Vystřihovánky v ABC č. 12/2020

Vystřihovánky v ABC č. 12/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 12/2020 vychází vystřihovánka figurky hasiče a papírový model Oblastního muzea v Litoměřicích ze série Muzejní budovy v Čechách. Tady najdete návody na slepení, návodné kresby a informace o tom, kde si časopis můžete koupit.

Kup si ABC s těmíto vystřihovánkami >

(v prodeji od 9. 6.)

Oblastní muzeum v Litoměřicích

Muzejní budovy v Čechách

Budova Oblastního muzea v Litoměřicích vznikla spojením dvou měšťanských domů koncem 14. století pro účely městské radnice. Po požáru v roce 1537 radnice získala renesanční štíty a červeno-bílou sgrafitovou fasádu, která však byla v 17. století odstraněna. Město se o budovu nestaralo, z chátrajícího objektu se městská rada odstěhovala v roce 1839. Budova zůstala prázdná až do roku 1911, kdy začala rozsáhlá rekonstrukce. Ze Staré radnice mělo vzniknout Nové Stadtmuseum s vlastivědným zaměřením. První světová válka práce přerušila a v roce 1916 se průčelí provalilo do náměstí. Naštěstí se v roce 1920 zastupitelstvo města usneslo, že radnice bude opravena a že se v ní konečně otevře oblastní muzeum. Stalo se tak na konci roku 1927. Na pilíři v rohu budovy je socha tzv. Rolanda symbolizujícího obchod a trh.

Návod na slepení papírového modelu Oblastního muzea v Litoměřicích z časopisu ABC č. 12/2020 •  Pavel Havránek

Návod na slepení

1. Model je možné sestavit ve dvou provedeních – v jednoduchém, s ponecháním černých výplní loubí a v detailnějším s vyřezanými otvory.

2. Stavbu zahájíme kompletací pláštěm budovy 1. Rozmyslíme si, zda chceme vyřezat loubí, nebo zda jej ponecháme s černou výplní. K dílu 1 přilepíme rubové strany renesančních štítů 2, 3 a co nejpečlivěji vyřežeme.

3. Pokud jsme se rozhodli pro jednodušší variantu, použijeme z dílu 6 (podlaha podloubí) pouze samotnou podlahu, pokud pracujeme se složitější verzí, zpracujeme si celé podloubí 6 a 7. Podlahu loubí přilepíme k dílu 1, získáme tak základní tvar budovy.

4. Nyní zpracujeme zadní část pláště budovy 4, ke kterému přilepíme rub štítů 5 a opět pečlivě vyřežeme. Připravený díl 4 přilepíme k dílu 1, ale pouze ke straně, kde jsou renesanční štíty. Kdybychom přilepili obě strany, špatně by se kompletovala střecha.

5. Připravíme kompletní střechu, díly 11, 12 a 13. Začneme s postupným v přilepováním střechy. Přilepujeme ji pouze k dílu 1. Začneme prvním polem (díl 11) a postupujeme dál až k dílu 13. Nyní uzavřeme budovu přilepením druhé strany střech k dílu 5 a nakonec uzavřeme plášť budovy přilepením dílu 4 k dílu 1.

6. Zbývá osadit detaily, nejprve kamenné podpory 8, 9 a 10. Pokračujeme kompletací renesanční věžičky 14, 15 a 16. Celek nalepíme natupo do střední části štítu, dbáme na kolmost usazení. Nakonec osadíme na díl 10 sochu Rolanda 10a. Na závěr na modelu zaretušujeme bílé hrany ohybů vodovými barvami v příslušných odstínech.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2/3

Varianta vystřihovánky papírové figurky hasiče bez plynové masky •  Roland Havran

Hasič

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si figurku postavíte plně pohyblivou, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě budeme potřebovat ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování a kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku. Po slepení modelu hrany zaretušujeme vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem.

Návod na slepení

ZÁKLADNÍ FIGURKA

Tělo a nohy

1. Model zahájíme sestavením těla 1, do něhož si připravíme otvory pro spoje.

2. Dále sestavíme stehna 2 (2×) a lýtka 3 (2×). Do obojího si připravíme otvory. K nohám ještě sestavíme a připojíme boty 4 (2×). Díly nohou zatím odložíme. K trupu připevníme límec 5.

Hlava a přilba

1. Sestavíme krk 6 a spojíme jej s dílem 7. Do obojího připravíme otvory. Vytvarujeme obličej 8, do něhož skrz otvor vložíme drobný nos 9. Spojíme obličej s krkem, aby otvory navazovaly. Černá šipka vždy ukazuje dopředu.

2. Pečlivě vytvarujeme přilbu 10 a vložíme do ní díl 11 s otvorem. K přilbě ještě přilepíme přehnutý lem 12 a na její vrcholek přilepíme pruh 13. K lemu poté ještě přilepíme ochranný kryt 14. Přilbu nepřilepujeme a díly odložíme.

Vystřihovánka figurky hasiče v časopisu ABC č. 12/2020 •  Roland Havran

Ruce

Všechny díly si zatím jen připravíme, nespojujeme je!

1. Sestavíme rameno 15 (2×) s otvorem a připravíme si jeden kroužek 16. Pokračujeme paží 17 (2×). Díl 18 (2×)s dalším kroužkem 16 si opět jen připravíme.

2. Pokračujeme loktem 19 (2×) s připravenými otvory. K předloktí 20 (2×) si opět nachystáme díl 21 (2×) s kroužkem 16 a na závěr pečlivě vytvarujeme ruku 22 (2×). Prsty můžeme libovolně ohnout nebo je oddělit rozstřižením. Ponecháme vše dobře proschnout!

SESTAVENÍ FIGURKY

Podle kresby ve vystřihovánce si nařežeme potřebný počet kulatinek z kulatých párátek.

1. Nejdříve spojíme kolena a zvenku zakápneme spoj kapkou bílého lepidla. Necháme dobře zaschnout, vložíme obě nohy do trupu a provlékneme skrz ně další spoj, který opět zvenku zakápneme a necháme zaschnout.

2. Další na řadě budou ramena. Nejdříve provlékneme kulatinu trupem a na ni navlékneme ramena 15. Z obou stran je zajistíme kroužkem 16, pořádně je přitlačíme k trupu a zakápneme lepidlem. Ponecháme dobře proschnout a během schnutí můžeme rameno pomocí kroužků ještě přitlačovat k trupu. Cílem je, aby se rameno volně hýbalo a „neplandalo“ zatímco kroužek bude pevně spojen s kulatinou z obou stran.

3. Do otvoru v krku vložíme další kulatinu a zakápneme ji lepidlem. Po proschnutí na ní můžeme navléknout hlavu i přilbu. Přilbu si ponechte sundavací, aby bylo možné nasadit figurce plynovou masku.

4. Nyní sestavíme ruce. Začněte od dlaní. Do dílu 22 vložte spoj a zakápněte. Po zaschnutí navlékněte dílek 21 a stejně jako u ramene jej zajistěte natěsno kroužkem 16, zakápněte a nechte proschnout. Poté jej spojte s předloktím 20. Předloktí spojíme s loktem 19 opět metodou zakápnout - zaschnout. Do dílu 19 vložíme spoj a opět opakujeme postup zakápnout - zaschnout. Následně na něj navlékneme díl 18 s kroužkem 16, u kterých postupujeme stejně jako u dlaně. Dbejte, aby spoj byl natěsno. Celek pak spojíme s paží 17 a tu s ramenem.

Návod na slepení vystřihovánky figurky hasiče z časopisu ABC 12/2020 •  Roland Havran

Výstroj a výzbroj

Veškerá výstroj je volitelná.

1. Chcete-li mít hasiče plně vybaveného, začněte nevléknutím postroje 1. Kyslíkovou nádrž sestavíme z dílu 2, který na obou koncích uzavřete dílem 3 (2×). Na jeho vrchní část poté přijde pečlivě vytvarovaný díl 4 s vrškem 5. Na spodní části stejně sestavte díl 6 a 7. Díl 8 je ventil a vytvoříte jej obalením vhodné kulatinky a k jedné její straně přilepte ventil 9.

2. Obalením další kulatinky dílem 10 vytvoříte baterku. Tu můžete a nemusíte připevnit k přilbě. Další svítilnu vytvoříme z dílu 11. Lem 12 spojíme s dílky 13 a přilepíme jej k tělu svítilny. Stejně postupujeme u ukazatele tlaku, který sestavíme z lemu 14 a dílků 15. Umístíme jej na jeden z popruhů.

3. Plynovou masku vytvarujeme z dílu 16, k němuž připojíme spodní část 17. Z boku na něj ještě připevníme filtr složený z lemu 18 a dílů 19. Plynová maska se nyní dá nasadit na spoj, na němž drží i přilba. Posledním doplňkem je hasičská sekera 20, kterou pouze přehneme, slepíme, necháme dobře proschnout a poté vystřihneme.

SÉRIE: Figurky

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3/3

Kup si ABC s těmíto vystřihovánkami >

(v prodeji od 9. 6.)

Vystřihovánky ke stažení: Pec

Vystřihovánky ke stažení: Pec

Vystřihovánky ke stažení: Osel a kanec

Vystřihovánky ke stažení: Osel a kanec

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020

Vystřihovánky v ABC č. 11/2020