Osídlení Marsu: Spojovací těleso a chodba

Osídlení Marsu: Spojovací těleso a chodba
Sdílej
 
Stejně jako skutečná ISS se i ta naše papírová rozšiřuje. V ABC číslo 22 přibylo spojovací těleso a chodba.

Nastal čas pro meziplanetární lety.Ke stanici proto bude připojen modul, kde se nová loď bude kompletovat, a také nové letové středisko. Přibude i nová elektrárna, protože spotřeba energie bude stoupat. Tyto komponenty budou uchyceny ve druhém spojovacím tělese a propojeny chodbou s původní stanicí. Jako poslední připojíme ke stanici novou meziplanetární loď (ABC č.
25-26), jejímž prvním vesmírným cílem bude Mars. Pokud už máte vesmírnou stanici postavenou, vytáhnete z původního spojovacího tělesa jeden z modelů, do volného spojovacího uzlu zasunete chodbu a vytažený model přeparkujete do druhého spojovacího tělesa.

Druhé spojovací těleso je základem pro rozšíření stanice. Stejně jako původní, má i druhé těleso ve spodní části raketový motor a po obvodu spojovací uzly. Tvarově se tělesa liší jen horní částí.

Spojovací chodby budou dvě. Chodba z tohoto čísla propojí obě spojovací tělesa pomocí spojovacích uzlů. Na horní straně má přechodovou komoru pro výstup do volného  kosmického prostoru, na straně spodní je chladicí nádrž pro kapalný kyslík. Druhá chodba bude v ABC č. 23  a poslouží ke spojení stanice s meziplanetární lodí.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Všechny části předem narýhněte.


NÁVOD NA SLEPENÍ:

SPOJOVACÍ TĚLESO

1. Slepte trup 1. Na díl 1 nalepte zespoda trysku 2 a shora přístrojovou část 3.

2. Po obvodu dílu 1 nalepte spojovací uzly 4 (4x). Na díly 4 nalepte lemování 5 (4x).

SPOJOVACÍ CHODBA

1. Slepte díl 6. Zespoda na něj nalepte nádrž na kyslík 7.

2. Shora na díl 6 nalepte výstupní komoru 8. K dílu 8 přilepte madla 9 (2x).

Klíčová slova:
mars, 3D, vystrihovanka, model, ABC 22