Vystřihovánky v ABC č. 3/2020

Vystřihovánky v ABC č. 3/2020
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 3/2020 vychází vystřihovánka prototypu aerosaní Tatra V855, který vznikl, aby pomohl nacistům v bojích v Sovětském svazu za druhé světové války. A také papírový model rekonstrukce věže našeho nejstaršího hradu Přimda do doby románské. Tady najdeš návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Aerosaně Tatra V855

Prototyp modelu Tatra V855 vznikl v kopřivnické továrně v letech 1941–1942. Německá armáda totiž kvůli bojům na území Sovětského svazu ve druhé světové válce potřebovala sněžné vozidlo pro vojenské účely.

Konstruktéři vycházeli z modelu osobního vozu Tatra 87. Vybavili jej čtyřmi na sobě nezávislými lyžemi, které se ovládaly dvěma volanty. Jeden plnil tradiční funkci otáčení, druhý byl uzpůsoben k naklánění lyží na strany. Aerosaním to umožňovalo rychlé kličkování. K pohybu sloužila tlačná vrtule. Aerosaně couvaly díky otočnému bubnu, který mohl navíc vrtuli podpořit v pohybu do kopce nebo při transportu po komunikacích, kdy se na lyže nasadil podvozek. Tatrovce se podařilo vyvinout unikát, Němci jej už ale nestihli použít. V zimě 1943 se museli stáhnout ze Stalingradu. Tatra V855 tak existuje pouze v jediné, prototypové verzi, kterou najdete v kopřivnickém muzeu.

Prototypu aerosaní Tatra V855 vznikl, aby pomohl nacistům v bojích v Sovětském svazu za druhé světové války •  Marek Czerwiński/Wikipedie

Přípravné práce

1. Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červené úhlopříčky značí vystřižení plochy.

2. Budete potřebovat tvrdý papír na podlepení lyží 26. Díly 34, 35 a 36 doporučujeme podlepit barevným papírem modré nebo černé barvy.

3. Osu zadního válce a osu vrtule vytvořte z párátka o průměru 2 mm podle kresby ve vystřihovánce na str. 32.

Návod na slepení

1. Stavbu začněte zpracováním kabiny. Připravte si boky – pravý z dílů 1, 2, 3 a levý z dílů 4, 5, 6. Pokračujte čelem kabiny: K dílu 7 připojte pravou část z dílu 8 a z konstrukčního dílu 9a doplněného krajním dílem 9. Stejným způsobem vytvořte levou stranu z dílů 10, 11a, 11. Nyní napojte oba boky na čelo a pokračujte předním oknem 12, které lepte od středu kapoty. Dále slepte vrchní část z dílů 13–17. Nezapomeňte na příslušné konstrukční díly – podchlopně, které jsou potřeba pro jejich vzájemné slepení. Vrchní část opatrně připojte na chlopně již sestavené kabiny, postupně od předního skla. Celek zespodu uzavřete dílem 18.

Návod na slepení vystřihovánky prototypu aerosaní Tatra V855 •  Tomáš Hrebik

2. Podvozek zahajte předními nápravami. Slepte pravý držák 19 a levý držák 22. Přidejte odpružení 25 a přilepte ke zpracované lyži 26. Obdobně postupujte u zadních náprav, použijte pravý držák 20 a levý držák 23. Zpracujte a přilepte kryty 21 a 24. Pokračujte bubnem z dílů 29–32. Pomocí držáků 27, 28 a osy válce, vyrobené již dříve z párátka, buben připojte k modelu.

3. Další částí bude hlavní pohonná jednotka. Připravte díl 33 a nalepte ho na vyznačené místo na dílech 13 a 14. Ochrannou klec vrtule slepte z dílů 34–36, přilepte ji k dílu 33 a samotnou vrtuli 37 připojte osou vrtule k celku. K dokončení modelu zbývá slepit dvě přední světla z dílů 38, 39 a přilepit je na díly 8, 10.

SÉRIE: Veterány

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 32

NÁROČNOST: 3

Papírový model rekonstrukce věže hradu Přimda •  Pavel Dobrovský (slepení Tomáš Hrebik)

Rekonstrukce věže hradu Přimda

do doby románské

Přimda je naším nejstarším dochovaným kamenným hradem. Založen byl roku 1172 neoprávněně německými Vohburky na našem území. Proto byl záhy dobyt českým knížetem Vladislavem I. Z této doby pochází dochovaná obytná věž – donjon. Původně to asi byla třípatrová stavba, v níž se zachovaly pozůstatky krbu a nejstarší středověký záchod (prevét) u nás.

Přípravné práce

Díly narýhujte podle rysek. Ryska s černým trojúhelníčkem značí rýhu na líci a ohyb směrem k rubu, u rysky s bílým trojúhelníčkem je to naopak. Červený oblouček označuje slepení daných ploch.

Návod na slepení papírového modelu rekonstrukce věže hradu Přimda •  Tomáš Hrebik

Návod na slepení

1. Stavbu začněte zpracováním cimbuří na díle 1 a následně díl uzavřete. Na vyznačené místo přilepte prevét, díl 2, a zastřešte ho dílem 3. Zkušenější modeláři přilepí nalevo od dílu 2 zpracovaný trojrozměrný arkýřový prevét 4.

2. Na stěnu věže přilepte vytvarovanou hradbu 5. Mezi prevét a hradbu nalepte terénní díl 6 a doplňte pavlač 7.

3. Vytvarovanou podezdívku 8 nalepte na horní část dílu 1 lemovanou cimbuřím. Dávejte pozor, abyste přilepili stranu podezdívky, která má na chlopních černý puntík, na místo na dílu 1 také označené puntíkem. Doplňte zhotovenou střechou 9, obdobně označenou černým puntíkem.

SÉRIE: Hrady a zámky

AUTOR: Tomáš Hrebík

MĚŘÍTKO: 1 : 380

NÁROČNOST: 3

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Vystřihovánky v ABC č. 2/2020

Vystřihovánky v ABC č. 2/2020

Vystřihovánky v ABC č. 1/2020

Vystřihovánky v ABC č. 1/2020

Stínadla slaví: Rychlé šípy dobyly svět modelů

Stínadla slaví: Rychlé šípy dobyly svět modelů