Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V posledním letošním časopisu ABC č. 25/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si model hrobky Slavín, Baziliky svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, odklízeč sněhu ze série Letištní speciály nebo horského záchranáře. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě

Přípravné práce

1 .Prohlédněte si návodné kresby. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel na chlopních.

2. Volitelné díly 27–43 mají modře podložená čísla. Díly 27–39 jsou doplněny díly a, b, c.

Návod na slepení vystřihovánky

ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ (díly 1–25)

Základní provedení •  Milan Weiner

1.Nejprve slepte díl 2 (kroky 1–4). Před zaklopením dílu (krok 5) vlepte vyztužující přířezy z vlnité lepenky k rubové straně boků. Díl zaklopte a připojte k dílčí situaci 1. Obdobně vlepte přířezy do dílů 3, 4 a 5. Přilepte díl 3 k dílu 1 a 2. K celku připojte sestavené díly 4 a 5. Přilepte závěr lodi 6 a díly 7, 8.

2. Sestavte střechu 9 a 10. Připojte díl 9, následně díl 10. K celku přilepte věže 11, 12, 13 (2×) a 14 (2×). Sestavte špice věží 15 (2×), 16 (8×) a připojte je na vyznačená místa. Do ruličky stočte díl 17 a vlepte jej do otvoru ve střeše. Dbejte na svislost v obou rovinách. Nasuňte a přilepte díl 18, následně díl 19.

3. Sestavte boční vstup a schodiště 20–25. Díl 20 přilepte k sestavenému celku, k němu díl 21. Připojte díl 22 a díly 23 (2×). Nakonec přilepte střechu 24 a díl 25.

Vystřihovánka Baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě •  Milan Weiner

VOLITELNÉ PROVEDENÍ (díly 27–43)

Opěrné pilíře 27(4×), 28 (4×) a 29–39 se skládají z několika částí označených písmeny a, b, c. Přehněte určující díl na polovinu a na rovné podložce jej pomocí chlopně slepte. Dotvarujte jej, přilepte díly a, b, případně c. Připojte střešní vikýře 40 (8×), 41 (8×), 42 a 43 (9×). Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Volitelné provedení •  Milan Weiner

Hrobka Slavín

(díly 44–58)

Slepte díly 45, 46, 47, 49 a přilepte je na dílčí situaci 44. Slepte obě poloviny dílů 48, 50, 51, 53 a 54. Díl 48 vytvarujte a přilepte na slepený celek. Sestavte schodiště 52–54 a také jej připojte k celku. Přilepte boční stěny 50, 51 a díl 55. K sestavenému dílu 56 přilepte slepené plastiky 57 a 58.

Arkády, ploty a situaci najdete v ABC č. 1, 2 a 3/2023.

Vystřihovánka hrobky Slavín •  Milan Weiner

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

SNADNÉ

Automobily

Odklízeč sněhu

Letištní speciály

Se sadou letištních speciálů se rozloučíme vystřihovánkou odklízeč sněhu ze startovacích a přistávacích drah. Na tyto stroje se zaměřila finská firma VAMMAS. Vzhledem k počasí panujícímu v severských zemích je vcelku logické, že odklízeče vznikají právě zde. Volnou předlohou se stal typ 5500, který se vyrábí v různých modifikacích podle požadavků zadavatele.

Posádku tvoří pouze řidič, má k dispozici plně automatizované ovládání. Stroj nejdříve radlicí odstraní sněhovou vrstvu z plochy, následně ji rotační kartáč dokonale vyčistí a vysoušeč ji proudem horkého vzduchu téměř vysuší. Odklízeče sněhu se používají většinou ve skupině několika vozů jedoucích vedle sebe, aby na jeden zátah vyčistily celou letištní dráhu.

Vystřihovánka odklízeče sněhu v časopisu ABC •  Kosťa Chadziantonidis

Přípravné práce

1.Všechny části předem narýhněte.

2. Vystřihněte a přilepte k sobě obě poloviny kol 13 a 14 (obojí 4×). Kola nechte zatížená proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky:

1. Slepte motorovou část 1. Sestavte kabinu 2 a nalepte ji shora na díl 1. Mechanismus pro otáčení 3 přilepte k dílům 1, 2. Zábradlí 4 nalepte zezadu na díl 1. Mechanismus pro ovládání radlice 5 připojte zepředu na díl 1.

2. Do ramene 6 vytvořte párátkem díru a díl slepte. Seřízněte kulaté párátko o délce dílu 7 a vlepte ho do dílu 6. Mechanismus pro uchycení kartáče 8 nalepte zespodu na díl 6. Zkompletujte horkovzdušný vysoušeč 9 a přilepte ho k dílu 6.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis

3. Vytvarujte radlici 10 a připojte ji zepředu na díl 5. Slepte kartáč 11 a přilepte ho zespodu na díl 8. Pomocné podvozky 12 (2×) nalepte na díl 11.

4. Nakonec proschlá kola z dílů 13, 14 připojte na vyznačená místa na dílech 1, 9.

SÉRIE: Automobily

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ

Zábava

Horský záchranář

Model využijete jako stojánek na tužky.

Přípravné práce

1. Hrany, které budete ohýbat z líce vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička ukazuje na lom. Hrany ohýbané do rubu vystřihovánky jsou čerchovanou čarou (-.-.-).

Vystřihovánka horského záchranáře •  Marika Tesařová (slepení Miloš Čihák)

2. Přerušovanou čarou (- - - - -) jsou označeny obrysy ploch, na něž se lepí jednotlivé díly. Čísla těchto dílů jsou vepsána uvnitř ploch. Výřezy a prořezy z ploch jsou označeny červenou úhlopříčkou a krátkou čarou. U vysílačky je to červený bod. Tyto výřezy a otvory je třeba zhotovit ještě před sestavením jednotlivých dílů.

3. Na anténu k vysílačce použijte kousek tenkého drátku.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Začněte tělem figurky 1. Vlepte do něj zpracované a vytvarované ruce, pravou 11 a levou 12. Dále pokračujte sestavením hlavy z dílů 2, 3, 4, 5 a připojením uší 6 (2×). Slepte čepici z dílů 7, 8, 9, 10 a bodově ji přilepte na hlavu figurky.

2. Zpracujte a vytvarujte lyže 13, 14 a připojte je podle návodné kresby do pravé ruky figurky. Dále k sobě slepte hůlky 15 (2×) a přilepte je do levé ruky.

Vystřihovánka horského záchranáře •  Miloš Čihák

3. Zkompletujte podstavec s panoramatem hor 16 (2×). Na zadní stranu dílu 16 připojte zpracovaný držák na tužky 17. K dílu 17 přilepte z boku díl 20 a nechte proschnout. Po proschnutí usaďte a připojte na podstavec figurku a opět nechte proschnout. K podstavci ještě přilepte na vyznačené místo pejska 18 (2×).

4. Slepte vysílačku 19, do níž vsuňte a přilepte anténu (drátek). Celek nalepte na vyznačené místo na hrudi záchranáře. Pro zpevnění a zvýraznění barev model můžete natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem.

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Miloš Čihák

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022