Vrchol Lužických hor: Jedlová hora

Vrchol Lužických hor: Jedlová hora
Sdílej
 
Rozhledna v Lužických horách získala název Jedlová hora podle jehličnatých porostů, které tady dříve bývaly.

 

2 MODEL ROZHLEDNY

SÉRIE VĚŽE

OBTÍŽNOST 2

MĚŘÍTKO 1 : 120

 

Roku 1888 byl na vrcholu postaven malý útulek a o tři roky později
23 m vysoká kamenná rozhledna. Později zde byla postavena také budova hostince a pomník Friedricha Schillera. V polovině 20. století byla rozhledna kvůli havarijnímu stavu uzavřena. Po rekonstrukci je však od roku 1993 opět otevřena. Je vysoká 29 m, vyhlídková plošina je ve výšce 23 m a vede na ni 122 schodů. Z jejího vrcholu je překrásný kruhový rozhled. Při dobré viditelnosti můžete přehlédnout nesmírně rozsáhlou oblast od Krušných hor až po Krkonoše.

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.
2. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou čarou se symboly nůžek.
3. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ
1. Stavbu začněte vyhlídkovou věží. Vystřihněte a skružte vnitřní část věže, díl 1, na její dno umístěte díl 2 a na vrchol cimbuří, díl 3. Vystřihněte a skružte vnější plášť vyhlídkové věže, díl 4. Shora umístěte již zpracovanou vnitřní část a zespodu uzavřete dílem 5. Po obvodu přilepte na vyznačené místo cihlový předěl, díl 6. Pokračujte kuželovým vrcholem rozhledny, který zhotovíte vytvarováním střechy, díl 7. Kužel zespodu uzavřete dílem 8 a připojte k vyhlídkové věži pomocí dílu 9. Celek zatím odložte.

2. Pokračujte pláštěm horní části stavby. Jedná se o komolý kužel, tvořený skrouženými díly 10, 11, 12, 13, postupně zasunutými do sebe. Pokud chcete docílit pravidelného tvaru, pracujte pečlivě a přesně. Vytvarujte rozšiřující se část věže, díl 14, připojte zespodu úzký díl 15, navlékněte na již hotovou část a pomocí chlopní spojte. Zespodu střední část věže uzavřete dílem 16. Po obvodu pláště přilepte na vyznačená místa cihlové předěly – díly 21, 22, 23. Nyní můžete shora připojit již zhotovenou vyhlídkovou věž.

3. Zbývá poslední část, základna rozhledny. Skružte její obvodovou část, díl 18. Shora připojte díl 19 a zespodu uzavřete dílem 20. Skružte plášť vstupu do rozhledny, díl 17, připojte k základně a shora připojte věž rozhledny. Posledním dílem je vstupní schodiště. Zpracujte jej z dílu 24 a připojte na vyznačené místo na základně rozhledny.

 

Gorila

Gorila

Chvalský zámek

Chvalský zámek

Sovice sněžní: Model severského ptáka

Sovice sněžní: Model severského ptáka