Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 10/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 10/2021 vychází papírový model vesmírné stanice u Měsíce a první část jídelny ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit ABC s těmito vystřihovánkami >

Vesmírná stanice u Měsíce

Mise blízké budoucnosti

V roce 2024 by se lidstvo po více než 50 letech mělo opět vrátit na povrch Měsíce. Tentokrát se ovšem nebude jednat o přímý let Země – Měsíc. Na oběžné dráze Měsíce bude vybudována menší vesmírná stanice Gateway, která se stala se volnou předlohou pro vystřihovánku.

Návrat na Měsíc už nestačí: Teď tam zůstaneme!

Návrat na Měsíc už nestačí: Teď tam zůstaneme!

Pokud vše půjde podle plánu, měla by reálná stavba začít v roce 2023. Nebude trvale obydlena posádkou, ale stane se výchozím bodem pro lety na Měsíc samotný a později i k letům na Mars.

Koncepce vesmírné stanice vychází ze systému obytných modulů, pohonu, přístrojového vybavení a solárních panelů. V podstatě půjde o kosmickou loď, která bude trvale zaparkovaná na oběžné dráze kolem Měsíce. K ní budou postupně přilétat a parkovat kosmické lodě s lunárními sestupovými moduly.

Také ty plánujeme zpracovat jako vystřihovánky – dočkáte se amerického, ruského a čínského lunárního modulu. Poslední modul bude vlastní návrh, tak jak si jej představují autoři naší nové sady vystřihovánek.

Foto:  Marika Tesařová (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Přípravné práce

1 Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

2. Vystřihněte solární panely 8, 9 a 12. Slepte jejich poloviny k sobě a zatížené nechte dobře proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Začněte slepením trupu 1, jeho přední část uzavřete dílem 2. Slepte motorovou část 3 a nalepte ji zezadu na díl 1. Sestavené trysky 4 (4×) připojte na díl 3.

2. Slepte přechodový tunel 5 a nalepte jej na díl 2. Přední obytný modul 6 nalepte zepředu k dílu 5.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Sestavený mechanismus 7 pro uchycení horního obytného modulu přilepte shora na díl 1. Proschlé části slunečních panelů 8, 9 (obě 2×) přilepte k sobě, celky po obou stranách nalepte na díl 1.

4. Sestavte horní obytný modul 10 a nalepte na něj vysunuté okno 11. Celek nalepte shora na díl 7. Sluneční panely 12 (2× ) nalepte na díl 10.

5. Antény 13, 14 nalepte zezadu na díl 1. Radar 15 nalepte na díl 1 zepředu.

SÉRIE: Vesmír

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 2/3

Zapomenuté divné vesmírné stanice

Zapomenuté divné vesmírné stanice

Nábytek pro panenky

Muzeum vystřihovánek

Vystřihovací papírové pokojíčky se v Čechách objevily na sklonku 19. století např. v časopise Malý čtenář v podobě jednoduchých návodných střihů určených k překreslení, zvětšení a vybarvení.

V roce 1924 nakreslil Josef Hrůša pro nakladatelství B. Kočí soubor nazvaný Dětské zábavy (viz obrázek). Na osmi kartonech se nachází 16 kusů nábytku. Pro zajímavost uvedeme část návodu: Přímo z nákresů vyřezati, sestaviti a slepiti a nábytek je hotov. Dovednější a umělecky založenější děti si je třeba ještě omalují po své chuti a vkusu. Řezati jest přesně, lepiti čistě.

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

O dva roky později, přesně 30. června 1926, je v časopise List paní a dívek otištěna stránka s vystřihovánkou Liduška se chystá na procházku (viz obrázek). Liduška je mazlíčkem všech děvčátek, jak se píše v doprovodném textu, kde se také dočteme, že je to již druhé setkání s touto vystřihovací panenkou.

Vystřihovánka jídelny pochází z roku 1910 z USA a je od vydavatelství American Colortype Company. Mimo dokončení jídelny v ABC č. 11 si ještě budete moci postavit obývák a ložnici. (Připravil Josef Kropáček ve spolupráci s www.papirovaarcheologie.cz)

Foto:  Josef Kropáček

Návod na slepení vystřihovánky

Před započetím lepení doporučujeme pečlivě prostudovat jednotlivé díly a představit si, jak se ohýbají a skládají. Můžete využít možnosti fixace dílů pomocí zámkových chlopní a prořezů nebo si vytvořit chlopně vlastní a postupovat stejně, jako jste zvyklí při sestavovaní současných modelů.

Větší pozornost věnujte konstrukci stolu. V dolní části nohy, na které je uchycena deska, se musí prořezat čtyři ozdobné a zároveň zpevňující prvky. Pro lepší vzhled nezapomeňte na celkovou retuš vhodnými odstíny barvy.

SÉRIE: Zábava

PŘIPRAVIL: Josef Kropáček

NÁROČNOST: 1/3

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 6/2021