Chvalský zámek

Chvalský zámek
Sdílej
 
Původně středověká gotická tvrz se zachovalými střílnami byla během renesance a baroka upravena na dvouposchoďový zámek. Vy si ho můžete pro změnu upravit do podoby papírového modelu.

 

CHVALSKÝ ZÁMEK

Původně středověká gotická tvrz se zachovalými střílnami byla během renesance a baroka upravena na dvouposchoďový zámek. Najdete ho v Praze 9 v Horních Počernicích. První zmínky o tvrzi pocházejí z počátku 15. století. Stavba často měnila majitele až do roku 1652, kdy byla ve značně zchátralém stavu převzata jezuity. Právě za jezuitské správy a po požáru v roce 1734 došlo k přestavbě na dnešní podobu zámku. Po roce 1918 přešel objekt pod správu státu, po roce 1950, kdy byl zámek v užívání Státního statku Praha, začalo další období devastace. Nová rekonstrukce Chvalského zámku financovaná z fondů EU proběhla mezi lety 2006 až 2008 a nyní je stavba využívána k výstavám, expozicím, přednáškám, svatebním obřadům a různým dalším kulturním akcím. V současnosti až do 8. ledna 2012 můžete v zámku navštívit výstavu Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek v ABC!

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny ohyby na dílech, které jsou naznačeny ryskami, předem narýhněte.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Začněte obvodovými stěnami 1, 2, 3, které spojte do jednoho celku. Podle návodné kresby (dále NK)přilepte střechy 4, 5, 6; a pak stěnami olemujte plochu nádvoří 7. K nádvoří přilepte i zeď 8.

2. Jestliže budete chtít později použít i komíny, tak v dílech 9, 10, 11 vyřízněte pět naznačených obdélníkových otvorů. Potom střechy slepte k sobě a současně je lepte na obvodové zdi. Plochu nádvoří 7 zbývá uzavřít samostatnou budovou 12.

3. Další fází stavby je slepení základu kostela z dílů 13, 14. Připojte i věž 15 s horní a dolní výztuhou 16 a kostel uzavřete střechou 17. Kostel přilepte na určené místo z boku zámku.

4. Nyní sestavte díl 18 a připevněte ho podle NK a malých červených čísel. Do výřezu mezi kostel a díl 18 vlepte celek naznačující terén před vstupní branou tvořený díly 19, 20.

5. Pokračujte detaily. Nejprve na opačnou stranu od vchodu přilepte rampu 22 s podezdívkou 21. K zadní stěně kostela umístěte terén 24 a vedle opěrnou zeď 23. Na díl 18 přilepte přístavbu 25. Nyní můžete do vyříznutých otvorů ve střechách vlepit komíny 26, 27. Dále zbývá doplnit kostel o díl 28, věžičku 29 a střechu věže složenou z dílů 30, 31 a čtyř dílů 32.

6. Na závěr zaretušujte bílé ohybové hrany a celou stavbu můžete nalepit na kartonovou podložku. Okopírováním půdorysu z NK a jeho zvětšením na 200 % získáte základový plán ve správném měřítku.

 

Sovice sněžní: Model severského ptáka

Sovice sněžní: Model severského ptáka

Osidlení Marsu: Dokončení projektu!!!

Osidlení Marsu: Dokončení projektu!!!