Rozhledna Tanečnice

Rozhledna Tanečnice
Sdílej
 
Tanečnice (německy Tanzplan) je výrazná rozložitá zalesněná hora nacházející se ve Šluknovské pahorkatině u obce Mikulášovice. Na vrcholu stojí nejsevernější rozhledna v Česku.

Poblíž vrcholu je pramen s 25 m hlubokou studnou. Pro výhodnou k západu vysunutou polohu hory zde byly budovány dřevěné rozhledny již roku 1885 a 1887, ale první zničila větrná bouře a druhou zapálil blesk. Dnešní osmiboká kamenná rozhledna je vysoká 26 metrů a byla postavena v roce 1904. Je z ní vynikající kruhový rozhled na oblast Labských pískovců, přes Šluknovský výběžek i dále do Lužice, na Lužické hory i na část Českého středohoří.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny rovněž plnou čarou, ale opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou.

2. Výřezy ploch z dílů jsou nakresleny červenou čarou se symboly nůžek.

3. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

NÁVOD NA SLEPENÍ

1. Stavbu začněte dolní kamennou částí, kterou vytvarujte z dílu 1. V místech označených červenou úhlopříčkou vyřízněte čtyři otvory. Do většího otvoru vlepte z rubové strany zahloubená vstupní vrata, vytvarovaná z dílů 2 a 3. Do třech menších otvorů umístěte tři zpracovaná okna z dílů 4 a 5. Ke spodnímu okraji obvodového pláště budovy připojte základnu - díl 6 a zespodu uzavřete dílem 7. K hornímu okraji obvodového pláště budovy připojte rozšíření, díl 8, a celek shora uzavřete dílem 9.

2. Dále následují tři samostatné části. Každá navazující část je o něco užší než ta předchozí. První, nejširší část, zpracujte vytvarováním obvodového pláště, díl 10, a shora uzavřete dílem 11. Druhou, užší část, zpracujte vytvarováním obvodového pláště, díl 12, a shora uzavřete dílem 13. Třetí, nejužší část, zpracujte vytvarováním obvodového pláště, díl 14, a zevnitř vložte do horní části díl 15. Všechny tři části postupně připojte k již hotové kamenné části rozhledny.

3. Bude následovat předěl, díl 16, který přehnete a slepíte k sobě rubovou stranou.

4. Nad tímto předělem následuje vlastní vyhlídková plošina. Zpracujte ji z dílu 17 a do prořezaného otvoru vyznačeného červenou úhlopříčkou vlepte vnitřní část plošiny sestavenou z dílů 18 a 19. Takto vytvořenou plošinu umístěte na předěl. Samostatně zpracujte střechu, díl 22, a zespodu uzavřete podhledem - díl 21. Střechu připojte k vyhlídkové plošině pomocí zpracovaného dílu 20. Práci zakončete připojením nejvyšší části stavby k již hotovému celku.

Klíčová slova:
vystrihovanka, model