Ostrov pokladů

Ostrov pokladů
Sdílej
 
Na malý ostrov v Karibském moři doplul starý pirát, který ví, že je tady zakopán poklad. Pirát je ale líný, hledat se mu nechce a raději se povaluje na sluníčku.

 

 

Předběhněte piráta a najděte si poklad sami!

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Hrany, které budete rýhovat z líce tisku, jsou nakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně.

2. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou,

prořezy jsou značeny červenou čarou obtaženou černě.

3. Na žerď pirátského praporu 17 použijte kulaté párátko, které nabarvíte nahnědo. Hotový model nalepíte na základnu z kartonu.

 

 

Ostrov pokladů s líným pirátem •  archiv

 

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začnete zkompletováním dílů 1, 5, 6, 7, 10 a 21. Potom piráta, tj. díl 6, vytvarujete podle návodné kresby a přilepíte na vyznačené místo na dílu 5 a ten osadíte jeho levou částí na vyznačené místo na dílu 2.

2. Na díl 2 osadíte křoví, tj. díl 7, jehož volná okrajová část překryje díl 5 a zamezí tak jeho zvednutí. Uvolnit zvednutí dílu 5 umožní vyhnutí krajní části dílu 7 mimo díl 5. Na rub dílu 2 připojíte vykopanou jámu pro poklad, tj. díl 1.

3. Vytvarujete a uzavřete díl 8, z obou stran ho zakryjete dvěma díly 9 a hotový sud osadíte na vyznačené místo na dílu 2. Lopatu, tj. díl 10, zalepíte do prořezu v dílu 2 a zpracujete palmu. Vytvarujete a uzavřete kmen 11, shora ho zakryjete dílem 12 a na vyznačeném místě v horní části palmu oblepíte zpracovanou korunou, tj. dílem 13. Pak ji provlečete otvorem v dílu 2 a přilepíte k němu na jeho rub. Ostrov dokončíte dvěma bočními díly 3 a 4, které připojíte k dílu 2 a vzniklý celek odložíte.

4. Zpracujete mořskou hladinu. Zkompletujete díly 15 (3x), 16 (4x) a 22 a podle návodné kresby je zalepíte do dílu 14 z jeho rubové strany. Díl 14 zpracujete, nasunete do něj ostrov, tj. dosud sestavený celek, a přilepíte jej díly 3 a 4 k mořské hladině, tj. k dílu 14.

5. Zkompletujete díly 23, 24 (2x), 25 a sestavíte z nich podle návodné kresby přístřešek, který přilepíte na vyznačená místa na dílu 2. Dílem 18 oblepíte žerď praporu 17, díl 18 zpracujete a vytvarujete a podle návodné kresby. Žerď 17 přilepíte ke kmeni palmy. Silnější nití ovinete kmen palmy a žerď praporu. Krumpáč, tj. díl 21, přilepíte k celku podle návodné kresby.

6. Poslední prací je zpracování truhličky pro poklad, tj. dílu 19, ke kterému přilepíte na vyznačená místa závěsy s víkem, tj. díl 20.

Zbývá jen truhličku naplnit perlami, drahokamy a zlatými mincemi. Pak odsunutím části křoví, tj. dílu 7, uvolníte plachtu 5 se sedícím pirátem 6, plachtu vyklopíte, truhličku vložíte do jámy, plachtu zaklopíte a zajistíte předsunutím dílu 7.

 

 

Vystřihovánky v ABC č. 17

Vystřihovánky v ABC č. 17

Vystřihovánky v ABC č. 16

Vystřihovánky v ABC č. 16

Vystřihovánky v ABC č. 15

Vystřihovánky v ABC č. 15

Klíčová slova:
vystrihovanky