Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 21/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si letištní tahač nebo pokračování miniboxu sídliště Janov. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Automobily

Letištní tahač

Letištní speciály

Další model ze série letištních speciálů je tahač letadel. Jako volnou předlohu pro náš model jsme zvolili tahač Douglas TBL 600. K tahání letadel sloužila upravená nákladní vozidla s tažnou tyčí. V poslední době se však se stoupající kvalitou zabezpečení letových služeb na letištích objevují i speciální letištní tahače. Jsou vybaveny zvedacím závěsným zařízením pro přední kolo letadla a patří k nejsilnějším letištním strojům. Jejich hlavním úkolem je přemístit letadlo z místa stání na místo odbavení.

Vystřihovánka letištního tahače •  Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte.

2. Vystřihněte a přilepte k sobě obě poloviny kol. Přední kola z dílů 13 a 14, zadní z dílů 15 a 16. Kola nechte zatížená proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky:

1. Stavbu tahače začněte nosnou konstrukcí z dílů 1 a 2. Slepte každý z dílů a díl 2 nalepte zezadu na díl 1. Sestavte kabinu 3 a nalepte ji shora na díl 1. Kryt motoru 4 přilepte k dílům 2 a 3.

2. Slepte levou a pravou podvozkovou část 5, 6. Nalepte je po bocích na celek z dílů 1–4. Zařízení pro uchycení předního kola letadla se skládá z dílů 7, 8, 9 a 10. Přesné umístění si prostudujte v návodné kresbě.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis

3. Sestavte ochranné prvky při zajíždění kola 11 (2×). Nalepte je z vnitřní strany na díly 5 a 6. Zábradlí s hasicím přístrojem 12 umístěte na díl 1. Proschlá kola připojte na díly 5 a 6.

SÉRIE: Automobily

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ


Miniboxy

Sídliště Janov

Urbanistou snadno a rychle

Vystřihovánka sídliště Janov •  Milan Weiner

Janov zvětšíme ulicí K Osadě a také křižovatkami a ulicemi u parkovacího domu Erbenova. Spolu s modely z předchozích čísel ABC 21, 24, 25/26 ročníku 2021 a 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16 a 20/2022 je možné vytvořit větší celek, který bude dále rozšiřován (viz návodná kresba bez čísel). K textu pokud možno umístit OBR. Kresba celek Lze si postavit i samostatnou parcelu – situaci (viz hlavní obrázek nahoře). Více o sídlišti Janov tady.

Vystřihovánka sídliště Janov •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky:

1 Prohlédněte si návodné kresby (dále jen NK). Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy. Volitelné díly mají modře podložená čísla.

Ulice k Osadě •  Milan Weiner

2. STAVBY:

Kancelářský dům: Nejprve slepte skleník č. 2 a přilepte jej k nesestavenému dílu č. 1. Slepte díl č. 1 (kroky 1–4) a přilepte jej k situaci, tečka na tečku. Nejprve jednu chlopeň (krok 5) následně všechny ostatní.

Rodinný dům, základní provedení: Slepený díl č. 3 přilepte k situaci tečka na tečku. Nejprve jednu chlopeň (krok 7) následně všechny ostatní. Přilepte střechu č. 4.

Rodinný dům, volitelné provedení: V dílech č. 3 a 4 vyřízněte otvory pro komín č. 5. Vystřižený komín přehněte na polovinu a pomocí chlopně slepte. Po dotvarování přilepte obě čela. Slepený díl č. 3 přilepte k situaci tečka na tečku. Nejprve jednu chlopeň (krok 7) následně všechny ostatní. Přilepte střechu č. 4 a vlepte komín.

3. PLOTY: Slepte obě poloviny dílů č. 14, podle návodné kresby díly pokraťte a bodově přilepte k situaci. Bránu s brankou č. 15 přelepte přes plot v místě vjezdu a vstupu.

Osobní automobily •  Milan Weiner

4. OSOBNÍ AUTOMOBILY:

Vystřižené díly s koly přehněte na poloviny a pomocí chlopní (krok 1) slepte. Poté přilepte čela, kroky 2 a 3. Střechy zpevněte přilepením chlopní k rubové straně. Chlopně se překrývají. Střechy přilepte na vyznačená bílá místa.

Automobil na svoz odpadů •  Milan Weiner

5. AUTOMOBIL NA SVOZ ODPADŮ:

Slepte díly č. 16 a 17. Pro snadné sestavení nejprve přilepte chlopeň dílu č. 17, následně oba boky.

Erbenova a parkovací dům •  Milan Weiner

7. ULICE A KŘIŽOVATKY:

Díly č. 6–13 jsou pokračováním modelu parkovacího domu Erbenova z ABC č. 20/2022. Přechody pro chodce díly č. 10–12 jsou podle uvážení použitelné k dílům č. 8 a 9, díl č. 13 lze umístit kamkoliv.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 18/2022