Hasičský vůz

Hasičský vůz
Sdílej
 
Představujeme vám hasičský vůz z roku 1959. V bývalé Německé demokratické republice jej vyráběla firma Sachsenring (předchůdkyně firmy IFA) na podvozku S-4000-1. Vystřihovací prostorový model je zpracován jako jednodušší, v měřítku 1:50.

Návod na slepení
Vlastní stavbu zahajte zpracováním skladového prostoru: vytvarujte rubovou část blatníků zadní osy, tj. díl 3 (2x) a přilepte ji na vyznačené místo na dílu 4 (2x). Celek prostrčte výřezem v dílu 1, tam vytvarujte vnější část blatníku v prořezech a podle návodné kresby na rub dílu 1 vedle prořezu přilepte díl 4 (2x) a k líci vytvarovaných částí blatníku dílu 1 připojte díl 3 - oba konce dílu 3 nechte volné. Ke stěnám dílu 1 blatník zatím nelepte.
K dílu 1 přilepte technickou chlopeň, tj. díl 2, a pokračujte sestavením střechy: díl 6 připojte na vyznačené místo na dílu 5 a ten přilepte střední chlopní na dosud rozložený díl 1.

Začněte s celkovou kompletací dílu 1 - nejprve dokončete bok vozu (na něm je technická chlopeň, tj. díl 2): blatník 3 přilepte na díl 1, střechu 6 a díl 5 rovněž na stejný bok. Druhou stranu vozu zpracujte obdobně s tím, že volný konec dílu 2 přilepíte při této práci rovněž na díl 1. Nakonec k dílu 1 připojte zadní stěnu dílu 6. Celek zatím odložte a začněte zpracovávat přední část vozu.
Vytvarujte díl 19, přilepte na 18 a oba díly připojte na vyznačené místo na dílu 16, k němu ještě přilepte díl 17 - ale jen střední chlopní. Na vyznačené místo na dílu 16 přilepte vytvarovaný díl 24 a pak už díl 17 můžete připojit k oběma stranám dílu 16. Zpracujte díly 22 a 23 a přilepte na vyznačená místa na obou stranách dílu 18 a k dílu 16. Zkompletujte díl 20 a na jeho rub osaďte zpracovaný prostorový útvar z dílů 16-19 a 22-24.
Hotovou kabinu připojte k technické chlopni, tj. dílu 2, skladového prostoru: díl 16 lepte na 2 a díl 20 na 1. Vytvarujte přední blatník, tj. díl 25, a připojte k celku, tj. na díly 22 a 1. Obdobně zpracujte blatník 26 a ten přilepte k dílům 23 a 1. Zkompletujte nárazník 21 a připojte na vyznačené místo na dílu 20.
Pod vozem jsou na obou stranách vytvořeny volné skladovací plochy, propojené s koncovými okraji všech čtyř blatníků. Zkompletujte díl 12 a přilepte na spodní část vozu, tj. díl 1, kde je místo pro přilepení vyznačeno, dále k oběma blatníkům (díly 3 a 25) a to k jejich koncovým částem.
Obdobně zpracujte i díl 13, který přilepte k dílům 1, 3 a 26. Na vyznačené místo na dílu 1 přilepte zpracované žebro 11. Koncové skladovací plochy lepte stejným způsobem jako jejich středové části (díly 12 a 13). Zkompletujte díl 14 a lepte na díly 1 a 3. Obdobně přilepte zpracovaný díl 15 na díly 1 a 3.
Další prací je zpracování a osazení kol. Začněte kompletací držáků, tj. dílu 7 (4x), připojte je na vyznačená místa dílu 1. Díl 34 (2x), tj. špejli nebo kulaté párátko o průměru 2 mm a délce 50 mm, nejprve natřete černou tuší a po zaschnutí jej protáhněte držáky přední i zadní osy tak, aby na obou stranách přečníval od držáků, tj. dílu 7, stejně, a přilepte jej k držákům.
Pokračujte zpracováním kol, přičemž přední kola mají díly 28 (2x), 27 (2x) a 36 (2x). K vytvarovanému a uzavřenému běhounu 28 připojte vnější stranu kola, tj. díl 27, a vnitřní stranu, tj. díl 36.
Zadní kola mají díly 30 (2x), 29 (2x) a 36 (2x). Zpracujte je obdobně jako přední: k běhounu 30 připojte vnější stranu 29 a vnitřní 36. Hotová kola navlečte na špejle těsně až na doraz k držákům a zvenčí navlečte na doraz ke kolům zpracované „zákolníky“, tj. díly 31 (4x). Díly 31 umístěte tak, aby se kola mohla na osách 33 volně otáčet, a pak díly 31 přilepte k osám 33.
Zbývají doplňky: zpracujte díl 10 (2x) a přilepte na vyznačená místa podhledu dílu 1 a k dílům 14 na levé straně vozu a k dílu 15 na pravé straně vozu.
Vytvarujte a uzavřete díl 9 (2x), zakryjte dílem 8 (2x) a hotové majáčky osaďte na vyznačené místo na střeše kabiny, tj. na díl 17. Ze dvou dílů 32 a deseti dílů 34 vyrobte podle návodné kresby žebřík a osaďte jej na střechu vozu. Zkompletujte tažný závěs 37, osaďte jej na vyznačené místo na přídi vozu, tj. na díl 21, a protáhněte jím spojovací kolík, tj. na potřebnou délku uštípnutý špendlík.
Poslední prací je kompletace registračních tabulek, tj. dvou dílů 35 - osaďte je po jedné na díly 21 a 6.