Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (1)

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (1)
Sdílej
 
Vám všem, kteří jste si oblíbili papírové vystřihovánky v časopise ABC, je určen náš seriál Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek, který ve stručné verzi vycházel v časopise ABC od čísla 7/49 (v roce 2004). Dozvíte se, který byl vůbec první papírový model v ábíčku, že první impulsy byly ze zahraničí a že to bylo tak dávno, že možná ani vaši tátové ještě nebyli na světě.

Úsvit dějin vystřihovánek v časopisu ABC

(1957-1965)

V seriálu Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC představíme tvorbu nejlepších autorů papírových modelů. Naše historické povídání se, bohužel, nemůže zabývat podrobně všemi vystřihovánkami, které se v časopisu ABC kdy objevily, ale budeme se snažit zachytit vše podstatné.

Tento seriál článků vychází ve spolupráci s Centrem papírových modelů a je aktualizovanou reprízou seriálu Pohled do historie vystřihovánek v ABC, který byl publikován na pokračování ve Zpravodaji CPM.

Láska k modelářství ani papír nerezaví

Asi ten příběh znáte, milí papíroví modeláři, z vlastní zkušenosti také. Kdysi v dětství jste se dostali k časopisu ABC, případně k velkým sešitům vydavatelství Albatros, přičichli jste k papírovým modelům, zkoušeli splácat první model, chytlo vás to u srdce a tato láska s věkem, stejně jako papír, nerezaví.

Dnes si už nedokážeme ábíčko představit bez vystřihovánek. Časopis již desítky let plní svoji průkopnickou úlohu základního a pravidelného zdroje vystřihovánek pro nejširší vrstvy českých a slovenských modelářů.

Za ta dlouhá léta se na tomto poslání nic nezměnilo – na rozdíl např. od situace v Polsku, kde se rozjela výroba vystřihovánek u specializovaných firem ve velkém. U nás a na Slovensku je ábíčko pořád tím, čím bývalo. První věcí, kterou v každém novém čísle vždy hledáme a kritickým okem zkoumáme, jsou vystřihovánky.

A přece tomu tak nebylo vždy. Vystřihovánky se v ABC začaly objevovat až časem, nejprve sporadicky, později naprosto pravidelně – až v této fázi pamatuje ábíčko většina z nás.

Zkusme se proto nyní podívat do historie, kdy a jak to vlastně v ábíčku všechno začalo, kdy poprvé mohl čtenář ABC uchopit nůžky a něco si z ABC vystřihnout a slepit, připomenout si některá jména autorů, která se již vytratila z povědomí, vrátit se do doby, kdy ABC stálo 2 Kčs, vycházelo jednou za měsíc a nemělo žádné přílohy - „déčka“. A vypátrejme také první ábíčkovské modely všech známých autorů.

Konstrukce ABC s využitím papírových modelů

Vystřihovánky v ABC měly své „genetické“ předchůdce díky šťastnému nápadu a záměru redakce věnovat se od samého počátku mj. modelářům. Již v 1. čísle 1. ročníku ABC (vyšlo 22.1.1957) najdeme rubriku Pro dovedné ruce, kde je uveřejněn plánek na výrobu pásového traktoru z lepenky a překližky.

První vystřihovánka v ABC: Raketa Vostok •  papirovaarcheologie.cz

Nejde o vysloveně papírový model, ale zaujmou kresby rozvinutých plášťů kapotáže a kabiny, určené k překreslení na tuhý papír a vybarvení. Vypadají totiž přesně jako vystřihovánkové díly, s ohybovými hranami a chlopněmi pro slepení.

V ABC se tak začaly objevovat plánky, které obsahovaly vystřihovánkové díly určené k překreslení (či spíše přerýsování), slepení a dobarvení. Nuže, než nám ábíčko přinese první skutečnou barevnou vystřihovánku (kosmická loď Vostok, vyšla 4.7.1962 v ABC č. 7, roč. 6), podívejme se krátce na tyto (polo)papírové modely.

Prehistorie vystřihování

V posledním čísle ABC ročníku 1959 (č. 12 / roč. 3) vyšel dodnes interesantní návod „Letí Píďa ve družici“, který popisuje stavbu typického artefaktu té doby – vánoční ozdobu na stromeček v podobě svítící sovětské kosmické družice, létající kolem červené hvězdičky na vrcholu stromečku (!). Jde o soustrojí poháněné elektromotorkem.

A právě tělo družice Sputnik 3 má být vyrobeno z tužšího papíru a je nutné jej narýsovat a zhotovit dle plánku. Sputnik se skládá ze tří papírových dílů – komolý kužel a jeho obě dna, k němu se připojí několik dílů ze špejlí a drátů coby anténky.

Skutečná družice Sputnik 3 •  Wikipedia

Družici je doporučeno „nastříkat nebo nalakovat stříbrným nitrolakem“. Uvnitř modelu je žárovka – její svit proniká ven přes čtyři okna vyplněná červeným celofánem. Návod nabízí ještě jednu variantu – s družicí Sputnik I z neodmyslitelného pingpongového míčku.

Autor návodu není uveden, ale dle pozdějších prací jde téměř jistě o rukopis vynikajícího „ábíčkovského“ konstruktéra, Vladimíra Procházky. Tento autor je již plně podepsán pod dalším atraktivním návodem – vystřelovací raketou „Stratoplán XP-7“ z ABC č. 7, roč. 1960 (roč. 4). Raketu je nutno vyrobit z tuhého papíru (celkem 10 papírových dílů určených k přerýsování). Raketa je po odpálení tažena gumou po vysoké rampě z dřevěných lišt a vymrštěna do výšky.

Papírový květ a vystřelovací Kachna

ABC č. 4, roč 1961 (roč. 5) nás zve do prvomájového průvodu, do kterého se můžete vyzbrojit rozkvétající papírovou květinou. Původně východoněmecký plánek byl uveřejněn v rubrice Miroslava Koláře „Jak na to“. Papírový květ lze přerýsovat v libovolné velikosti, pestře obarvit a upevnit na tyčku, jako mávátko.

Okvětní lístky jsou pohyblivé v hlavním kalichu, takže bylo možné navodit působivý dojem rychle rozkvétající květiny, zvláště když se touto pomůckou vybavila větší skupina pionýrů a na povel „vykvetla“ před důležitou tribunou. Dodnes velmi inspirativní!

Vystřihovánka vesmírné lodi Vostok byla prvním modelem, který vyšel v úplně prvním čísle časopisu ABC •  Jan Rükr

Vystřelovací letadélko Kachna si mohli vyrobit čtenáři ABC č. 10, rovněž 5. ročníku. Letadélko zpracoval V. Procházka dle námětu čtenáře J. Kupky. Je vystřelováno gumičkou na principu praku. Nosné křídlo a výškovku je nutno zhotovit z pevnějšího papíru, držadlo (prak) a trup letadélka jsou z dřevěné lišty.

Tolik odbočka k historickým, částečně papírovým konstrukcím v ABC. A nyní už definitivně zpět k věcem, ke kterým nepotřebujete pilky a pilníky, ale pouze nůžky. K milovaným vystřihovánkám.

Stříháme a lepíme. Forever!

První vystřihovánka v časopisu ABC

První věcí, kterou si mohli čtenáři vystřihnout přímo z časopisu, byly oboustranné podlouhlé kartičky s obrázky osobních vozů, otištěné na okraji několika stránek ABC č. 9 / roč. 1 (vyšlo 12.9.1957).

Po jejich vystřižení si mohl čtenář vytvořit lepené „album automobilů z celého světa“. Album se pak dočkalo pokračování (letadla, lodě) a můžeme je považovat za protoplazmu pozdější mamutí a dlouholeté série kartiček Atlas ABC.

Úplně první vystřihovánkou uveřejněnou v ABC je model sovětské kosmické lodi Vostok J.A.Gagarina, který vyšel v ABC č. 7 / roč. 1962, tedy roč. 6 (vyšlo 4.7.1962). Námět na model je převzat z polského časopisu Skrzydlata Polska a „poněkud upraven“, jak se píše v průvodním textu. Jak upraven - to se zde, bohužel, nepíše.

Výtvarnice Frýbová vytvořila jednoznačně nejbarevnější Vostok ze všech variant •  Papírová archeologie, ABC

Poznámka pod návodem říká „Přeložil a upravil V. T.“ - jistě půjde o práci zakladatele ABC a dlouholetého šéfredaktora, Vlastislava Tomana. Autorkou kreseb je D. Frýbová.

Model Vostoku je vytištěn na jedné celé straně časopisu, obsahuje 18 barevných papírových dílů a nákres 4 dílů, které je nutno vyrobit ze silnější špejle. Návodná kresba je barevná, ve dvou pohledech (nárys a půdorys) a dokonce je u ní vyvedeno stínování válcového trupu lodi.

Tento model nese ještě jeden primát – je zde uvedeno měřítko (cituji: „asi 1:100“), což zjevně předběhlo svoji dobu, jelikož dlouhá léta nebudou měřítko různí autoři u svých modelů uvádět.

Za pozornost rovněž stojí, že je návodem doporučeno model nalakovat bezbarvým acetonovým lakem a zavěsit na silonovou nit nebo umístit na vkusný stojánek. Ano, již od vůbec prvního modelu se sotva zrození papíroví modeláři mořili s lakováním a jistě mnozí padli do pasti a následného zoufalství, kdy jim po nalakování začal na modelu prosvítat rub stránky! Mnoho nejstarších modelů na tenkém papíru jsme zničili právě tímto „vylepšovacím“ způsobem.

První Déčko pro ábíčko

Zmíněný model Vostoku vyšel v ABC ještě dvakrát. Nejprve o více než 2 roky později, a sice jako vkládaná příloha na pevném papíru. Podruhé pak v roce 2022 jako výroční vystřihovánka. První vystřihovánkové vkládané „déčko“ (i když se mu tak ještě dlouho neříkalo) vypadlo čtenářům z časopisu dne 14.10.1964, kdy vyšlo ABC č. 2, roč. 1964-65, tedy roč. 9.

V roce 2022 vyšel Vostok znovu u příležitosti výročí •  Papírová archeologie, ABC

Pro sběratelské fajnšmekry dlužno dodat, že model tohoto Vostoku se liší od první verze – má jiné barevné provedení, jinak vyvedeny nápisy BOCTOK, CCCP a znak srpu s kladivem, na díl č. 10 je přidán nápis Abc a rovněž rozmístění dílů na ploše je jiné.

Návodová kresba je také překreslena a na rozdíl od první verze je umístěna na téže stránce jako vystřihovánka. Další odlišností je velikost, tedy měřítko – model z vkládané přílohy je menší než model z 6. ročníku (délky dílů jsou kratší o 10 %).

První házedlo a auto

Hledejme dál nejstarší modely v ABC. První házedlo si mohli modeláři vystřihnout z ABC č. 4, roč. 1963-64, tedy roč. 8, které vyšlo 1.12.1963. Šlo o létající polomaketu letounu L-29. Autory byli Zdeněk Liska, upravil J. Veselý.

První vystřihovánkou osobního automobilu byl oranžový Moskvič, který potěšil hochy v ABC č. 6 rovněž 8. ročníku, které vyšlo 12.2.1964, a s malými úpravami vychází v reedici v č. 8, roč. 49. Podle zahraničních pramenů model nakreslil J. Veselý a návod napsal V.T. (V. Toman).

Vystřihovánka vesmírné lodi Vostok •  Papírová archeologie, ABC

Vystřihovánka je vytištěna na jedné celé straně časopisu, obsahuje 18 dílů a návod mj. říká s vykřičníkem, že kola se musí otáčet! (osy jsou zhotoveny ze špendlíků). Návodná kresba nese prvky, které se později stanou normou u modelů vozů: šikmý pohled na model a příčný řez kolem.

Kreslíř pouze poněkud nezvládl kresbu dílů kol, která jsou nakreslena tak těsně vedle sebe, že se kružnice obvodu nejen dotýkají ale dokonce o 0,5-1 mm překrývají (!?). V reedici, připravené Václavem Jančatou, byla kola odsunuta dál od sebe a byly přidány decentní odlesky do oken vozu.

Kdy začaly vystřihovánky vycházet pravidelně?

Vystřihovánky se začínají pravidelněji objevovat až s ročníkem 1965-66, tedy s jubilejním 10. ročníkem ABC, kdy časopis stále vycházel 1× měsíčně (až 12. ročník začíná s 24 čísly do roka) a podražil o celých 25 % (ehm, ze dvou korun na 2,50).

Ovšem toto zdražení bylo plně kompenzováno výraznou přidanou hodnotou – zdvojenou, čtyřlistovou obálkou ze silnějšího papíru, přičemž vnitřní dvojlist obálky byl věnován pravidelným vystřihovánkám a kartičkám předchůdce Atlasu ABC. Na rubových stranách byly uváděny technické plánky a návody.

Vystřihovánky pro děti i dospělé v časopisu ABC •  Milan Weiner, Tomáš Hrebik

Hned v 1. čísle 10. ročníku (vyšlo 10.9.1965) našli čtenáři najednou 2 vystřihovánky: speciální pravítko Sixi s úhloměrem a tmavozelené dvouocasé házecí letadélko označené imatrikulací LX 65. Obě vystřihovánky se vešly na 1 stranu dvojité obálky a není zde uveden autor, ovšem podle stylu kresby soudím, že jde o první vystřihovánkové dílko dlouholetého a systematického autora vystřihovánek v ABC, Vladimíra Procházky.

Další primát: Vystřihovánka propaguje!

Vystřihovánka pravítka Sixi (dětská zubní pasta) nese jeden primát – je zde u modelu poprvé využito názvu nějakého výrobku k propagaci, přičemž je tento název uveden výrazně na modelu a vlastně se dostává i do jeho názvu. Tento způsob prezentace tehdejších firem a jejich výrobků se v ABC velmi ujal, pochopitelně přinášel redakci potřebné finance a v pozdějších letech byl naprosto běžný.

A tak i první model pro ABC klasiků P. Blechy a arch. R. Vyškovského, autoveterán Packard Landaulet 1912 (ABC č. 12 / roč. 13), je vyzdoben absurdní reklamou chemičky Druchema a její leštěnkou na auta Carwax fluid.

Západoevropský modelář by tehdy jistě řekl, že tržní mechanismus a marketing fungovaly v naší tehdejší socialistické vlasti plné pionýrských šátků dokonale a že za modelářstvím stál celý průmysl!

K úžasné a zábavné éře autoveteránů Fluora rallye a dalších modelů Druchema, Tortela, Nivea, Tix, Pressfoto, Vítkovických železáren či mlékárenského průmyslu, které dominovaly abíčku koncem 60. let minulého století, se ale musíme teprve propracovat.

Text je rozšířenou verzí článku z časopisu ABC. Poprvé vyšel v roce 2004.

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (2)

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (2)

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (3)

Papírová archeologie aneb Historie vystřihovánek v ABC (3)

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život

Papíroví archeologové: Ábíčko je láska na celý život