Pohyblivý mechanický voják

Pohyblivý mechanický voják
Sdílej
 
T2 byl vyroben jako univerzální voják – policista a slouží všude tam, kde lidé nemohou. Dva a půl metru vysoký droid je osazen umělou inteligencí, která dílčí úkoly dokáže vyřešit sama v rámci nastaveného hlavního rozkazu.

Policejní mech T2

T2 byl vyroben jako univerzální voják – policista a slouží všude tam, kde lidé nemohou (např. zamořená území jedovatými látkami nebo radiací). Dva a půl metru vysoký droid je osazen umělou inteligencí, která dílčí úkoly dokáže vyřešit sama v rámci nastaveného hlavního rozkazu. Navíc je schopen komunikovat s ostatními droidy a vytvářet vlastní strategii, která by nejefektivněji vedla ke splnění hlavního úkolu. V policejním sboru je nasazen vždy, když jde o udržení pořádku a bezpečí. Podle toho jaký druh kriminality má být potlačován, je droid vybaven příslušným arzenálem. Na nepovolené demonstrace a rabování ho lze osadit dvojicí vodních děl, popřípadě vrhačem kanistrů se slzným plynem. Vy si můžete postavit těžší verzi robota nasazovanou na okraje válečných zón. Model (služební číslo 726) má ve výzbroji kromě vysokofrekvenční sirény ještě dva dvojité šokové kanony napájené z baterií na ramenou, 18 průbojných raket a je v podstatě nosičem čehokoliv, co bude naloženo do jeho útrob.

 

Přípravné práce

1. Jednotlivé díly vystřihněte.

2. Hrany, jež budete tupým nožem rýhovat z líce tisku, jsou zakresleny čárkovanou čarou (- - -), papír ohněte lícem od sebe. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-), papír ohněte lícem k sobě.

3. Jednotlivé díly lepte pomocí chlopní. Umístění dílů je vyznačeno v místě přilepení shodným číslem.

4. Díly 4, 7, 8, 11, 33 a 35 podlepte čtvrtkou (gramáž přibližně 200 g/m2). Všechny kruhové otvory vyznačené červenými úhlopříčkami vyřízněte.

Návod na slepení

1. Slepte nejprve nosné torzo. Do horní části dílu 1 vlepte díl 2. Na jeho spodní část nalepte dvě nájezdové vzpěry 3. Na označené místo na dílu 2 nalepte díl 12. Dbejte při tom na lícování děr pro osu (špejli), kterou otvory budete provlékat. Na vzniklé torzo přilepte na levou stranu levý pás složený z dílů 4, 5, 6, 7 a na pravou stranu přilepte pravý pás z dílů 8, 9, 10 a 11.

2. Slepte středovou část z dílů 13 a 14. Po stranách nalepte raketomety 15 a 16. Dále slepte prostřední část paží z dílů 17, 18 a distančního výstupku 19 a 20. Slepte hlavovou část složenou z dílu 28, senzorů 29, 30 a distančního výstupku z dílů 19 a 20.

3. Nosné torzo, středovou část s raketomety, prostřední část paží a hlavovou část spojuje první osa otáčení. Uřízněte špejli o velikosti dílu 31, protáhněte ji skrze připravené otvory v jednotlivých slepených částech (viz průhledná návodná kresba s osami). Její horní konec vlepte do hlavové části (skrz díl 20 až na dno tvořené dílem 28). Na její opačný konec vyčuhující ze dna nosného torza nalepte záslepku 32.

4. Slepte kanon z dílů 37 a 38. Poté slepte jeho otočnou základnu z kruhu 35 a vzpěr 36. Kanon a základnu spojte další špejlí délky dílu 39 a na oba její konce nalepte záslepky 40. Celý postup pro kanon a jeho základnu opakujte ještě jednou. Slepte levou paži z dílů 21, 22, 23 a 27.

5. Levou paži a jeden ze slepených kanonů se základnou bude spojovat další špejle, délky dílu 34. Provlečte ji otvory v levé paži a zalepte na jednom konci do základny kanonu 35, na druhém konci ji opatřete záslepkou 33. Celý postup zopakujte i u druhého kanonu se základnou a pravou paží z dílů 24, 25, 26 a 27.

6. Nyní obě paže se zavěšenými otočnými kanony nalepte na označená místa na prostřední část paží (díl 17).

 

Zachráněný náklaďák

Zachráněný náklaďák

Dravec s jedovatými ostny

Dravec s jedovatými ostny

Klíčová slova:
robot, abc, vystrihovanka, 3D model, mech, droid, t2, 24