Veterány s benzínovým čerpadlem

Veterány s benzínovým čerpadlem
Sdílej
 
Představujeme dva přírůstky do encyklopedie Papírová archeologie, která zachycuje historii vystřihovánek v časopise ABC.

3D atlasy veteránů: Uličník Spitzub a NW typ E

3D atlasy veteránů: Uličník Spitzub a NW typ E

Proč vystřihovánka vznikla?

Pokud vaši tátové lepili modely z ABC, určitě si vzpomenou na řadu autoveteránů, které v letech 1969–71 zkonstruovali arch. Richard Vyškovský a ing. Pavel Blecha. Papírová autíčka byla skoro stejně velká, vešla se na jednu stránku, jejich kresby měly spousty detailů a většina z nich byla nakreslena podle kovových modelů Matchbox, které tehdy byly velmi populární a obtížně se sháněly. Čtenáři tak získali atraktivní sérii papírových „angličáků“.

Jako doplněk encyklopedie Papírová archeologie - historie vystřihovánek v časopise ABC (více na www.papirovemodelarstvi.cz) vám arch. Richard Vyškovský představuje dva přírůstky do původní řady starých papírových vozů, stylově doplněné o podstavec s benzinovým čerpadlem Esso z počátku 20. století. Vystřihovánky jsou opět volně zpracovány podle dobových kovových předloh Matchbox vyrobených na přelomu 60. a 70. let minulého století.

Opel Coupé 1909

Ve své době byl znám jako Opel „pro doktory“. Tento dvousedadlový vůz byl totiž zamýšlen jako spolehlivý dopravní prostředek pro vesnické lékaře, ale brzy si našel oblibu u mnoha dalších motoristů. Kupé se vyznačovalo nafukovacími pneumatikami na výměnných ocelových ráfcích a čtyřválcovým motorem o objemu 1029 cm3. Rychlost vozidla byla až 55 km/hod.

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Každý z modelů má čísla dílů ve vystřihovánce i v návodných kresbách podložena pro rozlišení jednotlivých objektů jinou barvou. Model Opel Coupé má barvu modrou, Prince Henry Vauxhall barvu žlutou a benzinové čerpadlo barvou zelenou.

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně.

2. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro zalepení os černou úhlopříčkou.

3. Plochy, na které se lepí na jiný díl, jsou vymezeny černou čárkovanou čarou a jsou označeny číslem dílu, který sem přilepíte. Také na chlopních dílů jsou uvedena čísla dílů, na které budete chlopně lepit. Pokud je před číslem znaménko ./., lepíte uvedený díl z rubové strany.

4. U obou vozidel použijete na osy kol kulatá párátka nebo špejle o průměru 2 mm, jejichž délky jsou ve vystřihovánce zakresleny ve skutečné velikosti. Nabarvíte je na černo.

5. Na rub některých dílů přenesete z líce tisku rysky vyznačené na okrajích dílů písmeny velké abecedy. Na přenesené rysky budete v průběhu stavby připojovat další díly.

 

 

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

OPEL COUPÉ 1909

1. Na rub jednotlivých dílů vystřihovánky přenesete rysky značené písmeny velké abecedy. Rysky A-A přenesete na díly 1 a 3, rysky B-B na díl 3, rysky C-C na díly 1 a 2, rysky D-D na díl 1.

2. Začnete zkompletováním prostoru pro řidiče na rozloženém dílu 1, ke kterému připojíte postupně díl 2 nejprve k jeho levé straně, pak i ke druhé. Zpracujete díly 10, 11 a osadíte na vyznačená místa na dílu 2. Zkompletujete přední část dílu 3, tj. žebro pod motorem, a pak na vyznačená místa přilepíte zpracované díly 4 a 5. Zkompletujete žebra 6, 7 a připojíte k dílu 3, opět na vyznačená místa. A teď už můžete zpracovanou část z dílů 1, 2, 10 a 11 spojit se základní deskou z dílů 3, 4, 5, 6 a 7.

3. Dále sestavíte motor z dílů 8, 9 a osadíte na rub základní desky 3 do prostoru vymezeného ryskami A-A a B-B, tj. lepíte na díly 3 a 2.

Zpracujete dva držáky přední osy 24 a přilepíte po jednom na vyznačená místa na dílech 4 a 5. Při této práci si před přilepením prostrčíte držáky 24 i rámem z dílů 4 a 5 špejli a lepíte tak, aby se špejle (zatím nahrazuje osu kol) mohla ve všech dílech volně otáčet. Samostatně zpracujete reflektory. Vytvarujete a uzavřete díl 15 (2x), připojíte k němu přední sklo 17 (2x) a zadní technický díl 16 (2x). Zkompletované držáky (levý 13 a pravý 14) přilepíte na vyznačená místa na motoru 9 a k nim připojíte hotové reflektory.

4. Další samostatnou prací bude zhotovení a osazení blatníků. Začnete levým, tj. dílem 22, který zkompletujete a vytvarujete podle nakresleného podélného profilu v návodných kresbách. Zkompletujete držáky 26, 27 (2x), 28 a přilepíte je na vyznačená místa na blatníku 22. Hotový blatník i s držáky osadíte na celek, lepíte díl 26 na 24, díl 27 (2x) na díly 4, 1 a nakonec dvojdržák 28 na díl 1. Místa pro přilepení držáků jsou na vozidle vyznačena. Stejným způsobem postupujete při zhotovení a osazení pravého blatníku 23 a jeho držáků 26, 27 (2x) a 28. Ty lepíte na díly 1, 5 a 24. Zpracujete dva díly 34 a přilepíte na držáky kol, tj. na díly 24 (při tom si otáčení osy kol opět ověříte prostrčením špejle při lepení).

5. Pokračujete zhotovením a osazením sedadel. Levé vyrobíte z dílu 40, který přilepíte na díl 38, celek vytvarujete a připojíte k němu díl 42. Pravé sedadlo zpracujete obdobně ze spojených dílů 39 a 41, které doplníte dílem 43. Obě sedadla spojíte střední opěrkou a přilepíte na spodní desku 37. Hotová sedadla osadíte na vozidlo na díl 2, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

6. Zkompletujete volant 25 a přilepíte jej na jeho osu 25•, kterou vyrobíte z kulatého párátka natřeného černou tuží nebo barvou (délka osy je nakreslena ve vystřihovánce ve skutečné velikosti). Samostatně vyrobíte boční světla. Zpracujete levý držák 18, připojíte k němu zkompletované světlo 19 a hotový reflektor osadíte na vyznačené místo na dílu 1. Stejným způsobem zhotovíte držák a světlo na pravé straně vozidla z dílů 20 a 21 a opět osadíte na vyznačené místo na dílu 1.

Dále zkompletujete řadící páku a ruční brzdu 12, a osadíte je na celek na vyznačené místo na dílu 1.

7. Pokračujete výrobou a osazením kol. Vytvarujete a uzavřete díl 32 a přilepíte jej na přední stranu kola, tj. na díl 29. Vytvarujete a uzavřete díl 33, zalepíte do něj díl 31 a díl 31 přilepíte na díl 29. Vzniklý celek zakryjete zadní částí kola, tj. dílem 30. Takto vyrobíte všechna čtyři kola a necháte je pod zátěží dokonale proschnout.

8. Nyní máte vozidlo připraveno pro osazení kol. Nejprve však vyrobíte přední osu 36 a zadní osu 35 (obě osy jsou zakresleny ve vystřihovánce ve skutečné velikosti). Doporučujeme, abyste na ně použili rovněž kulatá párátka nebo špejle o průměru 2 mm a prozatím je uřízli o něco delší, než budete potřebovat. Zkrátíte je, bude-li to nutné, až po osazení kol. Na jednu stranu přední osy 36 přilepíte krytí, tj. díl 45, kterým osu oblepíte. K němu nasunete hotové kolo a přilepíte k ose. Po zaschnutí provlečete osu držákem z dílů 34 a 24, rámy vozidla 4 a 5, druhým držákem z dílů 24, 34 a navlečete na osu z druhé strany další kolo. Umístíte je tak, aby se osa s koly mohla volně otáčet a kola byla přitom těsně vedle jejich držáků, tj. vedle dílů 34. Pak dosud volné kolo k ose přilepíte, po proschnutí konec osy oblepíte dalším dílem 45 a osu a, pokud to bude nutné, zkrátíte.

Práci na zadní ose 35 začnete opět oblepením konce dílem 45 a přilepením jednoho kola. Pak osu 35 protáhnete jednou stranou rámu z dílů 1 a 3, navlečete na ni (zatím bez umístění) dvě zarážky 34• a provlečete druhou stranou rámu z dílů 3 a 1. Zarážky teď na ose umístíte tak, aby byly co nejblíže rámům, ale aby se při tom mohla kola i s osou volně otáčet a kola při tom nenarážela na držáky blatníků. Zarážky a druhé kolo přilepíte k ose a po proschnutí volný konec osy oblepíte čtvrtým dílem 45. Ve vystřihovánce je pro případ „nehody“ při oblepování os nakreslen jeden díl 45 navíc.

9. Poslední prací je zkompletování registrační značky vozidla, tj. dílu 44, a jeho osazení na celek na vyznačené místo na dílu 3.

 

 

3D atlasy veteránů: První závodní vůz NW a L&K typ FC

3D atlasy veteránů: První závodní vůz NW a L&K typ FC

 

3D atlasy veteránů Praga T a L&K FDL 1909

3D atlasy veteránů Praga T a L&K FDL 1909

3D atlasy veteránů: Věchet DC 10/12 HP 1911 a Velox 1906

3D atlasy veteránů: Věchet DC 10/12 HP 1911 a Velox 1906