Vystřihovánky v ABC č. 9/2021

Vystřihovánky v ABC č. 9/2021
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 9/2021 vychází další pokračování papírového modelu westernového městečka Red Rock City. Už se nám to pěkně zaplňuje! A kromě toho nechybí papírový model mimozemského artefaktu ze série Coral Explorer. Tady najdete návody na slepení a návodné kresby.

Koupit časopis ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánka sady westernového městečka

Od začátku letošního roku uveřejňujeme vystřihovánku Red Rock City. V ABC č. 1, 2, 4, 5 a 7 již vyšel podklad se skalami, klády a budovy pohřebníka, saloonu, hotelu, řezníka, pošty, telegrafu, pozemkového úřadu, radnice, kostela, městského maršála, holiče, banky, nádraží, obchodu se zbraněmi, dále skalní útvary, šibenice, vodní věž, most a parní vlak. Z ABC č. 12 si postavíte budovu ševce, dům, stáj a jehličnany.

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Vystřihovánky v ABC č. 1/2021

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu papírového modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Budovy z tohoto čísla je možné ihned lepit na podkladovou plochu. Koňský povoz umístěte bez lepení kamkoli.

Návod na slepení vystřihovánky

Smíšené zboží (budova #6)

Foto:  Tomáš Svoboda

1. Na podkladový díl 1 přilepte podlahu 2. Sloupy dílu 2 ohněte vzhůru dle návodné kresby (dále jen NK). Pokračujte vymodelováním zdí 3 a střechy 4, ve které vyřízněte otvor pro komín.

Oba díly spojte a jako celek přilepte k podkladovému dílu 1 a sloupům 2. K boku budovy připevněte sudy 5. Komín 6 pasující do střechy vyrobte ze špejle o průměru 2 mm, černou část nabarvěte podobným odstínem barvy.

2. Jako doplněk můžete libovolně přidat bednu X a sud z dílů S, D. Sud vyrobíte obmotáním dílu D okolo špejle S o průměru 3 mm. Shora sud zaretušujte hnědou barvou.

Foto:  Tomáš Svoboda

Chatrč (budova #26)

3. Sestavte obvodové zdi 1. Přidejte střechu 2 vymodelovanou dle NK. Vnitřní část verandy 3 pasuje na díl 2. Obě části komínu 5 podlepte čtvrtkou a celek přilepte na bok budovy 1. Model zespodu uzavřete podkladem 4.

Foto:  Tomáš Svoboda

Koňský povoz #01

4. Sestavte díly 1, 2 a spojte je dle NK. Přidejte vymodelované díly 3 a 4. Koně 6, 7 podlepte čtvrtkou a dílem 5 je pak spojte s vozem.

Vysoký jehličnan

5. Z dílů v tomto čísle je možné vytvořit dva stromy typu vysoký jehličnan. Nejprve vyrobte kmeny 1 ze špejlí o průměru 3 mm. Délku a tvar dílu 1 odvodíte z NK, která je zároveň průřezem stromů v měřítku 1 : 1. Špičky kmenů nabarvěte na zeleno.

6. Připravte si všechny části větví 3, 4, 5, 6. Vytvořte v nich díry pro kmeny, zaretušujte hrany a ohněte větve vzhůru do tvaru misky.

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

Vystřihovánky v ABC č. 2/2021

7. Po zhotovení kmenů a větví je možné přejít k lepení. Obtočte první kusy dílu 2 (označené na NK jako A) kolem obou kmenů. Pod ně nasuňte vymodelované díly 3 větvemi vzhůru.

Proces opakujte pro segmenty kmenů 2-B s větvemi 4, 2-C s větvemi 5, 2-D s větvemi 4 a 2-E. Jako poslední vymodelujte a přidejte na vrch segmentů 2-A větve 6.

8. Vysoké jehličnany upevněte do krajiny dle fota městečka na místech se symbolem X v kroužku.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Vystřihovánky v ABC č. 4

Vystřihovánky v ABC č. 4

Coral Explorer: Artefakt

Kromě průzkumu hornin a jejich bohatosti na látky vhodné ke zpracování má Coral Explorer expedice i divizi zabývající se analýzou artefaktů na povrchu zkoumaného tělesa. Divize má za úkol odhalit možné souvislosti a z nich vyplývající rizika pro celou expedici.

Na Conor Neo 5 byly nalezeny čtyři artefakty v podobě dvou sloupů s kuželovými průřezy a prostranství s kruhovými kanály utvářející z pohledu shora terč. Na místě nálezů jsou týmy vybavené polní laboratoří L-EX a autonomním dronem, který díky spektrální analýze dokáže o objektu zjistit co nejvíce informací.

Foto:  Jan Rükr

Nyní už víme, že artefakty leží na místech, kde je koncentrace oparu dirizia 
O-DRZ32 téměř nulová. Tato oblast se táhne okolo staveb do okruhu pěti kilometrů. Zatím nerozumíme funkci těchto míst, ale díky podrobnějšímu zkoumání budeme brzy vědět více.

Přípravné práce

Čárkovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek k sobě, čerchovaná čára značí ohyb rubu vystřihovánek od sebe.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Slepte expediční vozidlo L-EX z dílů kabiny 1 a pláště 2. Na pravou stranu dílu 1 nalepte pravý bok z plátů 3 a kol 4. Na levou stranu dílu 1 nalepte levý bok z plátů 5 a kol 6.

2. Slepte tělo dronu 7. Na levou stranu nalepte levý motor 8 s na tupo (bez chlopní) přilepeným křídlem 9, na pravou pak pravý motor 10 s na tupo přilepeným křídlem 11. Na přední část dronu nalepte vizor 13 z něj vycházejícím paprskem 14 a na tupo přilepeným držákem 12. Dron i s paprskem nalepte na rozpadlý sloup artefaktu.

Foto:  Jan Rükr

3. Artefakt slepte z dílů pláště zad 19, kuželové díry 20, předního pláště 21 a hrany zlomu 22. Sloup nalepte na podložku 15, kterou můžete pro lepší stabilitu podlepit čtvrtkou. Vedle rozpadlého sloupu nalepte na podložku 15 do příslušných míst celý sloup z dílů pláště zad 16, předního pláště 18 a kuželové díry 17.

4. Dále na podložku 15 nalepte mohyly. Levou mohylu z dílů 23 a 24, pravou mohylu z dílů 25 a 26. Před stavbu umístěte na podložku 15 dva kamenné bloky – zabořený fragment z dílů 28, 29 a volně ležící blok 27.

SÉRIE: Sci-fi

AUTOR: Jan Rükr

NÁROČNOST: 2/3

Koupit časopis ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 5/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 7/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 8/2021