilepte špičku trupu 19 s vrtulí. Prodlužte trup zadní částí 29. Na vrch dílů 28, 29 přilepte díly s kokpitovým průhledem 31, 32. Do průřezů v dílu 29 vsuňte díl 36 lícem dolů a zároveň tak, aby pomocná šipka směřovala k předku letounu. Z rubové části oba díly spojte zakápnutím lepidla. Nechte spoj vyzrát a pak celý trup zespodu uzavřete dílem 30.

5. Křídlo slepíte z dílů 33, 34, 35 (2×). Nejprve na rub dílu 33 upevněte pomocný díl 34, který slouží jako výztuha. Pak díl 33 vymodelujte dle NK a na jeho oba konce přidejte konce 35. Shora na díl 36 přilepte výšková křídla 37L, 37P. Směrovku 38L, 38P nasuňte na trup 30, 32 zezadu a přilepte na tupo.

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 78

SLOŽITÉ

Nepřehlédněte předchozí vystřihovánku hydroplánu - létajícího člunu:

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 9/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2022