Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihni a sestav si papírový model britského stíhače Supermarine Spitfire Mk.Vb a vystřihovánku obléhací věže. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Letadla

Supermarine Spitfire Mk.Vb

Legendární letoun

Spitfire byl jednomístný stíhač britské výroby navržený konstruktérem R. J. Mitchellem. Do výzbroje britského královského letectva (RAF) byl zařazen v roce 1938. Právě včas, aby se společně s dalším slavným strojem Hawker Hurricane podílel na obraně Anglie před nacistickým Německem během slavné bitvy o Británii v roce 1940 a následně i po celou druhou světovou válku.

Mezi piloty byl Spitfire velmi oblíbený díky skvělým letovým vlastnostem a vysoké rychlosti (přes 600 km/hod.). V průběhu války i po ní bylo vyvinuto 24 verzí s odlišnými vlastnostmi, výzbrojí a motory. Na tomto stroji létali i českoslovenští, polští a další piloti. Spitfire se tak stal legendou a leteckým symbolem boje spojenců proti nacismu.

Přípravné práce

1. Ke stavbě modelu si připravte ostré nůžky, pravítko, nožík na rýhování hran, lepidlo, vodové barvy pro retušování a běžná kulatá párátka.

2. Doporučujeme postupovat pomalu dle návodu, aby se vám povedlo co nejvíce zachytit symetrii a ladný tvar letadla. Model si můžete slepit ve třech variantách. Na zemi, v letu a na zemi s otevřeným kokpitem.

Stíhací letoun Spitfire •  iStock.com

Návod na slepení vystřihovánky:

LETOUN

1. Připravte si křídla 1 a vystřihněte v nich středový otvor. Přichystejte si také otvory pro podvozek a kulomety. Nejdříve přilepte horní kamuflovanou část křídel ke středové části s otvorem a po důkladném proschnutí křídla přehněte a slepte podélně. Neustále si hlídejte, aby křídla byla co nejvíce symetrická a nekroutila se!

2. Pokračujte dílem trupu 2. Pokud stavíte model s kokpitem, vystřihněte bílou označenou část. Pokud budete stavět verzi bez kokpitu, nic nevystřihujte a následující část KOKPIT přeskočte.

KOKPIT

Sestavte kabinu 1 a přilepte dopředu, kde je přístrojová deska, díl 2 a dozadu díl 3. Z dílů 4 a 5 zkompletujte sedadlo pilota a vlepte jej dovnitř. Vzniklý celek vložte do trupu letounu (modrý díl 2) a po stranách ho zajistěte lepidlem. Na bok přilepte sklopená dvířka 6. Nahoru na trup umístěte část skleněné kabiny 7. Její zadní odsunutou část 8 přilepte dozadu, až budete mít přilepený zbytek trupu letadla (modrý díl 6).

LETOUN – POKRAČOVÁNÍ

3. Střední část trupu zavřete vzadu u kabiny dílem 3 a vpředu dílem 4. Na bok přilepte dveře 5. Nyní sestavte zadní část trupu 6, do které vzadu vyřízněte dva podélné otvory. Sestavte směrovku 7 a spojte ji s dílem 6. Malý díl 8 podlepte a protáhněte připraveným otvorem v dílu 6. Na něj poté nasuňte a zajistěte lepidlem obě výškovky 9.

4. Z dílů 10, 11 a 12 sestavte předek letounu a celek spojte s trupem. Vpředu ho zavřete dílem 13 s připraveným otvorem. Po stranách nalepte výfuky 14. Z dílů 15, 16 a 17 sestavte špici vrtule. Uzavřete ji dílem 18 s připraveným otvorem. Do otvoru vlepte kulaté párátko a po zaschnutí ho volně vložte do trupu. Ke špici přilepte jednotlivé listy vrtule 19 (3×).

5. Nyní vlepte trup letounu co nejpřesněji do otvoru v křídle. Zadní okraj křídel musí lícovat se spojem dílů 2 a 6! Vytvarujte si dva aerodynamické kryty 20 a spojte je dílem 21. Nyní je velice opatrně nasuňte na křídla a pomalu je tvarujte tak, aby spojila křídlo s trupem. Používejte jen malé množství lepidla.

Návod na slepení •  Roland Havran

Hotový trup s křídly ještě doplňte zadním kolečkem 22. Do křídel můžete vložit kulomety vyrobené z kulatých párátek a zakápnout je lepidlem. Na spodní část křídla umístěte trojici zařízení 23, 24 a 25.

6. Pokud se rozhodnete postavit stroj v letu, stačí, když černé šachty podvozku přelepíte dílem 27 (2×). Pokud se rozhodnete pro podvozek, připravte si z nařezaných kulatých párátek dvě nohy podvozku dle návodu. Po jejich zaschnutí jejich delší část omotejte dílem 26 (2×). Vsuňte je do otvoru a zakápněte lepidlem. Vedle nich přilepte kryty podvozku 27 (2×).

Nohu můžete kapkou lepidla přilepit k dílu 27 a více tak stabilizovat podvozek. Z dílů 28, 29 a 30 (všechny 2×) sestavte kolo a kapkou lepidla jej zajistěte na noze podvozku. Model nechte dobře proschnout, ideálně vzhůru nohama, a hlídejte, aby měly nohy správný úhel kolmo vůči křídlu.

DOPLŇKY

1. Z dílů 1 a 2 (2×) sestavte barel. Dále slepte akumulátorový vozík. Na díl 3 umístěte díly 4 a 5. Celek přilepte na díl 6. Z dílů 7, 8 a 9 sestavte dvojici kol. Trupem vozíku prostrčte osu z párátka a na ni pomocí kapky lepidla zajistěte obě kola.

2. Poslední částí jsou figurky. Vystřihněte je a zezadu k nim přilepte na vhodné místo bílé proužky, které poté zajistíte zelenými stojánky. Doplňky můžete libovolně rozmístit do okolí letadla.

SÉRIE: Letadla

AUTOR: Roland Havran

MĚŘÍTKO: 1 : 48

OBTÍŽNOST: složité

Jak se skládají vystřihovánky obléhacích strojů 👉

Video se připravuje ...

Ábíčko video mag Ep 5: Maker Faire a padělání peněz • Zdroj: ABM

Vojenská technika

Obléhací věž

Obléhací stroje

Novou sadu zahajujeme obléhací věží. Jednalo se o válečný nástroj často stavěný na míru přímo v místě bojiště. Hlavním účelem bylo překonání hradeb. Druhotným vyrovnat výškový nepoměr mezi střeleckými jednotkami útočníka a obránce.

Vystřihovánka obléhací věže •  Tomáš Svoboda

Věže různých velikostí a tvarů používaly armády od starověku až po středověk. Kvůli času a materiálu se však jednalo spíše o strategické prostředky k dobývání hradu, když už bylo jasné, že přes obráncovu hradbu nevede jednodušší cesta. Slabinou věží byla hořlavost a nutnost příznivého terénu. Do sady obléhacích strojů vám ještě přibudou beranidlo a katapult.

Přípravné práce

1.Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou označeny dvěma červenými překříženými úsečkami.

Osy kol zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Lana vyrobte z černé nitě. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. V dílech 1, 2, 4 a 5 připravte díry pro provléknutí nitě v místech vyznačených červenou tečkou (ve všech dílech 4×). V díle 8 vyřízněte otvory pro osy kol (4×).

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky:

1. Dle návodné kresby (dále jen NK) slepte tělo věže z dílů 1 a 2. Následně do vnitřku věže umístěte jednotlivá patra 3, 4 a 5.

2. Pomocí jehly propojte nitěmi P čelo věže s padacími mosty dle NK. Na koncích nití vytvořte uzly a zakápněte je lepidlem.

3. Shora model opatřete střechou 7. Zespodu připojte slepený díl 8 a zezadu přidejte žebřík 6.

4. Konce os kol 9 (2×) nabarvěte na hnědo. Bez lepení osy nasuňte do dílu 8. Čtyři kola vyrobte z disků 10 (8×) a plášťů 11 (4×). Kola přilepte k osám 9 dle NK.

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 80

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 10/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC