Pražská Chodovská tvrz

Pražská Chodovská tvrz
Sdílej
 
Stavba je nejvýznamnějším historickým objektem panelového Jižního Města na Praze 4. Vznikla na přelomu 13. a 14. století a ve vstupním zdivu se docho­vala část hradby.

Na hradbu navazovala menší obytná a hospodářská stavení. Tvrz obklopoval vodní příkop široký až 10 metrů. Dovnitř se vstupovalo po padajícím dřevěném můstku. Během třicetileté války v 17. století byla stavba zpustošena a pak barokně přestavěna. V 19. století byla doplněna o arkády a byla stržena původní severní věž. Ve druhé polovině 20. století se objekt stal majetkem Státního statku Praha a byl zanedbáván. Uvažovalo se i o zbourání. Naštěstí tvrz prošla v letech 1985–1990 rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako kulturní centrum.

František Sochor

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Na stavbu modelu budete potřebovat: nůžky, pravítko, nožík nebo odlamovací nůž na nařezávání hran a vyřezávání dílů z plochy listu, pinzetu a lepidlo – nejlépe disperzní (např. Herkules).

3. Místa ohybu papíru označená černými trojúhelníčky budete nařezávat z líce tisku a ohyby značené bílými trojúhelníčky budete nařezávat z rubu tisku (počátek a konec čáry si přenesete propíchnutím). Pokud šipky nejsou na hraně dílu, pak je ohyb uvnitř plochy dílu.

4. Před slepením dílu je vhodné hrany zatřít patřičným odstínem vodové barvy. Každý díl po vystřižení vytvarujte na sucho. Ověříte si tím správnost nařezání hran i sestavení. Oblé části tvarujte přes hranu stolu nebo pomocí válcových předmětů – tužky, štětce a podobně. 6. Silnějším kartonem podlepte díl 3.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Základ tvrze získaný slepením dílů 1 a 2 nalepíte na základnu 3.

2. Na rub vytvarovaného vnějšího dílu střechy 5 nalepíte chlopeň 6. Pak nalepíte vnitřní díl střechy 7. Lepte nejprve hřeben střechy, pak postupně oba spoje dílů 5 a 7. Hotovou střechu postupně nalepíte na základ 4. Lepení začnete přile­pením dlouhých rovných chlopní, pak postu­pně lepte vnější část. Nakonec přilepíte vnitřní část střechy. Při lepení postupujte ve­lice pomalu po malých úsecích tak, aby nedošlo ke zkroucení stře­chy. Při lepení neustále kontrolujte rovinu základny poklá­dáním celku na rovnou podložku. Hotovou stře­chu nalepíte na zdi 1 a 2.

3. Kdo chce, může doplnit vstupní bránu. Přehněte a slepte k sobě obě strany dílů 9 a 12. Na tupo (tj. bez chlopní) nalepte střechy 10 a 13. Dále natupo na zdi nalepíte pilíře 8 a 11. Nakonec nalepíte stříšky 14(2x). Hotové zdi nalepíte podle návodné kresby na zákla­dnu 3. Na celek nalepíte vrata 15 (2x).

4. Model můžete doplnit komíny A, B (3x), C, D, E (2x), F, G (2x), H, CH.

Klíčová slova:
vystrihovanka, model, 3decko, tvrz