Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️
Sdílej
 
V časopisu ABC vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihni a sestav si papírový model středověkého obléhacího stroje - katapultu, vystřihovánku figurky dřevorubce a minibox vrtulníku Eurocopter EC-135T-2 i doplnění Sídliště Janov. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami ✂️ můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Vojenská technika

Beranidlo

🏰 Obléhací stroje

Předtím než se v novověku začaly projektily střílet z děl napěchovaných střelným prachem, používaly armády k odstřelování nepřítele katapulty. Šlo o různorodé nejčastěji lidskou silou nabíjené stroje, které pro svůj chod využívaly torzní moment nebo nerovnoramenné páky s protizávažím.

Mezi klasické představitele katapultů se řadí balista, onager či dalekonosný katapult, známý také pod názvem trebuchet. Katapult sadu obléhacích strojů uzavírá, z předešlých ABC jste si mohli slepit obléhací věž a beranidlo.

Vystřihovánky středověkých obléhacích strojů •  Tomáš Svoboda

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Přerušovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Výřezy ploch jsou značeny dvěma červenými překříženými úsečkami. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami. Před zahájením stavby doporučujeme si nejdříve přečíst celý návod.

2. Osy kol 13 (2×), navijáku 9 a ramene katapultu 16 zhotovte ze špejle o průměru 3 mm. Části špejlí vybarvené ve vystřihovánce hnědě namalujte podobným odstínem barvy.

3. Lano B vyrobte z černé bavlnky o délce 20 cm. Pro lano vytvořte otvory v díle 7 (2×) v místech vyznačených červenou tečkou.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 2, 3, 7, 10 a 15.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Dle návodné kresby (dále jen NK) vytvarujte nosný rám katapultu z bočních dílů 2, 3 a spojnic 1 (3×). Ujistěte se, že všechny otvory jsou dostatečně velké a špejlím nic nebrání ve volném otáčení. Celek rámu odložte stranou a nechte důkladně proschnout.

Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

2. Vyrobte rameno katapultu z dílu 7. Na počátek ramene přilepte závaží 8. Pro orientaci závaží věnujte pozornost pomocným modrým šipkám na obou lepených dílech. Na konec ramene patří lůžko pro projektily z dílů 4, 5 (2×) a 6. Osa 9 se do ramene lepí napevno.

3. Z dílů 10 (2×) a 11 (4×) slepte dvě podpěry podle NK. Na jednu z podpěr upevněte středový díl 12. Poté volně nasuňte již hotový celek ramene katapultu a konečně přidejte i druhou podpěru, kterou také přilepte k dílu 12. Dle NK spojte rám a podpěry k sobě.

4. Kolem jednoho konce špejle 16 obmotejte první z dílů 17. Nasuňte osu do dílů 2, 3 a z druhé strany upevněte druhým dílem 17. Při lepení dejte pozor, aby se osa nespojila s rámem. Uvažte bavlnku B okolo středu špejle 16 a zajistěte uzel lepidlem. Druhý konec bavlnky provlékněte pomocí jehly otvory v ramenu 7 a také jej zakápněte. Jakmile lepidlo uschne, naviňte bavlnku na osu. Díly 18 (2×) patří ke koncům osy 16.

5. Posledním krokem stavby je výroba kol a jejich přilepení k osám 13. Osy 13 (2×) nasuňte volně do rámů 2, 3. Kola vyrobte z plášťů 14 (4×) a disků 15 (8×).

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 80

OBTÍŽNOST: snadné

 

🚁 Miniboxy

Vrtulník Eurocopter EC-135T-2

Stejně jako v minulých ABC č. 12/2023 a 13/2023 uveřejňujeme model policejní techniky, tentokrát vrtulníku Eurocopter EC-135T-2, coby pozvánku na výstavu Případy Zvláštního oddělení papíru v pražském Muzeu Policie ČR. Výstava proběhne od 4. července do 17. prosince 2023 na adrese Ke Karlovu 453/1, Praha 2 – Nové Město.

Vystřihovánka miniboxu vrtulníku •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky

Kabina (díly č. 1–6): Na vyznačených místech vytvořte otvory. Slepte díl č. 1. Do dílu č. 2 vložte zátěž pro vyvážení vrtulníku (např. pět článků odlamovacího nože) a obě poloviny slepte. Díl č. 2 přilepte k dílu č 1.

Zaoblete plochy špice kabiny, díl č. 3, a velmi pečlivě kabinu přilepte k dílu 1 v pořadí – horní strana (pomocí špejle fixujte otvor hřídele rotoru), spodní strana a následně boky. Díl č. 4 nastřihněte, vytvarujte podle návodné kresby (dále jen NK) a přilepte jeden a druhý bok k dílu 1. Natupo slepte boky s horní stranou a všechny prostřihy.

Nosník (díly č. 7, 8 a dvě špejle, viz NK): Díl č. 8 natočte na konec delší špejle. Obě špejle přilepte k rubu dílu č. 7. Po zaschnutí lepidla díl č. 7 obtočte kolem a konec přilepte. Celek zasuňte do otvorů v dílu č. 1 a přilepte, i k dílu č. 3. K nosníku přilepte konce dílu č. 4. Přilepte díl č. 5 k dílu č. 1 a pak k nosníku.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Podvozek (díly č. 9, 10 a ližiny): Slepte obě poloviny dílů, vytvarujte je a vzájemně slepte. Z drátku, např. kancelářské sponky, vytvarujte ližiny a natupo je přilepte.

Zadní část (díly č. 11–15): Přilepte výztuhy náběžné hrany směrovky k rubu dílu č. 12. Slepte obě poloviny dílů č. 11–14. K nosníku přilepte díl č. 11 a spoj nechte proschnout. Přilepte díly č. 12, 13 a 14. Nakonec přilepte ztužující díly č. 15.

Rotor (díly č. 16–19): Slepte obě poloviny dílů č. 17 a 18. Pod zátěží je nechte proschnout. Na osu rotoru, viz NK, natočte díl č. 16 a konec přilepte. K dílu č. 17 přilepte listy rotoru 18, konce přelepte dílem č. 19.

Posledním úkonem je přilepení znaku na nosník, díly č. 20 a 21 (viz vizualizace).

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 100

OBTÍŽNOST: snadné

 

Miniboxy

Sídliště Janov

🚂 Dokončení nádraží: Dětská železnice

V ABC č. 14/2023 jsme otiskli železniční muzeum. Z č. 15 si můžete slepit jeho detaily – prvky dětské železnice umístěné na střeše.

Vystřihovánky miniboxů ze série Sídliště Janov •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky

Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

SÉRIE: Miniboxy

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 300

OBTÍŽNOST: snadné

 

Zábava

Dřevorubec

Model využijete jako stojánek na tužku a poznámkové lístečky.

Přípravné práce

1. Hrany, které budete ohýbat z líce vystřihovánky, jsou značeny plnou čarou a mimo kresbu černou šipkou, jejíž špička ukazuje na lom. Hrany ohýbané do rubu vystřihovánky jsou čerchovanou čarou (-.-.-).

2. Přerušovanou čarou (- - - - -) jsou označeny obrysy ploch, na něž se lepí jednotlivé díly. Čísla těchto dílů jsou vepsána uvnitř ploch.

Vystřihovánka figurky dřevorubce •  Miloš Čihák

3. Prořezy u dílů 1, 15 a 22 jsou značeny červenou čarou. Výřezy u dílů 2, 7L, 7P, 9 a 25 jsou značeny červenou úhlopříčkou.

4. Připravte si kulaté párátko o průměru 1 mm. Použijete ho jako čep 12 k upevnění ochranného štítu k přilbě.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Vystřihněte tělo figurky 1, u kterého ještě před slepením prořízněte otvory pro ruce. Dále slepte hlavu, díly 2, 3, 4, a krk 5. Pozor, u dílu 2 vyřízněte otvory pro čep 12 až po slepení celé hlavy. Hotovou hlavu poté přilepte k sestavenému trupu 1.

2. Slepte přilbu dřevorubce, díly 6, 7L a 7P. Klapky na uši 8L a 8P nejprve podlepte kartonem o síle 1 mm a poté je přilepte na vyznačená místa na bocích přilby 7L a 7P. Před přilepením zaretušujte u klapek hrany černou barvou. Vystřihněte a vytvarujte ochranný štít 9.

Nyní usaďte hotovou přilbu na hlavu figurky tak, že čep na odklápění štítu nasuňte jedním koncem do štítu 9, poté prostrčte otvorem v levém boku přilby 7L, dále protáhněte vyříznutými otvory v hlavě 2, pokračujte do pravého boku přilby 7P a nakonec do štítu 9.

Návod na slepení •  Miloš Čihák

3. Slepte matice 10 (2×) a 11 (2×) tak, že pásky 10 (2×) namotejte na kulaté párátko o průměru 1 mm a slepte. Hotové válečky po sejmutí uzavřete čely 11 (2×) a nechte proschnout. Po zaschnutí matice nasaďte na přečnívající konce čepu 12 a zalepte. Štít by se měl na přilbě volně sklápět a zvedat. Nakonec bodově přilepíte přilbu k hlavě figurky.

4. Vystřihněte a předběžně podle návodné kresby (dale jen NK) vytvarujte ruce 19 a 20. Vlepte je do těla 1. Nyní zpracujte korpus motorové pily 13. Do proříznutého otvoru přední části pily 15 vsuňte lištu 14 a celek přilepte k dílu 13. Pilu dokončete přilepením držadla 16, horního madla 17 a bezpečnostní brzdy 18. Hotovou pilu po proschnutí přilepte podle NK do rukou dřevorubce. Tím je figurka hotova a můžete ji osadit na zpracovaný podstavec 21.

5. Pokračujte sestavením kmene stromu, díly 22 a 23 (2×). Otvory k proříznutí opět vyřízněte až po slepení kmene. Dále zpracujte pařez, díly 24 a 25 (2×). Pařez přilepte podle NK k boku kmene 22. Celek připojte pařezem k podstavci 21. Jako poslední zpracujte sekeru 26 a ježka. Tyto díly vlepte podle NK do kmene 22.

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Miloš Čihák

OBTÍŽNOST: snadné

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 15/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC ✂️

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC