Aero 30 1934

Aero 30 1934
Sdílej
 
Prototyp vozu sestavený do roku 1933 v bývalé hale vysočanských cukráren v Praze se sice ještě nijak nejmenoval, ale poté, co konstruktéři-nadšenci představili model tehdejšímu šéfovi letecké továrny Aero, bylo jasno.

Vůz Aero 30 si odbyl svou premiéru na salonu o rok později. Až do roku 1947 vyjelo z montážní haly 7780 „třicítek“. Oblíbené se staly díky pohonu na přední nápravu a dvoutaktnímu motoru.

Automobil se vyráběl ve čtyřech variantách: pětisedadlový Standard, třísedadlový Sport, společenská limuzína a později i módní kabriolet.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Při stavbě budete potřebovat
tři kulatá párátka, jeden špendlík s kovovou hlavičkou a slabé plexisklo (tloušťka 0,2-0,3 mm) nebo silnou průhlednou folii o rozměru 5 x 3 cm. Práce na modelu si vyžádá dokonalou přesnost, trpělivost a dodržení pracovních postupů.


Model můžete postavit buď se složenou střechou připevněnou trvale ke karoserii, nebo se střechou rozloženou osazenou na vozidle buď napevno nebo vyměnitelnou za střechu složenou. Proto nebude na některých dílech vyznačeno místo pro přilepení a pracovní čísla, někde naopak přibude kresba, která bude účelná jen pro některou variantu. Rovněž osazení držáku reflektorů na blatníky předních kol na nich není vyznačeno, kvůli prostorovému zešikmení blatníků, které se může při stavbě nepatrně změnit. Proto je dána přednost slovnímu popisu pracovního postupu.

Aero 30 1934 •  Václav Jirásek


Řada dílů (zejména u blatníků) má rubovou stranu podlepenou. Pro rychlou orientaci mají rubové, podlepovací díly, stejná čísla jako jejich vnější části, ale čísla jsou s černou tečkou. U návodných kreseb je dbáno na to, aby popisek vedený od čísla dílu na kresbu dílu pro povrchovou část byl kreslen plnou čarou, pro podlepovací část čarou čárkovanou a oba pokud možno do přibližně stejného místa.


Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubové strany tisku, jsou kresleny čerchovaně. Výřezy plochy z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. Místa pro zalepení os nebo přilepení kol jsou vyznačena kroužkem s černou úhlopříčkou o průměru zalepované části. Pro zalepení špendlíku a lepení „předního skla“ použijte některé z acetonových lepidel.


Na některých dílech jsou vyznačeny rysky s písmeny velké abecedy. Rysky si přeneste na rubovou stranu dílů a budete na ně v průběhu stavby modelu lepit některé další díly. Rysky A-A přeneste na rub dílů 1, 2, 3 a 5, rysky B-B a C-C na rub dílu 1, D-D na rub dílů 1, 29, 30, 33 a 34 a rysky E-E na rub dílů 15 a 17.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu modelu začněte přilepením dílu 2 k dílu 5, ke kterému přilepte díly 3, 6 a 4. Zkompletujte díl 7, připojte ho k dílu 8 a na vyznačené místo na dílu 7 přilepte zpracovaný držák 9. Podle kresby ve vystřihovánce zkráťte špendlík 10, provlečte díly 7 a 8 a přilepte ho k nim. Lepte kanagonem, nebo jiným acetonovým lepidlem.

Po proschnutí přilepte vzniklý prostorový útvar z dílů 7-10 k dosud postavené části. Díl 8 přilepte na díly 2 a 3 a díl 7 na rub dílu 6. K celku připojte podlážku 12. Lepte ji na díl 8, ale jen v prostoru pod přístrojovou deskou, ne na díly 2 a 3 u dveří. Zkompletujte pedály 84 (2x) a 85 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 12. Zpracovaný volant 73 přilepte na jeho osu 11, kterou po proschnutí protáhněte a přilepte do a k dílům 6 a 8.


Celek zatím odložte a sestavte levý přední blatník. Díl 51 připojte k vytvarovanému dílu 50, který podlepte dílem 50•. K dílům 51 a 50 přilepte díl 71 a díl 51 podlepte dílem 51• a díl 71 dílem 71•. K celku, a to k dílu 51, připojte díl 52, k dílu 50 bok blatníku 49, který podlepte dílem 49•, a konec dílu 50 ještě podlepte dílem 53. Hotový blatník připojte dílem 52 k celku, tj. lepte na vyznačené místo na dílu 2. Viditelné chlopně na konci blatníku (díl 50) zakryjte přelepem, tj. dílem 53•.

Zpracujte nosič přední osy 48 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 52. Při práci dbejte na to, aby otvory pro přední osu v dílech 2 a 52 vzájemně „sedly“. Levý blatník je připojen k celku a můžete stejným postupem zpracovat pravý blatník z dílů 54, 54•, 55, 55•, 56, 56•, 57, 58, 58•, 72 a 72•. Hotový blatník připojte k celku, tj. na vyznačená místa na dílu 3 dílem 57, a mezi osaďte druhý zkompletovaný nosič přední osy 86. Pozor, díly 58 a 58• nejsou zachyceny v návodných kresbách.

Aero 30 1934 •  Václav Jirásek


Pokračujete zadní částí vozu. Díl 16 přilepte na díl 15, ten podlepte dílem 15• a vzniklý prostorový útvar připojte dílem 16 na vyznačené místo na dílu 13. Obdobně připojte k dílu 13 druhou stranu interiéru vozu z dílů 18, 17 a 17•. Vytvarujte zadní sedadlo 19 a připojte ho k celku, tj. lepte na 13, 15 a 17.

Vytvarujte díl 14 a lepte ho postupně na celek, tj. na díl 13. K dílu 26 přilepte vytvarovaný díl 25 a k němu ještě díl 27. Vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. lepte na vyznačené místo na dílu 14, a k celku přilepte ještě díl 20 na díly 19 a 13. Na levém boku vozu pokračujte stavbou blatníku: podlep 29• připojte k dílu 29, ke kterému přilepte boční díl 30 s podlepením 30•.

Blatník přilepte k celku, tj. na vyznačená místa na dílech 14 a 26. Chlopně dílu 29 zakryjte dílem 28 (lepte na 14 a 29) a na rysku D-D na rubu dílu 30 a k dílům 26 a 29 přilepte výztuhu 31. Stejným způsobem sestavte a osaďte pravý blatník. Dílem 33• podlepte díl 33, k němu připojte díl 34, podlepte ho dílem 34• a blatník přilepte na vyznačená místa na dílech 14 a 27. Chlopně dílu 33 překryjte dílem 32 (lepte na 14 a 33) a na rysku D-D na rubu dílu 34 a k dílům 27 a 33 přilepte výztuhu 35.


Pokračujte předním „sklem“. Pokud máte k dispozici potřebný materiál (plexisklo nebo folii) zalepte „sklo“ do dílu 59, ze kterého vystřihněte modrou plochu (lepte acetonovým lepidlem). Po proschnutí přilepte na vyznačená místa na přední straně dílu 59 dva zkompletované držáky - díly 60 (na levé straně vozu) a 88 (na pravé straně vozu).

Na „sklo“ přilepte zkompletovaný stěrač 61 a hotové přední „sklo“ osaďte oběma držáky na přední část vozu: díl 60 na díl 2 a díl 88 na díl 3. Dolní část dílu 59 přilepte na vyznačené místo na dílu 6 - sklo mírně prohněte a můžete ho přilepit na tupo po celé délce spodní strany dílu 59 k dílu 6.


A teď už můžete spojit přední a zadní části vozu. Díl 13 přilepte na levé straně na díl 2 a na pravé straně na díl 3.

Aero 30 1934 •  Václav Jirásek


Dále sestavte a osaďte přední sedadla. Vytvarujte díl 21 (2x), přilepte ho na díl 22 (2x) a 23 (2x). Celek zakryjte zadní částí 24 (2x) a hotová sedadla osaďte do prostoru pro řidiče na vyznačená místa na dílu 12. Celek teď osadíte na „základovou desku“, tj. na zkompletovaný díl 1 - lepte od předku vozu, tj. od dílu 4, pak díly 2 a 3 včetně dílů 8, 48, 86 a 12, dále díly 20, 19, 13, 14, 30, 34, 26, 27 a 25 a nechte dokonale proschnout.


Samostatně zpracujte a osaďte nárazníky, nejdříve přední. Zkompletujte díl 69, přilepte ho na vyznačená místa na zpracovaném dílu 70, ke kterému přilepte zkompletovanou registrační značku 39. Hotový nárazník osaďte dílem 69 na celek, tj. na díl 4, a bodově ho přilepte ke svislým hranám dílů 4 a 2 na levé straně a 4 a 3 na pravé straně. Pokračujte zadním nárazníkem. Zkompletujte díly 37 (2x), 38 a 39. Dva díly 37 přilepte na vyznačená místa na dílu 38, k němu přilepte značku, tj. díl 39, a hotový nárazník připojte dvěma díly 37 k celku - lepte na vyznačená místa na dílu 25.

Zpracujte dva díly 36 a osaďte je na vyznačená místa na blatnících zadní osy, tj. na díly 29 a 33. Zkompletujte kliky dveří, tj. dva díly 74, a přilepte je na vyznačená místa na dílech 2 a 3. Zpracujte držák zpětného zrcátka 67, přilepte k němu díl 68 a přilepte dílem 67 na vyznačené místo na předním blatníku, tj. na díl 50.

Rezervní kolo sestavte z vytvarovaného a uzavřeného dílu 45, ke kterému přilepte díl 83. Na rub dílu 82 přilepte díl 44• a pak díl 82 přilepte na 45. Dílem 83 osaďte kolo na zadní část vozu, tj. na díl 25, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

Nyní si připravte kola. Vytvarujte a uzavřete díl 45 (4x) a přilepte k němu díl 46 (4x). Díl 44• (4x) přilepte z rubu k dílu 44 a ten připojte k dílu 45 (4x). Hotová kola zatižte a nechte proschnout. Zkompletujte čtyři zarážky 47 a začněte s osazením kol na přední osu, tj. na díl 42.

Jedno kolo navlečte na osu těsně ke kraji a přilepte k ose, pak na osu navlečte zarážku 47 a přilepte podle nákresu ve vystřihovánce. Po proschnutí protáhněte osu přední částí vozu tak, aby zarážka byla přibližně 1 mm od držáku (buď 48 nebo 86, podle toho, z které strany osu protahujete). Z druhé strany navlečte druhou zarážku 47 a přilepte k ose opět asi 1 mm od druhého držáku. Po proschnutí na konec osy přilepte druhé kolo.

Doporučujeme uříznout osu o něco delší než bude třeba a ustřihnout ji teprve až budete znát správnou délku, tj. před přilepením druhého kola. Obdobně postupujte při osazení zadních kol na zadní osu, tj. na díl 43. Nejdříve přilepte jedno kolo, pak na osu navlečte zarážku 47, osu protáhněte vozem a zarážku přilepte zhruba 1 mm od stěny zadní části.

Z druhé strany vozu navlečte zbylou zarážku 47 a přilepte k ose opět ve vzdálenosti 1 mm od druhé stěny vozu. Nakonec navlečte na osu poslední kolo a přilepte. Osy se musejí volně otáčet, kola jsou k osám upevněná napevno.

Samostatně zpracujte reflektory a jejich osazení na vůz. Nejdříve vyrobte dva reflektory: vytvarujte a uzavřete díl 64 (2x), zakryjte ho přední částí 65 (2x) a zadní částí 66 (2x). Zkompletujte levý držák 63, přilepte ho podle návodné kresby na reflektor a držák osaďte na levou stranu zpracovaného nosiče 62. Obdobně zkompletujte pravý držák 87, přilepte ho na druhý reflektor a držák pak na pravou stranu nosiče 62.

Podle doprovodných fotografií nosič umístěte na vůz tak, aby se dotýkal hran chladiče a chlopně nosiče dosedly na šikmé plochy blatníků - na levé straně na díl 51, na pravé straně na díl 56. Dbejte na to, aby nosič byl ve vodorovné poloze a současně se dotýkal hran chladiče, tj. dílu 4, ke kterému nosič přilepte bodově, k blatníkům chlopněmi.

Zbývá střecha, a to buď složená nebo osazená rozložená. Složenou střechu sestavte z dílů 40, který zkompletujte a přilepte k němu díl 41. Kdo bude chtít může střechu osadit napevno na vůz - lepte na díl 13, tj. mezi díly 19 a 25 a na díl 14. Osazení je patrné z fotografií.

Rozloženou střechu sestavte z dílů 75 - 81. Na rub dílu 75 přilepte díl 81 a k dílu 75 připojte ještě levou stranu, tj. díl 76, a pravou stranu, tj. díl 77. Teprve teď zkompletujte díly 76 a 77. Díl 78 zpracujte a přilepíte na díl 75. Kdo bude chtít „zasklít“ okénko, přilepí na díl 75 kousek folie ještě před tím, než k němu přilepí díl 78. Vnitřní díly jsou poslední prací na střeše: díl 79 lepte na díl 76 a díl 80 na díl 77. Osazení střechy na vůz je obdobné jako osazení složené střechy.

NÁVRH Richard Vyškovský
KONSTRUKCE Richard Vyškovský
SLEPENÍ Roman KunstVIZITKA
Aero 30 – 1934
1:32
Richard Vyškovský
2009/24
VY-1.132

SÉRIE ČESKÉ VETERÁNY ABC
Tatra 80 1930 17/2009
Aero 30 1934 24/2009

Klíčová slova:
auto, technika, veteran, automobil, Aero 30 1934