Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC 4. 3/2023 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model vesmírné lodi Endera ze hry Blackhole a pokračování miniboxu sídliště Janov. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Endera

Vesmírná loď ze hry Blackhole

V české videohře Blackhole od firmy Fiolasoft studio je roku 2121 existence Země ohrožována černými dírami. Vybraný záchranný tým astronautů je poslán lodí Endera na misi s cílem uzavřít každou z nich. Bohužel na samém konci mise loď v jedné z černých děr ztroskotá a posádka se ocitne ve světě zvaném Entita.

Aby mohli astronauti úspěšně dokončit svůj úkol a vrátit se domů, musí nejprve opravit poškozenou Enderu za pomoci nanobotů obsažených v takzvaných sefburnech. Pomozte posádce v jejich snažení a sestavte znovu loď ze 46 dílů, sefburn po sefburnu.

Vystřihovánka vesmírné lodi ze hry Blackhole v časopisu ABC •  Matěj Svoboda

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami, průřezy samostatnou červenou úsečkou. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1, 3, 10, 11, 14, 18, 23, 26, 29, 30 a 46.

Návod na slepení •  Matěj Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

1. Dle návodné kresby (dále jen NK) slepte můstek z dílů 1, 2, 3. Následně vymodelujte „krk“ lodi z dílů 4, 5, 6. Oba celky spojte k sobě a zespodu zpevněte dílem 7.

2. Přední část trupu vytvoříte z dílů 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Začněte spojením střešních dílů 10 a 11. Na boky poté přidejte vymodelované díly 12, 13 a pak díly 8, 9. Sestavu přilepte k již hotové části lodi a ztužte dílem 18 dle NK.

3. Stavba střední části trupu začíná střechou. Na spodek dílu 14 upevněte postranní křidélka 21, 22 a směrovku z dílů 15, 16, 17. Celek přilepte k přední část trupu. Na boky dle NK přidejte díly 19, 20 a konstrukci pak zesilte dílem 23.

4. Záď lodi je nejkomplikovanější. Nejprve si vymodelujte boky z dílů 24, 25, 26 pro levobok a 27, 28, 29 pro pravobok. Přilepte je k modelu. Následně přidejte díl 30 dle NK.

Návod na slepení •  Matěj Svoboda

5. Pokračujte slepením motorů. Koncovky z dílů 31, 32, 33 (vše 4×) jsou pro všechny motory stejné. Prostřední dva motory sedí v housingu z dílů 39 (2×), zatímco levý motor v sestavě z dílů 34, 35 a pravý v sestavě z dílů 36, 37. Připevněte všechny motory na záď lodi a odspodu je ještě aretujte díly 38 (4×). Dokončete záď upevněním dílu 40 dle NK.

6. Posledním krokem stavby je podvozek. Vymodelujte díly 45 (2×), 47 (2×) a přidejte je na podvozek 46. Celek pak postupně v krocích přilepte ke zbytku modelu. Z dílů 41 (4×), 42 (8×), 43 (8×), 44 (4×) vytvořte čtyři přistávací nohy Endery a ty pak zasaďte do dílů 45.

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 150

OBTÍŽNOST: složité

Minibox sídliště Janov •  Milan Weiner

Miniboxy

Sídliště Janov

Bytový dům: Urbanistou snadno a rychle

Z ABC č. 4 si slepíte bytový dům C1 abc 009. Buď si situaci slepíte jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021, v ABC č. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 23/2022 a v ABC č. 1/2023.

Všechno o sérii miniboxů sídliště Janov se dočtete tady.

Další pokračování sady vystřihovánek minibox sídliště Janov vyjde už v ABC č. 5. Nenech si ho ujít!

Návod na slepení vystřihovánky

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe, podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Volitelné díly mají modře podložená čísla.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Základní provedení:

Slepené díly č. 1, 2, 5 a 6 přilepte k situaci, tečka na tečku. Na spodní straně dílu č. 3 vyřízněte vývěsní štít, díl slepte a přilepte jej k dílům č. 1 a 2. Sestavte střechu, díl č. 4, a přilepte ji k dílu č. 3.

Volitelné provedení:

Díly č. 8, 9 a 10 přelepte kresbu na dílech č. 4 a 6. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: složité

Papírový model vesmírné lodi Endera ze hry Blackhole a pokračování miniboxu Janov najdeš v časopisu ABC č. 4/2023. Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC