Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 16/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si figurku francouzského granátníka nebo pokračování modelu miniboxu sídliště Janov. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 16/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Postavy

Francouzský granátník

Napoleonův vzestup a pád, 18. - 19. stol. n. l.

Konec 18. století se nesl v duchu Velké francouzské revoluce. Díky ní se moci chopil legendární Napoleon Bonaparte. Ambiciózní vojevůdce a posléze i francouzský císař zahájil velké reformy armády a započal dobyvačné tažení. Jeho Grande Armée (Velká armáda) bojovala proti Itálii, Rakousku, v Čechách svedla slavnou bitvu u Slavkova, dostala se až do Egypta a osudným se jí stalo tažení do Ruska, kde se musela potýkat se zimou a špatným zásobováním.

Vystřihovánka francouzského granátníka •  Roland Havran

Napoleonova sláva začala upadat, nakonec se stal obětí intrik a pokusů o sesazení. Nejdříve byl vyhnán na ostrov Elba, odkud se ale vrátil, a teprve po porážce u Waterloo byl definitivně sesazen a poslán do vyhnanství na Svatou Helenu. Mezi elitu jeho armády patřili tzv. granátníci – vojáci, kteří původně vrhali jednoduché granáty. S rozvojem palných zbraní se ale slovo granátník začalo užívat jako označení všech elitních útvarů.

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Návod na slepení vystřihovánky

TĚLO A NOHY

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory. Přehneme a přilepíme dílce kabátu, který ještě vzadu rozstřihneme.

2. Sestavíme stehna 2 (2×) se zhotovenými otvory. Pokračujeme sestavením lýtek

3 (2×) a k nim přilepíme sestavená chodidla 4 (2×). Pomocí spojů můžeme nohy zkompletovat a spojit s trupem. Spoje vždy zakápneme kapkou lepidla.

HLAVA A ČEPICE

1. Sestavíme krk ze dvou dílů 5. K němu přilepíme díl 6 a na něj obličej 7. Na obličej umístíme vytvarovaný nos 8 a dle vlastního výběru vybereme vojákovi vousy 9, nebo jej necháme bez nich. Stejně tak ozdobnou paruku 10 můžeme a nemusíme přilepit na zadní část hlavy.

2. Následuje vysoká čepice 11 uzavřená nahoře dílem 12. Na její pravou stranu přilepíme ozdobu 13. Z dílů 14 a 15 sestavíme chochol. Dole jej trochu zmáčkneme, přilepíme na levou stranu čepice a v místě přilepení ještě překryjeme ozdobou 16. Hotovou hlavu poté můžeme volně vsadit do otvoru v trupu.

Vystřihovánka francouzského granátníka •  Roland Havran

RUCE

1. Nejdříve si připravíme ramena 17 (2×), navlékneme je na spoj a zajistíme dílem 18 (2×) pomocí kapky lepidla. Na ně ještě umístíme výložky 19 (2×). Celky odložíme.

2. Nyní začneme sestavovat ruce odspodu. Nejdříve vytvarujeme dlaně 20 (2×), vlepíme do nich spoj z párátka a necháme uschnout. Mezitím sestavíme předloktí 21 (2×). Do nich poté dlaně vsuneme a zajistíme kolečky 22 (2×) a kapkou lepidla. Pokračujeme lokty 23 (2×), k nimž přilepíme trubičky 24 (2×). Celky vsuneme do horní části paží 25 (2×) a zajistíme kolečky 26 (2×). Ruce nyní můžeme pomocí spojů zkompletovat a spojit s trupem. Spoje vždy zakápneme kapkou lepidla.

VÝZBROJ

1. Sestavíme batoh 27. Na jeho horní část přilepíme svinutou deku z dílů 28 a 29 (2×). Celek přilepíme vojákovi na záda tak, aby mohl volně otáčet hlavou a deku měl na úrovni ramen. Přeložíme a slepíme pouzdro na šavli 30. Šavli 31 přehneme. Slepíme ji a vystřihneme, popřípadě ji můžeme i podlepit, a poté ji vsuneme do pouzdra. Pouzdro přilepíme dozadu na levou stranu. Na pravou stranu ještě umístíme sumku 32.

2. Připravíme si díly pažby muškety 33 (2×). Podlepíme je silnějším kartonem (ideální je ze zadní strany skicáku)
a spojíme. Na pažby přilepte díly 34 (2×). Ze špejlí si dle návodné kresby připravíme hlaveň a oblepíme ji dílem 35.

Po zaschnutí slepíme hlaveň a pažbu k sobě, necháme proschnout. Na boky přilepíme ze dvou dílů 36 bicí mechanismus pušky.

Finální práce

Zaretušujeme hrany modelu vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami.

SÉRIE: Postavy

MĚŘÍTKO: 1 : 72

AUTOR: Roland Havran

SLOŽITÉ


Minibox

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Papírový model sídliště Janov •  Milan Weiner

Z ABC č. 16 můžete slepit dva rodinné domy C2 abc 019, C2 abc 020 a hospodu Kovárna D3 abc 001. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021 a č. 1, 3, 6, 8, 9, 12 a 13/2022.

Více o sídlišti Janov tady:

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 13/2022

Návod na slepení vystřihovánky

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe. Volitelné díly mají modře podložená čísla.

VOLITELNÉ PROVEDENÍ

V dílech č. 6–9 vyřízněte otvory pro komíny, dále viz základní provedení. Slepte komíny, díly č. 14 a 15, a vlepte je do připravených otvorů.

Papírový model sídliště Janov •  Milan Weiner

Papírový model sídliště Janov •  Milan Weiner

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

V dílu č. 1 prořízněte otvory pro střechu, díl č. 3. Slepte díly č. 1, 2, 5–7, 10 a 12 podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Kromě dílů 2 a 7 je přilepte k situaci, následně přilepte i je. Přilepte střechu č. 3, poté č. 4, 8, 9, 11 a 13. K situaci bodově přilepte oplocení, díly č. 16–26, a brány č. 27–29.

Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 12/2022