HMHS Britannic - Zaoceánský parník

HMHS Britannic - Zaoceánský parník
Sdílej
 
Parník vycházel ze stejných projektů jako slavnější Titanic. Byl dokonce ještě o 7 m delší, o 0,4 m širší, a tedy i prostornější. Pojal o 1500 osob víc než Titanic a dokumenty uvádí, že měl nést název Gigantic.


Po katastrofě Titaniku (1912) dostal parník v plánech příhodnější jméno Britannic. Na vodu byl spuštěn 26. února 1914 v loděnicích v Belfastu a postupně dokončen.
Propukla válečná vřava a nastala potřeba změny služby této lodi z osobní přepravy na transatlantických linkách na nemocniční.

V roce 1915 přijal Britannic příjmení HMHS (His Majesty´s Hospital Ship) a byl nově natřen. Po pěti úspěšných převozech raněných vojáků z blízkovýchodních bojišť do Británie se parník vydal na svoji šestou, poslední misi - 21. listopadu 1916, při průjezdu Messinskou úžinou, najel Britannic na minu a během necelé hodiny se potopil. Díky jiným lodím, řeckým rybářům, vlastním 36 záchranným člunům a teplotě vody zahynulo na rozdíl od Titaniku pouze 30 lidí.

Více o obřích lodích


Technická data


Délka: 275,8 m
Šířka: 28,6 m
Výška 56 m
Ponor: 10,54 m
Rychlost: 23 uzlů
Posádka: 860 lidí
Zdravotnický personál: 489
Počet nemocničních lůžek: 3309
Zahájení stavby: 30. listopadu 1911
První plavba: 23. prosince 1914


NAVRŽENO PRO ABC


Stavba papírových a zvlášť lodních modelů v malých měřítkách patří k nejnáročnějším kategoriím. Není účelem složit arch papíru do podoby jakési lodičky a říkat jí model a třeba i jménem konkrétní lodi, kterou bychom si přáli postavit.


Pokud se už dáme do stavby 3D modelu podle skutečné předlohy, která kdysi brázdila světová moře, pak bychom se měli aspoň v minimální míře snažit o co nejvěrohodnější tvar, podobu a nejvýznačnější detaily sledované lodi. Věřím, že vás parník HMHS Britannic z roku 1914, který byl vedle Olympiku třetí sesterskou lodí legendárního Titaniku, zaujme stejně jako mě a žádná titěrnost na jinak obrovské plovoucí nemocnici vám nezabrání si ji postavit v osmsetkrát menší modelové verzi z ABC. Ladislav Badalec


MĚŘÍTKO 1:800
ROZMĚRY V CM D 35 V 8 Š 4PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Návod (pdf)

Model zaoceánského osobního parníku je zkonstruován podle obvyklých zásad tak, aby stavbu zvládli i méně zkušení modeláři. Je nutné pracovat co nejpečlivěji, nespěchat, dbát na souměrnost, čistotu lepení, během stavby hned retušovat případné rušivé zástřihy.

Trup lodi od čáry ponoru budete stavět klasicky obšívkou (plášťováním) na kostru kýlu s osazenými žebry z tvrdého papíru. Čísla všech dílů, určených k podlepení, jsou v kroužcích červeně podtržená. Tloušťku podlepení si zvolte podle použitého pomocného papíru a způsobu vyřezávání dílů z vytvrzovaných ploch. K podlepování dílů kostry a žeber se dobře osvědčil silnější kopírovací papír gramáže 140–160.

Z kulatých párátek si vyrobte stěžně, ráhna, jeřáby, ventilátory a úvazníky. Počet a rozměry jednotlivých prvků zvolte podle potřebných dílů, nakreslených v kresbě modelu ve skutečné velikosti. Jejich rozmístění na palubách proveďte podle barevného rozlišení spodních konců a příslušných otvorů.

Na většině dílů naleznete malé červené šipky, které orientují jejich montáž na trup ve směru plavby vpřed a usnadňují určit levou a pravou stranu lodi pro stavbu dílů označených L a P. Prořezy a prostřihy jsou značeny červenými ryskami, křížky či značkami nůžek. Ostatní důležité značky jsou vysvětleny při zpracování konkrétního dílu.

Linie označené černými šipkami ohýbejte po orýhování do rubu (od sebe), hrany ukončené kulatým bodem vytvořte ohýbáním papíru k tisku (k sobě). Vytvarování oblouků snadno docílíte lehkým přetažením papíru o hranu pracovní desky.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba (pdf)

Kostru sestavte z řádně podlepených, vytvrzených a prořezaných dílů kýlu a žeber. Díly 1.1 a 1.2 sesaďte do pásu, spoj přelepte na obou stranách spojkami 2x 1.3. Podobné spojky, naohýbané do tvaru písmene L, si vyrobte z pomocného papíru v potřebném množství také na zpevnění celé kostry. Po osazení kýlu žebry (čísla psaná kurzivou 1-9) vyztužte zálepkami všechny vnitřní průniky tak, aby žebra stála kolmo a pravoúhle k přímé linii kýlu.

Stejně jako kýl zkompletujte přední a zadní díl obšívky, díly 2.1, 2.2 pomocí pásku 2.3. Bočnice obšívky zatím ponechte volné, stejně i chlopně na přídi a zádi. Celek položte na pomocnou čtvrtku a špendlíkem si odpíchejte do bílých rysek a křížků obrys dna a rozmístění žeber. Všechny vpichy spojte tužkou, nezapomeňte na žádné žebro ani směrové šipky. Díl si označte jako díl X, podlepte na tloušťku 0,5 mm a ponechte vytvrdit.

Mezitím ohněte bočnice obšívky, potom vytvarujte a slepte příď s ostrou rozrážecí hranou pomocí zálepky 2.4. Totéž proveďte na zádi, kde mezi plochy kormidla vložte zrcadlově dva dílky 2.5 (nakreslené jsou poněkud větší, přesný obrys kormidla ořízněte po sestavení a vytvarování trupu). Z páskového dílu 3.1 vytvarujte vpředu na horní hraně obšívky zvýšenou nástavbu se zábradlím, které na rubu olemujte páskem 3.2.


Zde je nutné hranu obšívky v délce asi 2–3 cm od přídě nejdříve lehce prohnout (vyklenout) do stran, pak pečlivě vymodelovat prohnuté nasazení zálepek dílu 3.1 a nakonec zábradlí nad okénky opět vztyčit kolmo nahoru. Tvar plášťové obšívky by měl v místě zhruba pod jménem lodi kopírovat linii podobnou obrysu prvního žebra.

Oblou záď vymodelujte pečlivým sestavením paprsků dílu 4.1. Oblouk zábradlí opět potáhněte a zpevněte po vnitřní straně páskem 4.2, potom celek navlékněte a nalepte na koncové zálepky nad kormidlem. Při práci neustále kontrolujte souměrnost trupu. Nyní vystřihněte pomocný díl X a vložte ho šipkami dopředu na dno obšívkové "vany".

K přilepení plochy stačí jen několik kapek lepidla. Při zasychání velkého množství by došlo k pnutí a k nežádoucímu zkroucení dna. Zevnitř k bočnicím obšívky přilepte velmi pozorně boky hlavní nástavby, díly 5.1L a 5.1P. Přesné umístění těchto pásů určují malé zelené šipky na bočnicích obšívky těšně pod horním okrajem! K šipce vpředu (nad linií žebra 2) přiložte přední hranu nástavby.

Zadní konec pásu 5.1 by měl potom bez problémů dolehnout vzadu tak, aby zelená šipka na obšívce směřovala k linii žebra 8 přibližně do obloučku sníženého zábradlí dílu 5.1. Oba nástavbové pásy by pak měly být umístěny pochopitelně také vzájemně na obou bocích přesně proti sobě.


Zbývá umístit do obšívkové "vany" mezi bočnice a nástavby konstrukci kostry, usadit ji přesně kýlem a žebry na linie vyznačené na dílu X a rovněž zajistit několika kapkami lepidla. Bočnice a nástavby zatím k žebrům nepřilepujte, aby bylo možné bez problémů pokračovat se stavbou vnitřních palub a nástavbových prvků. Nejdříve "doobložte" vnitřní hrany zábradlí po celém obvodu lodi příslušnými díly: 3.3L-P, 5.2, 5.3L-P, 5.4L-P.

Na přídi položte sníženou palubu 6 a zvýšenou 7. Paluba 6 přesáhne až do roviny 15, musíte ji tedy nejdřív doplnit nástavbou 8, palubou 9 a nástavbou 10. Na zádi položte sníženou palubu 11, vztyčte na ní nástavbu 12 se střechou 13 a pokračujte nástavbou 14. Teprve nyní můžete položit palubu 15, přesně ji vycentrovat a po obou stranách k ní připojit v celé délce dosud volné boční nástavby 5.1L-P.

Není tedy zapotřebí tyto nástavby přilepovat ke každému žebru, k jejich aretaci nejlépe pomůžou dva horní boční pásky v barvě ostatních dřevěných palub, které přehněte přes plochu 15. Na těchto pásech naleznete šedé rysky, podle nichž bude později snadné rozmístit záchranné čluny 51 nebo 52 (zakryté plachtami nebo otevřené). Zatím však postupujte dál se stavbou dílů podle pořadového číslování. Jde už o běžnou modelářskou činnost, k níž není nutné složitě se rozepisovat. Pouze si vždy nejdříve rozmyslete další postup, prostudujte návodnou kresbu a nezhotovte dopředu detaily, které by se vám mohly zatoulat dřív, než by na ně došlo.


Podrobněji zmíníme montáž hlídkových stanovišť na stěžních. Páskový díl 41 stočte na kulatém párátku do válečku a uzavřete oknem ven do polokrabičky 42. Detail navlékněte na stěžeň a zakápněte lepidlem. Teprve potom přilepte ke stěžni příčné ráhénko a stěžeň vztyčte na lodi asi pod 80ti stupňovým náklonem dozadu.
Všude kde na bílých stěnách nástaveb naleznete šedý obdélníček, postavte před něj k vyšší palubě nebo ke střeše spojovací schody ze skupiny dílků 36.

Komín 39 tvarujte nejlépe na obyčejné dřevěné tužce do trubičky, kterou lehce sevřete do elipsovitého průměru a uzavřete čelem 40. Spodní elipsovitý průměr bude mít vedení v nástavbě 38 a dosedovou plochu na střešní palubě 25. Snažte se zpracovat čtveřici komínů jako „jedinou verzi komínových čtyřčat“ - ve stejném slepení, ve stejném záklonu, zákrytu, výšce, osvětlení...

Palubu můstku 34 postupně olemujte krátkými kousky zábradlí 35 lepením na tupo, stejně tak příčně otevřené zvýšené paluby 7 na přídi a 16 na zádi dvěma díly zábradlí 54. Podle chuti můžete do zábradlí prořezat i přístupy ke zbývajícím schodům 36.
Vizitkou 55 si můžete model označit na spodu pod trupem.

NÁVRH Ladislav Badalec
KONSTRUKCE Ladislav Badalec
SLEPENÍ Ladislav Badalec