Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 6/2023 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model zámku Kratochvíle a dioráma hradu Potštejn. Tady najdete fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Stavby

Zámek Kratochvíle

Klenot renesance

Zámek Kratochvíle u města Netolice na Prachaticku byl vystavěn na místě lovecké obory Vilémem z Rožmberka v letech 1583–1589. Zámek inspirovaný italskými vzory z vnějšku pokrývá iluzivní výmalba. Bezprostřední okolí zámečku s renesanční zahradou odděluje vodní příkop.

Jedinou úpravu do dnešní doby byla v 60. letech 18. století výměna původní střechy za současnou dvojitou mansardovou. Později byl zámek přeměněn na úřednické byty, v 19. století zde byl zřízen ústav pro sirotky a archiv. V letech 2006–2011 prošel náročnou generální rekonstrukcí.

Návod na slepení •  Tomáš Hrebík

Přípravné práce

Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červený oblouček označuje slepení daných ploch.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Do jednoho celku spojte všechny čtyři strany zámecké budovy 1, 2, 3 a 4. Dbejte na správné umístění kratších stěn. Čelní stranu můžete doplnit vchodem 1x, bude působit plastičtěji.

2. Z rubu k chodníku přilepte chlopničky 5 (4×). Chodník okolo zámku dokončete díly 6 a 7.

3. Vytvarujte hlavní díl střechy 9 a vlepte průchod 10. Následně přidejte boční díly 11 (2×). Střechu doplňte čtyřmi komíny z dílů 12 a 13. Na závěr model přilepte na karton.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: SNADNÉ

Dioráma hradu Potštejn •  Ondřej Sedláček

Diorama

Hrad Potštejn

Vznik hradu a posléze obce pod ním spadá do období kolonizace pohraničních hvozdů tehdejšího Českého království za vlády posledních Přemyslovců. Gotický hrad postavil koncem 13. století Půta z rodu západočeských Drslaviců a dal mu jméno po rodovém hradu, který stál kousek nad obcí Žinkovy na Plzeňsku. Členové stejného šlechtického rodu osidlovali i další přilehlé oblasti v podhůří Orlických hor, mimo jiné Vamberk, Litice, Choceň, Žampach.

Do dějin hradu a rodu jeho zakladatelů se zapsal také Karel IV., který hrad roku 1339 dobyl a rozbořil, aby se zbavil tehdejšího odbojného majitele Mikuláše. Později však nechal hrad opravit, neboť si byl vědom jeho důležitého strategického postavení, a rodu ho vrátil. Hrozící budoucí král i odbojný loupeživý Mikuláš jsou situováni pod hradbami.

Dioráma vychází z pohledu na hrad z vrcholu Kapraď, ležícího západně od hradního kopce za řekou Divoká Orlice. Vlevo dole je vidět čtvrtou vstupní zastřešenou bránu a nad ní pátou bránu. V ní je umístěn kamenný erb pánů z Pernštejna, dalších významných majitelů, kteří počátkem 16. stol. hrad honosně přestavěli. Obrázek jejich erbu s hlavou zubra je umístěn vlevo nahoře.

Na dnešní podobě hradu zachycené na modelu se zásadně ve 2. pol. 18. stol. podepsalo hledání pokladu jedním z posledních majitelů Janem Antonínem Harbuval Chamaré. Opuštěný hrad definitivně proměnil ve zříceninu. Z té doby ovšem pochází kostel sv. Jana Nepomuckého (na nejvyšším místě uprostřed, dříve zde byl hlavní hradní palác) a kaple Svatých schodů (zcela vpravo). Hrad je v majetku obce Potštejn a je s průvodcem veřejnosti přístupný.

Hrad Potštejn •  Wikipedia

Přípravné práce

1. Vodítkem při lepení modelu je kromě návodu fotografie hotového diorámatu. Základem je otevřená krabička bez přední (respektive horní) stěny. Stačí obyčejná papírová, případně si můžeme dát práci s dřevěnou. Musí však mít hloubku minimálně 4 cm (může být o něco víc) a rozměr zadní stěny 17 x 12,5 cm, tj. podle pozadí, dílu 1. Pro snazší práci méně zkušeným doporučujeme zvětšit rozměr zadní stěny na 17,1 x 12,6 cm.

2. Nemáme-li vhodnou krabičku po ruce, slepíme ji z kartonu. Pokud vzniknou nehezké rohy, chlopně apod., přelepíme je vhodným barevným papírem, popřípadě bílou čtvrtkou, kterou podle uvážení nabarvíme.

3. Jednotlivé díly podle návodu postupně vystřihujeme nůžkami nebo vyřezáváme modelářským skalpelem. Ořez značí krajní černá čára, ohyb od sebe dolů přerušovaná černá čára uvnitř dílů. Čáry ohybu jsou ideální narýhovat tupým nožem, aby došlo k rovnému, přesnému ohybu a papír se nelámal. Díly není nutno podlepovat.

4. Zkušenější modeláři mohou podle potřeby mezi jednotlivé vrstvy diorámatu využít vzpěry. Složíme je ze dvou stejně dlouhých dílů 10. Vzpěrami se vůči sobě jednotlivé vrstvy modelu zpevní a zároveň si od sebe udrží přesnou vzdálenost. Vzpěry jsou předformátovány – jeden čtvereček je vzdálenost mezi sousedními vrstvami.

Chceme-li tedy spojit dvě nejbližší vrstvy, vystřihneme dvojici o délce tří čtverců. Díly slepíme, takže vznikne prvek ve tvaru písmene H (viz návodná kresba). Delšími stěnami vzpěry přilepíme na sousední vrstvy. Je nutno dát pozor, kam vzpěry umístíme. Měly by plnit svůj účel, ale neměly by být příliš vidět při pozorování modelu diváky. Než vzpěry nalepíme, je dobré jejich umístění vyzkoušet a tužkou si je na ruby dílů zakreslit.

Návod, jak udělat vzpěry •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení dioráma

1.Jako první vlepíme do krabičky na zadní stěnu pozadí, díl 1. Poté si připravíme palác, díl 2, který vlepíme chlopněmi na boční stěny krabičky a na její dno. Pozor, všechny vrstvy lepíme svisle a musejí být od sebe vzdáleny 0,9 cm. Není však třeba nic měřit, vzdálenosti odpovídají délky chlopní.

2. Pokračujeme kaplí, díl 3. Upevní se jak na bok krabičky, tak na díl paláce. Spodní chlopeň dílu je třeba dvakrát ohnout a udělat si rysku, kam bude spodní hrana dílu vlepena. Ode dna krabičky by to mělo být přesně 2,1 cm.

3. Dále si připravíme a vlepíme přední hradbu, díl 4. Pokračujeme erbem, díl 5, a větvemi stromů, díl 6. Vlepíme je do protilehlých horních rohů podle fotografie. Díl 7 s nápisem nejprve slepíme k sobě (vytvoří stříšku) a poté jej nalepíme dolů na střed do popředí.

4. Jako poslední vlepíme doleva postavy Karla IV., díl 8, a doprava Mikuláše z Potštejna, díl 9. Nakonec vystřihneme díl 11 s textem o historii hradu, který nalepíme na střed na zadní stranu krabičky.

SÉRIE: Dioráma

AUTOR: Ondřej Sedláček

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 6/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC