Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 17/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 17/2021 vychází pokračování papírového modelu westernového městečka Red Rock City a vystřihovánka první časti obývacího pokoje. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s vystřihovánkami >

Model westernového městečka

Od začátku letošního roku uveřejňujeme papírový model westernového městečka Red Rock City. V ABC č. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 a 15 již vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu, radnice, kostela, městského maršála, holiče, banky, nádraží, obchodu se zbraněmi, smíšeného zboží, ševce, kováře, chatrč, stáj, dům, suché záchody, kravín, dále skalní útvary, šibenice, vodní věž, most, parní vlak, dobytčí trh, dvůr, koňský povoz a jehličnany. Z ABC č. 20 si postavíte dokončení městečka – bonusové prvky.

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Všechny komíny budov vyrobte ze špejle o průměru 2 mm. Šedé části komínů nabarvěte podobným odstínem barev.

Návod na slepení vystřihovánky

Puncovní úřad (budova #19)

Foto:  Tomáš Svoboda

1. Podle návodné kresby (dále jen NK) sestavte čelo budovy z dílů 1, 2. Přidejte zdi 3 a střechu 4, ve které nejprve vyřízněte otvor pro komín.

2. Schodiště 5, 6 vymodelujte samostatně a teprve pak jej přilepte ke zbytku budovy.

3. Model podlepte dílem 7 a do střechy 4 napevno umístěte komín 8.

Prádelna (budova #21)

Foto:  Tomáš Svoboda

4. Vytvořte otvor pro komín v hlavním dílu 2, díl vymodelujte a přilepte k němu štíty 1, 3 dle NK. Zespodu model uzavřete dílem 5 a do střechy zapasujte komín 4.

5. Jako bonus lze k prádelně sestavit dvě kádě z dílů K, D. Kádě patří na dvůr za prádelnou.

Doktor (budova #20)

Foto:  Tomáš Svoboda

6. Sestavte čelo budovy z dílů 1, 2 dle NK. Přidejte pohledovou část sloupů se zábradlím 3.

7. V dílu 4, představujícím zdi budovy a střechu, vytvořte otvor pro komín a průřez vedle dveří prvního patra pro upevnění schodiště. Průřez je značený tlustou červenou čarou. K vymodelovanému celku přilepte připravené čelo modelu.

8. Schodiště 5, 6 sestavte zvlášť a pak přilepte ke zbytku modelu. Budovu zespodu uzavřete dílem 7 a do střechy upevněte komín 8.

Malý přístřešek

9. Vytvořte kůly ze špejlí o průměru 2 mm. Dva kusy dílu 1 a dva dílu 2. Béžové části nabarvěte podobným odstínem barvy. Kůly upevněte do podkladu dle NK, přičemž díly 1 pasují do děr označených žlutou barvou a díly 2 do oranžových. Věnujte pozornost výšce kůlů, díly 1 by měly vyčnívat 11 mm nad povrchem, 13 mm pak díly 2.

10. Vymodelujte stříšku 5 a dle NK ji připevněte shora na kůly.

11. Jednotlivé díly plotů 3, 4 (2×) se skládají vždy ze dvou částí, mezi které je nutné vlepit čtvrtku, aby vznikla široká hrana umožňující lepení na tupo. Hotové díly přilepte k podkladu a sloupům přístřešku dle NK.

Koňský povoz #03

Foto:  Tomáš Svoboda

12. Sestavte díly 1, 2 a spojte je dle NK. Přidejte vymodelované díly 3 a 4. Koně 6, 7 podlepte čtvrtkou a dílem 5 je pak spojte s vozem.

Vysoký jehličnan

13. Z dílů v tomto čísle je možné vytvořit pět stromů typu vysoký jehličnan. Nejprve vyrobte kmeny 1 ze špejlí o průměru 3 mm. Délku a tvar dílu 1 odvodíte z NK, která je zároveň průřezem stromů v měřítku 1 : 1. Špičky kmenů nabarvěte na zeleno.

14. Připravte všechny části větví 3, 4, 5, 6. Vytvořte v nich díry pro kmeny, zaretušujte hrany a ohněte větve vzhůru do tvaru misky.

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4

15. Po zhotovení kmenů a větví je možné přejít k lepení. Obtočte první kusy dílu 2 (označené na NK jako A) kolem obou kmenů. Pod ně nasuňte vymodelované díly 3 větvemi vzhůru. Proces opakujte pro segmenty kmenů 2-B s větvemi 4, 2-C s větvemi 5, 2-D s větvemi 4 a 2-E. Jako poslední vymodelujte a přidejte na vrch segmentů 2-A větvě 6.

16. Vysoké jehličnany upevněte do krajiny dle fota městečka na místech se symbolem X.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Foto:  Tomáš Svoboda

Muzeum vystřihovánek

Obývací pokoj

Domeček pro panenky

Pokojíčkům s nábytkem se ve své tvorbě věnoval i známý autor papírových modelů arch. Richard Vyškovský. V letních číslech ábíčka 20. ročníku v roce 1976 vytvořil ještě společně s Pavlem Blechou model Staročeské jizby. Interiéru lidové stavby dominovala velká pec. Druhé vydání z roku 2002 vyšlo pod názvem Vánoce v selské jizbě. Bylo doplněné o vánoční stromeček a dětské hračky.

Tři dobové pokojíčky s nábytkem a kachlovými kamny namaloval pro ABC v roce 1987 také výtvarník Přemysl Kubela. Každý pokojíček doplňovaly figurky v odpovídajících šatech.

Vystřihovánka obývacího pokoje pochází z roku 1910 z USA a je od vydavatelství American Colortype Company. V ABC č. 18 otiskneme 2. část pokoje a tím bude sada nábytku pro panenky dokončena. (Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz )

Foto:  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Těm, kteří nemají zkušenost se sestavováním předchozích vystřihovánek pokojíčku, doporučujeme jako u jiného modelu nejdříve pečlivě prostudovat jednotlivé kusy nábytku. Postup lepení je standardní. Díly si narýhujte, naohýbejte a slepte.

Konstrukce vystřihovánky používá techniku zámkových chlopní, které se zasouvají do prořezů. Tyto prořezy ovšem můžete ignorovat a chlopně lepit standardně poté, co protilehlou chlopeň odstřihnete. V průběhu stavby doporučujeme retušovat střihové i ohybové hrany pro lepší výsledný vzhled modelu.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST:1/3

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v ABC č. 16/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 14/2021