Tatra 80 1930

Tatra 80 1930
Sdílej
 
Startujeme novou sérii 3D modelů ABC - české veterány v měřítku 1:32. Jako první si z této série můžete slepit Tatru 80.

Tatra 80

Limuzínu T 80 zkonstruovala kopřivnická Tatrovka na podvozku automobilu T 70. Vůz určený především pro reprezentační účely se zapsal do historie automobilky jako vůbec nejdražší osobní model. Na kopřivnických linkách se "sériově" vyráběl od roku 1930 do 1935 - celkem jich bylo smontováno 22. Pod dlouhou přední karosérií se skrývá vodou chlazený motor o výkonu až 120 koní. Tatru 80 používal i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)
Přípravné práce proveďte najednou, nebudete se v průběhu stavby zdržovat úpravou jednotlivých dílů.


Hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou a místa pro zalepení os jsou zakreslena černým křížkem.

Na osy kol a osu nosiče zavazadla použijte kulatá párátka nabarvená na černo. Jejich délky a místa pro osazení kol a konstrukci nosiče zavazadel jsou zakresleny ve vystřihovánce. Na rub dílů 19, 20, 21 a 22 si přeneste úsečky A-A a na rub dílů 19 a 20 úsečky B-B. Na ně budete v průběhu stavby modelu lepit některé díly.

POHYBLIVÝ MODEL

otáčivá kola
sklopný nosič zavazadel


NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf) Návodná kresba 2 (pdf)
Stavbu začněte sestavením přední části vozidla. Zkompletujte motor, tj. díl 1. Pokračujte levým blatníkem: vytvarujte díl 5, vlepte jej do vytvarovaného dílu 2, ke kterému připojte vnitřek bočnice 4 a na ni přilepte její vnější část, tj. díl 3. Na volnou stranu dílu 2 přilepte vnější část svislé plochy, tj. díl 6, který zevnitř blatníku začistěte dílem 7. Hotový blatník přilepte na vyznačené místo na motoru, tj. na dílu 1, a začistěte dílem 14, kterým přelepte chlopně dílu 4 a přilepte jej na motor, tj. na díl 1. Stejným způsobem sestavte a připojte k motoru pravý blatník z dílů 11, 8, 9, 10, 12, 13 a 15.

K celku připojte přední stěnu kabiny, tj. díl 18, a pak zpracujte levý bok kabiny: vytvarujte vnitřek levého blatníku, tj. díl 24, vlepte jej do vytvarované vnější části, tj. do dílu 23, a k dílu 23 připojte vnější svislou část blatníku, tj. díl 25. Blatník začistěte dílem 25•, který lepte na rub dílu 25, a hotový blatník přilepte na vyznačené místo na dílu 19. Na vyznačené místo na dílu 19 ještě přilepte díl 29.

Stejným způsobem sestavte a zpracujte blatník a pravý bok kabiny: blatník sestavte z dílů 26, 27, 28 a 28•, přilepte na bok, tj. na díl 20, a ten ještě začistěte dílem 30. K levému boku, tj. k dílu 19, připojte střechu a zadní část stěny, tj. díl 21, a celek doplňte pravým bokem 20, který přilepte ke střeše 21. Do kabiny zalepte na rysky A-A žebro 62 a pak kabinu připojte k přední části, tj. k dílu 18, a k předním blatníkům. Celek osaďte na dolní desku vozidla, tj. na díl 22.

Dále dokončete úpravu přední části. Zpracujte nosič reflektorů 42 a přilepte na vyznačená místa na dílu 1 a bodově i na přední část chladiče. Vyrobte dva reflektory a osaďte je na vyznačená místa na nosiči 42: vytvarujte a uzavřete díl 44 (2x), připojte k němu přední část 45 (2x) a zadní 46 (2x), ke které přilepte zkompletovaný držák 43 (2x). Hotové reflektory přilepte na díl 42 a bodově i k oběma předním blatníkům.

Přední nárazník začněte zpracovávat tak, že vytvarujte díl 37, přilepte k němu postupně díly jeho horní části 35 a 36, pak uzavřete jeho dolní část, připojte k němu zpracované nosiče 33 a 34 a hotový nárazník osaďte na celek, tj. lepte na boky začisťovacích dílů motoru - díl 33 na díl 14 a díl 34 na díl 15. Zkompletujte uzávěr chladiče 61 a osaďte na vyznačené místo na motoru, tj. na díl 1. Zkompletujte dva stěrače 59 a přilepte na přední sklo, tj. na díl 18.

Pokračujte zadní částí vozidla, tj. nosičem zavazadel: zpracujte rám 39 a zalepte do něj tři zkompletované pruty 40. Zkompletujte díl 38, na který nasaďte rám nosiče, a celkem provlečete osou 41. Osu přilepte jen k dílu 38 a po proschnutí na ni zvenku nasuňte a přilepte z každé strany zpracovanou zarážku 57.

Hotový prostorový útvar přilepte dílem 38 na zadní část vozidla, tj. na díl 21. Sestavte zadní nárazník: vytvarujte díl 55, zalepte jej do dílu 54 a hotový nárazník připojte na zadní část vozidla, tj. na vyznačené místo na dílu 38. Zpracujte čtyři kliky 60 a přilepte je po dvou na vyznačená místa na dílech 19 a 20. Zkompletujte dvě poznávací značky 56 a přilepte je na vyznačená místa na náraznících, tj. na díly 37 a 55. Na zadní blatníky osaďte na vyznačená místa dvě brzdová světla, tj. díly 58.

Zkompletujte dvě rezervy: vytvarujte díl 50 (2x), přilepte jej na díl 51 (2x) a celek uzavřete dalším dílem 51 (2x). Hotové rezervy nasuňte do otvorů předních blatníků a bodově přilepte. Obdobně zpracujte kola vozidla: vytvarovaný a uzavřený díl 47 (4x) přilepte na vnější stranu kola, tj. na díl 48 (4x), a celek zakryjte vnitřní stranou kola 49 (4x).

Osazení předních kol proveďte pomocí osy 16, kterou provlečte motorem, nasaďte na ni z každé strany zkompletovanou zarážku 17 tak blízko k motoru, aby se osa mohla volně otáčet a nevybočovala do stran, a pak zarážku k ose přilepte. Po proschnutí na osu navlečte z každé strany kolo a přilepte k ose. Obdobně osaďte zadní osu 31 a zabezpečte zarážkami 32. Pak na ně navlečte a přilepte zbylá dvě kola.

Poslední prací je zhotovení zpětného zrcátka: zkompletujte díl 52, přilepte k němu díl 53 a hotové zrcátko osaďte na rezervu na levé straně vozidla.

Na rezervě není místo pro přilepení vyznačeno - zrcátko přilepte tak, aby jeho nosič byl svislý.

NÁVRH Richard Vyškovský
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman Kunst