Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 5/2021 vychází další část vystřihovánky westernového městečka Red Rock a papírový model vyorávače cukrové řepy ze série zemědělské techniky. Tady najdete návody na slepení včetně návodných kreseb.

Koupit ABC s těmito vystřihovánkami online >

Vystřihovánky westernového městečka

Od začátku roku uveřejňujem eměstečko Red Rock City. V ABC č. 1, 2 a 4 vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu a radnice. V ABC č. 7 se těšte na vlak, most, nádraží, banku a obchod se zbraněmi.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z lícev vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu papírového modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Komíny všech budov vyrobte ze špejle o průměru 2 mm. Černé a šedé části os nabarvěte podobným odstínem barvy.

3. Budovy z tohoto čísla je možné ihned lepit na podkladovou plochu.

Foto:  Tomáš Svoboda

Návod na slepení vystřihovánky

KOSTEL (BUDOVA #1)

1. Vymodelujte obvodové zdi 1 a shora k nim připevněte střechu 2 dle návodné kresby. Vchod do koste- la 3 nejprve spojte se stříškou 4 a celek přilepte na díl 1. Kostelní věž se skládá z dílů 5, 6 a pasuje na střechu 2. Dílem 7 model zespodu uzavřete.

2. Kostel přilepte na místo vyznačené na podkladu a poté k němu dle návodné kresby přidejte zděný plot z dílů 8, 9, 10, 11. Jednotlivé díly plotů se skládají vždy ze dvou částí, mezi které je nutné vlepit čtvrtku, aby vznikla široká hrana umožňující lepení natupo (bez chlopní).

3. Hroby H představují doplněk ke kostelu a je možné je libovolně umístit do plotem obehnaného hřbitova.

Foto:  Tomáš Svoboda

MĚSTSKÝ MARŠÁL (BUDOVA #2)

4. Stavb uzahajte vymodelováním dílu obvodových zdí a střechy 4, ve které udělejte výřez pro komín. Díl 2 představuje verandu, vymodelujte ji dle návodné kresby a poté na ni shora přilepte čelo budovy s balkonem 1.

Celek přidejte k dílu 4. Díl 3 patří na rub dílu 2 a díl 5 na čelo budovy 1. Dílem 7 model zdola uzavřete. Posledním krokem je připevnění komínu 6 do střechy. Jako bonus lze budovu doplnit lavičkou L dle návodné kresby.

Foto:  Tomáš Svoboda

HOLIČ (BUDOVA #22)

5. Vyřízněte otvor pro komín v dílu 1. Zpředu pak k dílu přilepte čelo budovy 2 vymodelované dle návodné kresby a zezadu díl 3. Zespodu na celek napasujte díl 5 a nakonec shora do střechy upevněte komín 4.

Foto:  Tomáš Svoboda

ŠIBENICE

6. Z dílu 1 vytvořte pódium, ke které- mu dle návodné kresby přidejte schody 2. Konstrukci šibenice z dílů 3, 4 sestavte nej- dříve samostatně a k pódiu ji připevněte jako celek.

SKALNÍ ÚTVARY

7. Obě malé skály vymodelujte dle návodné kresby, patří na vyznačená místa na podkladu v blízkosti kostela. Skálu A představuje pouze díl A, zatímco skála B se skládá z dílů B, C.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vyorávač cukrové řepy

Netypické zemědělské stroje

Posledním ze sady vystřihovánek zemědělských strojů je vyorávač cukrové řepy. Jako předlohu jsme použili stroj ROPA Euro-Tiger, který je považován za jeden z nejspolehlivějších sklízečů kořenových plodin.

Foto:  Pavel Dobrovský (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Do nového designu stroje byl integrován hydraulický podvozek s automatickým vyrovnáváním sklonu, který plní půdoochrannou funkci. Výkonnější vyprazdňování zásobníku zajišťuje rychlejší překládku během jízdy.

Díky motoru a kapacitě zásobníku 40 metrů krychlových jej lze efektivně využívat na krátkých i dlouhých řepných poích. Komfortní kabina s dotykovým terminálem a četnými automatickými programy nabízí maximální jízdní komfort pro nejlepší výsledky při sklízení cukrové řepy.

Kombinace automatického plnění zásobníku a hydraulického řízení náprav zajišťuje optimální pohyblivost s nejlepším rozložením hmotnosti a vynikající manévrovatelností během sklizně. Všechna kola sklízeče jsou tlumená a uzpůsobená pro vysoký jízdní komfort.

Foto:  Pavel Dobrovský (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Přípravné práce

1. Všechny části vystřihovánky předem narýhněte. Hrany na díle 7 označené červenou šipkou bu- dete ohýbat směrem k sobě.

2. Nejdříve vystřihněte kola 10, 11 12 a 13. Slepte vždy dvě poloviny k sobě a zatížené nechte dobře proschnout.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začnete motorovou částí 1. Pak slepte kabinu 2 a nalepte ji shora na díl 1. Řídicí mechanismus 3 pro vyorávací zařízení nalepte na díl 1zepředu. Slepte samotný vyorávač 4 a na- lepte ho na díl 3.

2. Mechanismus 5, který spojuje motorovou část a zásobník, nalepte zezadu na díl 1. Zásobník zkompletujte z dílů 6 a 7.Horní stranu zásobníku 7 narýhujte a podle červených šipek ohněte hrany k sobě. Zkompletujte zásobník 6 a shora do něj vlepte díl 7. Tento úkon si nejdříve zkuste bez lepení, ať víte, jak budete postupovat při lepení samotném.

Foto:  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Slepte díl 8,motorovou část pro ovládání šroubovice a posouvacích mechanismů, a nalepte ji zezadu na díl 6. Výmetník řepy 9 nalepte z boku na díl 6.

4. Proschlá zadní kola10,11 ( 4×) nalepte po obou stranách na díl 6. Přední kola 12, 13 (2× ) nalepte po obou stranách na díl 1. Kolečka 14 (2×), která nesou vyorávač, nalepte zepředu po obou stranách na díl 4.

5. Slepte žebřík 15 pro řidiče a nalepte ho z levé strany na díl 1.

SÉRIE: Zemědělská technika

AUTOR: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Koupit ABC s těmito vystřihovánkami online >

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v ABC č. 3/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020