Vystřihovánky v ABC č. 6/2020

Vystřihovánky v ABC č. 6/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 6/2020 vychází papírový model obrněného vozu GM C15TA, který vážil 4,5 tuny, dosahoval rychlosti 65 km/hod a sloužil u Československé samostatné obrněné brigády. V ábíčku najdete také vystřihovánku Podlipanského muzea v Českém Brodě z nové série muzejních budov v Čechách. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Obrněný automobil GM C15TA

Nákladní vůz byl vyvinut firmou General Motors Canada na podvozku auta Chevrolet C15 a sloužil také u Československé samostatné obrněné brigády. Vážil 4,5 tuny, dosahoval rychlosti 65 km/hod. a v letech 1943 až 1945 bylo vyrobeno 3 961 kusů.

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy.

2. Budete potřebovat párátka o průměru 2 mm a karton o síle 1–1,5 mm. Na dílech 6a a 6b přeneste rysky na rub, na vytvořené úsečky budete přilepovat podvozek.

Návod na slepení papírového modelu obrněného vozu GM C15TA •  Tomáš Hrebík

Návod na slepení

1. Stavbu začněte podvozkem. K dílu 1 přilepte zpracovaný díl 2 s dílky 3a, 3b. Z druhé strany přilepte zadní část z dílů 4 a 5. Podvozek odložte a pokračujte karosérií vozu – díly 6a, 6b spojte zadní částí 7. Pokračujte čelní stranou karoserie. Vytvarujte díly 10a, 10b a spojte je dílem 11, následují díly 12 a 13. Hotovou čelní stranu přilepte ke zbytku karoserie, vzniklý celek spojte s podvozkem a doplňte předními blatníky 14a, 14b. Do zadních blatníků 8a, 8b vlepte díly 9a, 9b. Celky přilepte na vyznačená místa na dílech 6a, 6b. K zadní části karoserie přilepte díly 15, 16 a celek z dílů 17, 18. Z boku na díl 6a přilepte náhradní kolo vzniklé ze dvou podlepených bočnic 25 a 19, k dílu 25 ještě z rubu přilepte díl 20 a bočnice oblepte pláštěm 23. Celek nalepte na vyznačené místo. Karoserii zastřešte díly 21 a 22.

2. Kola vozu slepte stejně jako náhradní kolo. Připravte si podlepené bočnice 24 a 25 (vše 4×), do kterých ještě vlepte vnitřní díly 26 (4×) a bočnice oblepte plášti 23 (4×). Takto připravená kola propojte s podvozkem osami délky vyznačené ve vystřihovánce.

3. Stavbu zakončíte zrcátky a světly. Zrcátka připravená z dílů 28 (2×) nalepte na vyznačená místa z čela vozu na díly 10a, 10b. U předních světel slouží díly 30a (2×) k vylepšení plasticity a jsou pouze alternativní. Přilepte je na díly 29 (2×) a přelepte díly 30 (2×). Celky přilepte na vyznačená místa na předních blatnících 14 a, 14b.

SÉRIE: Vijenská technika

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 40

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánka Podlipanského muzea v Českém Brodě z nové série Muzejní budovy v Čechách •  Pavel Dobrovský (slepení Pavel Havránek)

Podlipanské muzeum v Českém Brodě

Muzejní budovy v Čechách

Podlipanské muzeum v Českém Brodě bylo postaveno v letech 1927–1928 v secesním slohu podle projektu českobrodského rodáka architekta Antonína Balšánka. Je známý jako autor Obecního a reprezentačního domu v Praze, Muzea hlavního města Prahy nebo Mostu Legií v Praze. Budova muzea byla otevřena 28. října 1931. Okresní jednota muzejní v Českém Brodě byla ustanovena v roce 1896. Teprve v roce 1906 otevřela veřejnosti své sbírky ve dvou pronajatých místnostech a začala jednat o stavbě budovy muzea.

Expozice představuje sbírkové předměty převážně vlastivědného charakteru z oborů archeologie, etnografie, zbraní, numismatiky, uměleckého řemesla či výtvarného umění. Za všechny exponáty uveďme např. dokumentárně cennou sbírku fotografií (cca 5 000 ks) mapující později zaniklou vesnickou architekturu na Českobrodsku a jeho okolí od konce 19. století. (text: Josef Kropáček)

Návod na slepení vystřihovánky Podlipanského muzea v Českém Brodě z nové série Muzejní budovy v Čechách •  Pavel Havránek

Návod na slepení

1. Stavbu zahájíme kompletací vstupní věže 1. Přesahující části podlepíme dílem ?. Do věže vlepíme strop 2 a na něj střechu 3. Pokračujeme zhotovením pláště budovy z dílů 4 a 5. Strop dílu 4 můžeme dodatečně zpevnit podlepením kartonem. K dokončené budově připojíme na vyznačená místa věž 1. Následuje přilepení zadního traktu budovy 6, na kterém jsme opět podlepili přesahující část dílem ?. Podobným způsobem zkompletujeme prostor schodiště, díly 11 a ?.

2. Zpracujeme střechu 8, do které umístíme díl 9. Celek pak postupně nalepíme na strop budovy tvořený dílem 4. Celý objekt necháme dobře proschnout. Zkompletujeme střechu 7, nalepíme ji na zadní trakt 6 a střechu 8. Model dokončíme umístěním věžičky 10 na střechu 7. Zbývá zaretušovat bílé hrany ohybu vodovými barvami v příslušných odstínech.

SÉRIE: Stavby

AUTOR: Pavel Havránek

MĚŘÍTKO: 1 : 250

NÁROČNOST: 2

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Papírová historie: 40 let papírové Vodní tvrze

Papírová historie: 40 let papírové Vodní tvrze

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 5/2020

Vystřihovánky v ABC č. 4/2020

Vystřihovánky v ABC č. 4/2020