Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 22/2021 vychází nová vystřihovánka nejen pro děti. Vystřihněte a slepte si papírový model vesmírného expedičního bagru ze sci-fi série Coral Explorer. Tady najdete, jak postupovat při lepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Expediční Bagr EX-CAV 04 Alan

Sci-fi série Coral Explorer

Expediční vybavení obsahuje kromě kolové drobné techniky i těžkou pásovou techniku do níž spadá i EX-CAV číslo 04 pojmenovaný Alan. Jedná se o těžký bagr vhodný k přemísťování harvestorem prosáté horniny. Tato hornina se používá k zasypání modulů kolonie a k ukotvení volných částí, nebo je možné ji využít spolu s pojivem k výrobě stavebního materiálu.

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Vystřihovánky v ABC č. 8/2020

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vystřihněte, narýhujte a slepte podvozek 1. Na levou stranu nalepte levý pás 2 se štítem 3. Na pravou stranu nalepte pravý pás 4 se štítem 5. Slepte přední radlici ze dvou ramen 6, lžíce 7 s boky 8 a 9, do které je vlepen vnitřní povrch 10 s vnitřními boky 11 a 12. Radlici nalepte na čelo podvozku 1.

2. Slepte rameno z dílů pláště 13, 14, hydrauliky 15, pásu 16 s další hydraulikou 18 a vnitřní strany s oky 17. Celek nalepte na válec z dílů pláště 19 a dvou boků 20. Druhé rameno slepte tak, že díl 21 vyplňte z rubové strany magnetem nebo magnetickým materiálem, viz modrá plocha v návodné kresbě (dále jen NK). Obě ramena propojte špejlí délky dílu 45 zakončené dvěma záslepkami 23.

Foto:  Jan Rükr

3. Slepte držák lžíce z dílů 35 a 36. Držák vyplňte z rubové strany magnetem nebo magnetickým materiálem, viz modrá plocha v NK. Slepte plášť lžíce bagru z dílů 38, 39, 42 spolu s vnitřkem 40. Vytvořte zuby z dílů 41 (3×) a vlepte je na příslušná místa mezi díly 39, 40 a 42. Nyní propojte úchyt 38 s držákem 35 špejlí o délce dílu 37 a oba její konce přilepte k otvorům v dílu 38. Celek uzavřete boky lžíce 43 a 44.

4. Kabinu bagru slepte tak, že natvarujte díl 24 a nalepte k němu díl 25 s čidlem 26. Toto torzo propojte s ramenem bagru v oblasti válce 20 špejlí o délce dílu 22, která je do dílu 24 vlepená. K celku nalepte zbytek kabiny 27 se dvěma filtry 33, 34 a vstupem do bagru 32. Celou kabinu s ramenem uzavřete dílem 28. Na něj nalepte krček 29 se zaslepením 30. Do těchto dílů vlepte špejli o délce dílu 31 a kabinu nasuňte na podvozek. Po navlečení podvozku nalepte na hlavičku přečnívající špejle záslepku 23.

SÉRIE: SCI-FI

AUTOR: Jan Rükr

NÁROČNOST: SLOŽITÉ

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Jak slepovat papírové modely: Lepení vystřihovánky

Jak slepovat papírové modely: Lepení vystřihovánky

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 20/2021