Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 24/2022 vychází nové vystřihovánky pro děti i dospělé. Vystřihněte a sestavte si vozidla celní správy nebo hasičský vůz. Tady najdete návodné kresby a návody na slepení.

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 24/2022:

Časopis ABC s vystřihovánkami můžete koupit také online v tištěné a elektronické podobě na webu ikiosek.cz/abc. Doručení je zdarma.


Minibox

Vozidla celní správy ČR

Přípravné práce

1. Můžete si postavit čtyři tipy vozů, hlídku výkonového zpoplatnění dvakrát ve stejném provedení. Mobilní zavazadlový rentgen lze slepit ve verzi jedoucího vozidla nebo ve verzi stojícího vozidla při práci.

2. Prohlédněte si návodné kresby (dále NK). Podle černých šipek narýhujte ohyby. Ohyby označené tečkou jsou oblé, nerýhujte je, ale zaoblete je přes hranu desky, např. stolu. Díly přesně vystřihněte. Při lepení nenatírejte celé lepené plochy. Lepte bodově podle pořadí čísel v kroužcích na chlopních, malými kapkami lepidla 5–8 mm od sebe. Nakonec zatřete bílá místa lepených spojů a hran patřičným odstínem vodové barvy.

Návod na slepení •  Milan Weiner

Návod na slepení vystřihovánky

HLÍDKA VÝKONOVÉHO ZPOPLATNĚNÍ (díly č. 11 a 12)

HLÍDKA MOBILNÍHO DOHLEDU (díly č. 21 a 22)

Díly 11 a 12 najdete ve vystřihovánce 2×, můžete si tak postavit dva stejné vozy. Ohyby střech vozů jsou oblé, nerýhujte je. Všechny díly slepte. Spojte díly 11, 12 a díly 21, 22.

MOBILNÍ LABORATOŘ (díly č. 31–36)

Návod na slepení •  Milan Weiner

Ohyby přední části kabiny jsou oblé, nerýhujte je. Slepené díly vzájemně spojte. K dílu 31 nejprve přilepte díly 32 a 33, následně díly 34 a 35. Klimatizaci 36 přilepte na vyznačené místo dílu 35.

MOBILNÍ ZAVAZADLOVÝ RENTGEN (díly č. 41–48 a volitelné díly 49–52 s modrým podložením)

S volitelnými modře podloženými díly si postavíte stojící vozidlo při práci. Díly je možné přilepit napevno nebo mohou být vyjímatelné. V případě vyjímatelného provedení je potřeba v dílu 45 vyříznout čtyři otvory a na vyznačeném místě dílu 43 díl 45 nepřilepovat.

Návod na slepení •  Milan Weiner

V dílu 41 prořízněte na vyznačeném místě otvor pro chlopeň dílu 43. Ohyby některých částí kabiny a díly 47, 48 jsou oblé, nerýhujte je. Slepené díly spojte: K dílu 41 nejprve přilepte díly 42 a 43, následně díly 44 a 45. Na střechu kabiny přilepte spojler z dílů 46, 47 a 48 (lepte v tomto pořadí).

Návod na slepení •  Milan Weiner

Návod na slepení •  Milan Weiner

Slepené díly 49 a 50 (obojí 2×) vzájemně spojte a pomocí chlopně, bez lepení, zasuňte do otvorů na bocích dílu 45. Sestavte zastřešení a zastínění pracovního prostoru, díly 51 (2×) a 52: Slepte obě poloviny dílů 51 a chlopně bez lepení zasuňte do otvorů na horní straně dílu 45 (v NK krok 1. a 2.). Na vyznačená místa dílů 51 přilepte díl 52 (v NK krok 3.). Sestavený celek je vyjímatelný.

SÉRIE: Minibox

AUTOR: Milan Weiner

MĚŘÍTKO: 1 : 100

SNADNÉ


Automobily

Hasičský vůz

Letištní speciály

Předposlední vystřihovánkou ze sady letištních speciálů je hasičský vůz. Jako volnou předlohu jsme zvolili automobil Rosenbauer Panther 8 × 8 VOLKAN. Vozidla firmy Rosenbauer slouží na většině civilních i vojenských letišť po celém světě a tvoří špičku ve své kategorii. Disponují hliníkovou vytlačovanou konstrukcí i hliníkovým obložením.

Vystřihovánka hasičského vozu v časopisu ABC •  Kosťa Chadziantonidis

Automobily dosahují rychlosti až 135 km/hod a jejich nádrže pojmou 19 000 litrů hasicí kapaliny. Hasičské vozy mívají obvykle výsuvná ramena s hadicí, náš model je osazen věžičkou s vodním dělem pro hašení objektů na zemi. Hasicím materiálem je voda nebo hasící pěna stříkaná v věžičky. V příštím vánočním dvojčísle 25/26 se můžete těšit na odklízeč sněhu.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte.

2. Vystřihněte a přilepte k sobě obě poloviny kol 10 a 11 (obojí 8×). Kola nechte zatížená proschnout.

Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis

Návod na slepení vystřihovánky

1 .Začněte kompletací střední části vozu 1. V kabině 2 nejdříve na vyznačeném místě utvořte párátkem díru o průměru 2 mm. Otvor je určen pro osu otáčení věžičky. Kabinu 2 slepte. Sestavte motorovou část 3 a nalepte ji zezadu na díl 1.

2. Vystřihněte ohnivzdorný štít 4. Po obvodu začerněte hrany papíru fixem. Slepte k sobě barevné a bílé plochy, pak štít nalepte zepředu na díl 2. Chladič motoru 5 připojte shora na díly 1 a 3.

3. Do věžičky 6 také vytvořte párátkem díru, věžičku slepte. Z dílů 7, 8 (2 ×) zkompletujte stříkací hlaveň a nalepte ji na díl 6. Do dílu 6 vlepte osičku pro otáčení 9 vytvořenou z kulatého párátka.

4. Proschlá kola z dílů 10, 11 nalepte na vyznačená místa na dílech 1, 2 a 3. Žebřík 12 připojte zezadu na díl 3.

SÉRIE: Automobily

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

SNADNÉ

Předplaťe si časopis ABC s vystřihovánkami >

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky pro všechny v novém ABC

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 22/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2022