Rozhledna Diana

Rozhledna Diana
Sdílej
 
Diana je nejmladší ze všech čtyř rozhleden v Karlových Varech. Postav si ji i ty třeba doma v obýváku.

 

Diana je nejmladší ze všech čtyř rozhleden v Karlových Varech. Její výstavbou se splnilo přání městské rady z roku 1909, kdy podle projektu mělo být na Výšině přátelství vybudováno dílo v podobě restaurace s rozhlednou. Na vrchol byla naplánována kolejová lanová dráha. Celý projekt byl zadán staviteli Fouskovi z Karlových Varů, který započal se stavbou na jaře roku 1913. Již 27. května 1914 byla celá stavba předána do užívání. Z výšky 25 metrů lze shlédnout nejen celé lázeňské město, ale také vrcholky Krušných hor - Klínovec, Plešivec, Tisovský vrch u Nejdku aj. Uvidíte i nedaleké Doupovské hory, Slavkovský les a za dobré viditelnosti i pohoří Smrčiny.

 

 

 

 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.

2. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou čarou se symboly nůžek.

3. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

 

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte kamenným podstavcem čtyřboké věže. Vystřihněte a zpracujte díl 1. Do otvoru z rubové strany umístěte vstupní dveře zpracované z dílů 2 a 3. Podstavec slepte pomocí chlopní, kterými je díl opatřen, kromě spodní části. Tu prozatím ponechte nepřilepenou. 2. Pokračujte cihlovou nástavbou - díl 4. Po jejím vytvarování ji uzavřete shora dílem 5, který napomáhá udržet správný tvar nástavby. Pozor na natočení nástavby, balkon se nachází nad vstupem! Vzniklý celek provlékněte již hotovým podstavcem a pevně spojte pomocí chlopní a lepidla. Po proschnutí můžete podstavec zespodu uzavřít.  3. Vystřihněte díl 6 (4x) a díl 7 (4x). Z nich vytvořte věnec tak, že slepíte rubové strany krakorců (části ve tvaru schodů), aby se vždy spojil díl 6 s dílem 7 a naopak. Hotový věnec umístěte na vrchol nástavby.

4. Pokračujte dřevěným vyhlídkovým ochozem. Jeho obvod vytvarujte z dílu 8, slepte rubové strany k sobě a ponechte pod zátěží. Po důkladném proschnutí ochoz vytvarujte, dovnitř vložte vyhlídkovou plošinu 9 a zespodu připojte díl 10, spočívající na krakorcích.

5. Vytvarujte prosklenou část vyhlídkové věže – díl 11, dovnitř umístěte zpevňující díl 12 a připojte k vyhlídkové plošině 9.

6. Nyní se můžete pustit do střechy. Zpracujte její jehlovou část – díl 13, připojte okapovou část – díl 14 a zespodu uzavřete dílem 15. Hotovou střechu umístěte na vyhlídkovou věž a tu následně na hotovou nástavbu vyrůstající z kamenného podstavce.

7. Posledním úkolem je zpracování balkonku – díl 16 a jeho přilepení na nástavbu nad vstupem.

 

Vrchol Lužických hor: Jedlová hora

Vrchol Lužických hor: Jedlová hora

Pohledy do světa: Nejkrásnější rozhledny

Pohledy do světa: Nejkrásnější rozhledny

Rozhledna Tanečnice

Rozhledna Tanečnice

Klíčová slova:
vystrihovanka, rozhledna, diana