Vystřihovánka v ABC č. 15/2020

Vystřihovánka v ABC č. 15/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 15/2020 vychází vystřihovánka římské brány. Papírový model vznikl podle skutečného vstupního portálu do legionářského tábora Arbeia v Británii, který střežil východní konec Hadrianova valu v ústí řeky Tyne. Val bránil útokům divokých Piktů a objevuje se i v komiksovém příběhu Potomci impéria. Tady najdete návod na slepení, návodnou kresbu a informace, kde si můžete ábíčko s touto vystřihovánkou koupit.

Kup si ABC >

Římská brána Arbeia

Vystřihovánka z komiksu Potomci impéria

Závěr komiksového příběhu Potomci impéria, ve kterém čtrnáctiletá Auri putuje napříč barbarským světem posledních Římanů, jste si přečetli v ABC č. 13/2020. Západořímská říše během pátého století skutečně podlehla invazi germánských kme- nů, které prolomily obranu jejích provincií. Severní hranici ostrovní Británie chránil proti útokům Piktů slavný Hadriánův val. Jeho východní konec v ústí řeky Tyne střežil od druhého století legionářský tábor Arbeia. Důležitý přístav u dnešního anglického Newcastle, kudy proudily zásoby římským posádkám na valu, byl sídlem římské flotily Classis Britannica. Právě branou z naší vystřihovánky prošly i sandály posledního legionáře, když římské legie roku 407 n. l. navždy opustily Británii. (Jan Zeman)

Východní konec Hadrianova valu v ústí řeky Tyne střežil od druhého století legionářský tábor Arbeia •  Chris McKenna

Přípravné práce

1. Lomové čáry, které budete nařezávat z líce tisku, jsou zakresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou zakresleny čerchovanou čárou, opatřenou mimo kresbu dílu bílou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Výřezy ploch jsou označeny červenou úhlopříčkou.

2. Jednotlivé díly se k sobě lepí pomocí chlopní se zobrazením čísel dílu, kam má být díl přilepen.

3. Před stavbou modelu se rozhodněte, jestli chcete mít model propracovanější nebo se spokojíte s jednodušší verzí. Rozdíl je v tom, že při jednodušší variantě vhodné pro začínající modeláře vypustíte díly, jejichž čísla jsou podbarvena oranžovou barvou a nahradíte je alternativními díly, jejichž čísla jsou podbarvena modrou barvou. Na výslednou podobu modelu to nebude mít zásadní vliv.

Vystřihovánka v časopisu ABC č. 15/2020: Papírový model římské brány •  Pavel Dobrovský (slepení Antonín Krejčíř)

Návod na slepení

Jednodušší varianta:

1. Stavbu modelu započněte vystřižením dílu 7. Z rubové strany nalepte dva vstupy, které vytvoříte z klenutí 3 (2×) a vrat 6 (2×). Vrata nepřehýbejte, jak je naznačeno v kresbě, přehnutí platí jen pro složitější variantu. Z pravé strany připojte k celku vystřižený díl 9 s připojeným dílem 10 a z levé strany díl 11 s připojeným dílem 12. Z dílů 13 a 14 vytvořte horní ochoz s cimbuřím a připojte k již hotovému celku shora. Nyní můžete doplnit postranní díly vstupní brány 16 a 17.

2. Vystřihněte zadní část budovy 19. Z rubové strany nalepte dva vstupy do průchodu, které vytvoříte z klenutí 5 (2×) a modrého dílu 6 (2×). Připojte k již hotovému celku a máte úplné obvodové zdi vstupní hrány. Další postup je shodný se složitější variantou.

Návod na slepení vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2020 - papírového modelu římské brány •  Antonín Krejčíř

Složitější varianta:

1. Od jednodušší varianty se liší propracovaným průchodem branou a šesti zapuštěnými vstupy do budovy. Stavbu modelu započněte vystřižením průchodu 1. Z jedné strany připojte vnitřní část průchodu 2 se dvěma klenutími 3. Z druhé strany připojte vnitřní část průchodu 4, opatřete ho čtyřmi křídly vrat 6 přehnutými v polovině a připojte dvě klenutí číslo 5. Tím je hotový průchod, který můžete prozatím odložit.

2. Z dílů číslo 9, 11, 16, 17 a 19 vyřízněte kresbu vstupních dveří. Pozor, bez zárubní! Do takto vzniklých otvorů vlepte z rubové strany dílů 9 a 11 zpracované vstupy vytvořené z dílů 8 (2×). Obdobně vstupy 15 (2×) připojte k dílům číslo 16, 17 a konečně vstupy 18 (2×) přilepte na místa otvorů v díle 19.

3. Další postup je podobný postupu u jednodušší varianty. Vytvořte celek obvodových zdí z dílů 7, 9, 10, 11 a 12. Shora připojte ochoz s cimbuřím vytvořený z dílů 13, 14 a ze stran připojte díly číslo 16, 17. Nyní přichází na řadu již zpracovaný průchod. K celku ho připojte tak, aby křídla vstupních vrat byla z přední strany, tedy u dílu 7. Obvod budovy dokončete připojením zadní strany 19. Další postup je shodný s jednodušší variantou.

Návod na slepení vystřihovánky v časopisu ABC č. 15/2020 - papírového modelu římské brány •  Antonín Krejčíř

Pro obě varianty:

1. Nyní můžeme vstupní bránu zastřešit dvěma díly 20. Celek umístěte do terénu tvořeného díly 29, 30 s vyřezanými otvory pro navléknutí vstupní brány. Pomocí lepidla a chlopní ji napevno připojte.

2. Zbývá dodělat obranný val s hradbami. Je tvořen pravou kratší částí, kterou vytvoříte z valu 21, cimbuří 22, hradby 23 a zakončením 24. Obdobně vytvoříte delší levou část z dílů číslo 25, 26, 27 a 28. Obě křídla valu s hradbami provlékněte otvory v podstavci a pevně spojte nejdříve k němu a následně k budově vstupní brány do tábora.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Antonín Krejčíř

MĚŘÍTKO: 1 : 130

NÁROČNOST: 2

Vystřihovánka římské strážní věže Turra >

Vystřihovánka římského akvaduktu >

Vystřihovánky v ABC č. 14/2020

Vystřihovánky v ABC č. 14/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánka v ABC č. 13/2020

Vystřihovánky v ABC č. 12/2020

Vystřihovánky v ABC č. 12/2020