Větrný mlýn: Typická stavba Nizozemí

Větrný mlýn: Typická stavba Nizozemí
Sdílej
 
K Nizozemsku patří stejně neodmyslitelně jako tulipány také větrné mlýny. I v současnosti je jich zde funkčních více než tisíc.

 

Pevnost Boyard

Pevnost Boyard

 

Větrné mlýny se v Holandsku vyplatilo stavět, protože krajina je rovinatá a leží u moře, od kterého vane téměř pořád čerstvý vítr. První mlýny si místní obyvatelé začali stavět už v 16. století. Byly využívány ke šrotování krmiva pro dobytek, k přečerpávání vody, k pohonu pil nebo k lisování oleje.

Byl zde vyvinut také speciální typ mlýna, tzv. holandský mlýn. Je odlišný tím, že se neotáčí celý, ale pouze stříška s lopatkami. Střechou se otáčelo pomocí rumpálového systému spojeného se stříškou trámy.

Délka perutí u holandských větrných mlýnů se pohybuje mezi 7–9 metry. Lopatky mlýna jsou sestaveny z jedlových nebo borových destiček. Střecha stejně jako stěny byly pokryty šindeli nebo došky.

Zatímco dřevěné větrné mlýny u nás mívají jen jedno ústrojí, v holandských mlýnech se často nachází dvě ústrojí, jedno na mletí a druhé na šrotování. Největší počet jich můžete spatřit ve skanzenu Naanse Schans nebo ve volné krajině Kinderdijk nedaleko Dordrechtu.

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Předem podlepte slabším kartonem díly 5, 13, 14, 17, 18, 33 a díl 6 podlepte kartonem siným alespoň 0,8 mm.

2. Nejprve vytvarujte střechu 1 se spojkami rozparků 2, 3. Zevnitř vlepte držák osy lopatek 4, z vnějšku pak díl 5. Střechu zdola uzavřete dnem 6.

3. Z dílů 7 sestavte podle písmenné řady na chlopních plášť mlýna, předem můžete vyříznout okna a nahradit je plastickými 8, 9. Plášť shora zpevněte dílem 10, zdola pak dílem 11. Podezdívku mlýna tvoří díl 12 se dveřmi 13 a okenicemi 14.

4. Lopatky mlýna tvoří vždy pár 15 a 16, který je ve spoji zepředu vyztužen dílem 17. Oba páry lopatek nalepte křížem na sebe a zepředu připevněte díl 18. Zezadu nalepte držák osy 19, do něj pak osu ze špejle. Celek po proschnutí můžete vsunout do otvoru ve střeše, střechu shora osaďte štítem 20. Potom ji můžete pomocí osy ze špejle umístit na již připravený celek.

5. Příčný trám 21 přilepte zezadu na střechu, do obou protilehlých otvorů ve střeše vsuňte další dva trámy 22. Tyto tři díly slouží jako opěra pro trámovou konstrukci, složenou z částí 23–29.

6. Mlýn připevněte na podklad 30 a 31, ten pak můžete podlepit kartonem a obstřihnout. Jako doplněk můžete použít sud 32, 33 a desky 34. Ohybové hrany zatřete příslušnými barvami.

 

 

Babylon: Nejstarší rozhledna na Vysočině

Babylon: Nejstarší rozhledna na Vysočině

Zkáza největšího parníku světa

Zkáza největšího parníku světa

Vrchol Lužických hor: Jedlová hora

Vrchol Lužických hor: Jedlová hora