Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 7/2023 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si papírový model ledovcového speciálu a pokračování miniboxů ze série sídliště Janov - nádraží se dá stavět i samostatně. Tady najdeš fotky, návodné kresby a návody na slepení.

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.

Automobily

Ledovcový speciál

Polární stanice v Antarktidě

S výstavbou stanic bylo třeba vyvinout i speciální vozidla pro zásobování i průzkum. Měla by tedy mít dostatečný vnitřní prostor i technické vybavení. Automobilky se zkušenostmi se stavbou sněhových speciálů představily své koncepty a zavedly je do výroby.

Náš model nemá reálný předlohu, ale vytvořili jsme pro vás technicky zajímavý stroj. Speciál je vybaven vrtnou soupravou a chapadlem, které si můžete na modelu vyměňovat. Na střeše je umístěn průzkumný dron pro zkoumání širšího okolí. Nechybí kamery pro snímání okolí ze všech stran, proto vozidlo nemá zpětná zrcátka. Posádku tvoří dva členové. Řidič sedící v levé kabině a technický operátor sedící v kabině pravé.

Vystřihovánka ledovcového speciálu •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

Přípravné práce

Hrany na dílu označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Návod na slepení vystřihovánky

1. Stavbu začněte podlahou 2. Ohněte šedé okraje, slepte je, a nechte zatížené dobře proschnout. Sestavte nosnou konstrukci 1 a odložte ji zatím stranou.

2. Slepte korbu 3 a připojte ji shora na proschlý díl 2. Kabinu řidiče 4 a kabinu operátora 5 nalepte na díly 2, 3. Rozšířené prostory korby 6 (2×) připojte po obou stranách dílu 3. Nyní nalepte díl 1 na  spodní stranu dílu 2.

3. Slepte mechanické rameno 7 a nalepte ho zepředu na díly 2, 3. Z dílu 8 a seříznutého kulatého párátka 9 zkompletujte vrtací sadu. Z dílů 10 a 11 sestavte mechanický držák. Vrtací sadu i mechanický držák můžete v dílu 7 vyměňovat. Na díl 3 připojte shora zezadu držák 12.

4. Na závěr slepte pásy 13 (4×) a nalepte je z boku na díl 2.

SÉRIE: AUTOMOBILY

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

OBTÍŽNOST: SNADNÉ

Minibox nádraží ze série Janov •  Milan Weiner

Miniboxy

Sídliště Janov

Nádražní celek: Urbanistou snadno a rychle

Na Janov přímo navazuje nádraží. Jde o situačně jiný systém, funguje i samostatně. Je ale nutné mít situace ze str. 29 a 32! Dopravní uzel je zpracován v provozně optimální formě, najdete zde bezkolizní příchod a odchod pěších, odstavení aut v parkovacím domě postaveném dříve, napojení na cyklostezku s cyklověží, předjezd osobních aut a taxi.

Navazuje autobusové nádraží s napojením duobusů (autobusy s možností pohybu po kolejích) na železniční systém a tramvají v režimu tramtrain (tramvaje s možností jízdy po železničních kolejích).

Minibox nádraží ze série Janov •  Milan Weiner

Budeme pokračovat železničním muzeem napojeným podzemním koridorem na nádražní budovu. Koridor také propojí centrum Janova s parkem podél řeky. Dočkáte se Železniční ho obchodní ho domu s překvapením.

Všechno o sérii miniboxů sídliště Janov se dočtete tady.

Z ABC č. 7 si slepíte nádražní budovu Janov E1 abc 001, 1. část. Buď si situaci slepíte i s pokračováním druhé části nádražní budovy, která vyjde v č. 8/2023 jako samostatný model, nebo ji přidáte k již vydaným situacím v ABC č. 21, 24, 25-26/2021, v ABC č. 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 23/2022 a v ABC č. 1, 4, 5/2023.

Minibox nádraží ze série Janov •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky:

Prohlédněte návodnou kresbu. Podle černých šipek narýhujte ohyby. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově, malými kapkami lepidla, 5–8 mm od sebe, podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních.

Slepte díly č. 1, 2, 5, 6. Do dílu č. 1 vlepte ztužující přířezy z vlnité lepenky.

Přilepte střechu, díl č. 2. Slepte rub a líc dílů č. 3 a 4. Díly vytvarujte podle návodné kresby a přilepte k dílu č. 1. Dejte pozor na jejich správné umístění!

Přilepte obě stříšky, díly č. 5 a 6. Na díl č. 3 umístěte díl č. 7.

Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy. První část nádražní budovy přilepte k situaci.

 

Tyto vystřihovánky najdeš v časopisu ABC č. 7/2023.

Předplať si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC