Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC najdete papírový model římského legionáře a vystřihovánku kombajnu na kukuřici. Tady jsou návody na slepení, návodná kresba a informace o tom, kde ábíčko koupit online.

Kupit časopis ABC s vystřihovánkami online >

Římský legionář

Pěšák Římského impéria

Římská říše byla ve své době jedním z nejmocnějších státních útvarů. Během tisíciletého trvání prošla bouřlivými změnami od republiky k císařství. Obrovský úspěch a moc Říma byly postaveny z nemalé části na armádě. Tvořily ji legie (z la- tinského legire, vybraní) – původně dobrovolníci, ze kterých se stalo profesionální vojsko. Vojáci za službu získávali určité výhody.

Výzbroj i taktika legií prošly dlouhým vývojem. Nejznámější výbavou legionáře je brnění z kovových pruhů, které se nazývalo lorica segmentata. Hlavní zbraní byl krátký, ale velmi účinný meč gladius. Na dálku vojáci používali kopí zvané pilum a velmi typický byl velký obdélníkový štít scutum. Umožňoval legionářům vytvořit slavnou „nedobytnou“ formaci testudo – želvu.

Další bonusovou výstroj k vystřihovánce římského legionáře si můžete stáhnout zdarma tady:

Vystřihovánka ke stažení: Římský legionář - bonusové díly výstroje

Vystřihovánka ke stažení: Římský legionář - bonusové díly výstroje

Přípravné práce

1. Před stavbou papírového modelu se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě modelu si připravíme ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování, špejli a běžná kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku.

Papírový model římského legionáře v časopisu ABC č. 23/2020 •  Roland Havran

Návod na slepení vystřihovánky legionáře

Základní figurka - tělo a nohy

1. Model zahájíme sestavením trupu 1, do něhož si připravíme otvory. Na vrchol trupu připevníme ramena 6.

2. Nohy začneme sestavovat díly stehen se suknicemi 2 (2×), do nichž si připravíme otvory. Ke spodním částem přilepíme kolena 3 (2×) s otvory. Dále sestavíme lýtka 4 (2×) a ke spodním částem připevníme chodidla 5 (2×).

Hlava

Sestavíme nejdříve hlavní část hlavy 7 a k ní připojíme krk 8. Do obou dílů si připravíme otvory. Vytvarujeme obličej 9 a k němu připevníme nos 10.

Ruce

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1 Nejdříve si připravíme ramena 11 (2×) a pak spojovací kroužky 12 (4×). Ruce začneme sestavovat od spodu. Nejdříve vytvarujeme a sestavíme dlaně 13 (2×). Dále si připravíme předloktí 14 (2×) a jisticí kroužky 15 (2×). Do dílů si připravíme otvory.

2. Pokračujeme lokty 16 (2×), připojíme spojovací trubičky 17 (2×) a necháme dobře proschnout. Následují horní části paží 18 (2×). Do těchto dílů si připravíme velké otvory a také díly 19 (2×).

Návod na slepení papírového modelu římského legionáře v časopisu ABC č. 23/2020 •  Roland Havran

Sestavení figurky

Podle kresby ve vystřihovánce si nařežeme z párátek spoje.

1. Nejdříve sestavíme nohy. Spojíme stehna s lýtky v koleni a zakápneme zvenku lepidlem. Po proschnutí celé nohy vsadíme pod suknici a spojíme kyčelním spojem, který zajistíme kolečkem 12 a zakápneme lepidlem.

2. Dále prostrčíme trupem ramenní spoje. Na oba jeho konce nasuneme ramena (rukávy), oba konce zajistíme kolečky 12, zakápneme lepidlem a necháme dobře proschnout. Do dlaní 13 vsadíme spojovací tyčky a zakápneme lepidlem. Po zaschnutí tyčky nastrčíme do předloktí, zajistíme kolečky 15 a zakápneme lepidlem.

Celé části spojíme s lokty loketními spoji a opět zakápneme. Nyní nastrčíme celky do dílů 18 a zajistíme kolečky 19. Dbejte, aby spoje zůstaly pohyblivé! Hotové paže nyní stačí jen nasunout do ramenou 11, zajistit spoji a zakápnout lepidlem.

3. Připravíme krční spoj. Můžeme jej nasunout do trupu a zakápnout lepidlem. Po zaschnutí lze nechat hlavu i přilbu volně nasazovací.

Výzbroj

1 Nejdříve vystřihneme čtyři proužky chrániče rozkroku 1 a volně je nalepíme na vyznačené plošky na stehnech. Dále sestavíme dva nárameníky z dílů 2. Pečlivě každý díl zaoblete a poté je slepujte k sobě v pořadí A, B, C, D, E tak, aby se vždy překrývaly a mohly se volně sklápět jako v NK a na fotkách. Malou kapkou lepidla v rohu je poté přilepte na záda a na hrudník, aby se ruce mohly volně hýbat a hlava otáčet.

Papírový model římského legionáře v časopisu ABC č. 23/2020 •  Roland Havran

2. Sestavíme přilbu. Pečlivě vytvarujeme díl 3 a připojíme díl 4. Na přední část přilbice přilepíme ozdobu 5. Opatrně vystřihneme a přilepíme tenké madlo 6. Na zadní okraj připevníme chránič krku 7.

3. Přehneme a slepíme pouzdro meče 9 a meč gladius 8 tak, aby se dal do pouzdra volně zasunout. Přehneme a spojíme řemen 10. Nasadíme jej přes jedno rameno figurky a na jeho spojené konce přilepíme pouzdro meče. Mělo by být ve výši opasku. Stejným postupem zpracujeme dýku 11 s pouzdrem 12.

4. Připravíme si dvě kulatiny z tenkého párátka a ze silnější špejle podle NK i kresby ve vystřihovánce na str. 33. Slepíme spojovací hlavici kopí 13, do otvorů nasuneme obě části a zakápneme lepidlem.

5. Do středu štítu 14 vystřihneme otvory. Do jeho přední červené části vlepíme puklici z dílů 15 a 16. Poté štít přehneme, slepíme a mírně zaoblíme. Po proschnutí překryjeme otvor za puklicí madlem 17, které nalepíme vodorovně.

Dokončení vystřihovánky

Zaretušujeme hrany modelu vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem a zabarvit vodovkami. Ustřihneme tenký proužek látky a uvážeme legionáři kolem krku šátek zvaný focale. Špici kopí natřeme šedivou či kovovou barvou a spodní část tmavě hnědou.

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Vystřihovánky v ABC č. 18/2020

Zemědělská technika

Kombajn na kukuřici

Netypické zemědělské stroje

Dalším modelem v sadě zajímavých zemědělských strojů je sklízecí řezačka na kukuřici. Předlohou pro naši vystřihovánku je stroj CLASS Jaguar 980. Disponuje silným motorem a nově vyvinutým sklízecím systémem. Proto se tato řezačka používá tam, kde je potřeba rychle sklízet především velká pole. Pružné spojení motoru a podvozku minimalizuje úroveň hluku a vibrací, a to jak při práci na poli, tak i během přesunu po silnici.

Vystřihovánka kombajnu v časopisu ABC č. 23/2020 •  Pavel Dobrovský (slepení Kosťa Chadziantonidis)

Stroj je také vybaven záďovým kamerovým systémem, který pomáhá při couvání, ale především pro kontrolu stavu návěsu. Zvláštností je elektronický systém detekce kovů a kamenů s vysokou účinností. Stroje v této kategorii mají komfortní vybavení kabiny pro řidiče. Kromě dokonalého výhledu, interiéru a ovládací elektroniky jsou vybaveny chladicími boxy pro nápoje a jídlo.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany na dílech 8, 9 a 14 označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1 Nejdříve k sobě slepte obě poloviny předních kol 15

(2×) a 16 (2×). Stejně postupujte u zadních kol 17 (2×) a 18 (2×). Zatížená je nechte proschnout.

2. Slepte trup 1 a pokračujte trupovou nástavbou 2. Nalepte ji shora na díl 1. Zkompletujte kabinu 3 a přilepte ji k dílům 1, 2. Boční plochy 4 a 5, po kterých se vstupuje do kabiny, přilepte z obou stran na díl 1. Slepte kryty zadních kol 6, 7 a nalepte je zezadu na trup 1.

Návod na slepení vystřihovánky kombajnu v časopisu ABC č. 23/2020 •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Blatníky a schůdky pro řidiče 8 a 9 si nejdříve vyzkoušejte bez lepení. Přiložte je k dílům 4, 5 a 6, 7. Až vám bude umístění dílů jasné, díly k sobě přilepte. Motorovou část pro sekací zařízení 10 nalepte zepředu na díl 1. Slepte uchycení kol 11 (2×) a nalepte je z obou stran na díl 1.

4. Radlici se sekacími koly zkompletujte z dílů 12 a 13. Díl 13 si opět nejdříve zkuste bez lepení. Až bude systém lepení jasný, zkompletujte radlici a nalepte ji na díl 10. Slepte k sobě obě poloviny ramen metače 14 a nalepte ho shora na díl 2.

5. Na díly 11 nalepte z obou stran přední kola z dílů 15 a 16. Zadní kola složená z dílů 17 a 18 nalepte po stranách na díly 6 a 7.

Kupit časopis ABC s vystřihovánkami online >

Lego Super Mario a lodě na elektřinu v ABC

Lego Super Mario a lodě na elektřinu v ABC

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 23/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020

Vystřihovánky v ABC č. 22/2020