Cadillac 1933

Cadillac 1933
Sdílej
 
V redakci jsme vymysleli další téma 3D modelů pro letošní ročník ABC - české veterány v měřítku 1:32. Jako předskokana připravované nové série českých automobilových dědečků vám přinášíme jednoho cizince - amerického veterána Cadilllac z roku 1933.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Model autoveterána Cadillac 1933 je zpracován v jednodušší verzi. Můžete si ho postavit s pevně osazenou střechou, nebo se střechou odnímatelnou - zpracování je stejné pro obě varianty. Přední sklo u řidiče a okno kabiny si vyrobte ze slabého plexiskla nebo slídy - nejlépe silné max. 0,3 mm. Na osy kol použijte obyčejné kuchyňské špejle nabarvené černou tuší a na osu volantu kulaté párátko, rovněž nabarvené černou tuší.

Hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílů černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete rýhovat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovanou čarou (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou a prořezy pro zalepení os jsou kresleny černým kroužkem s černou úhlopříčkou.


U nosiče zavazadel, tj. u dílu 54, jsme upustili od značení výřezů. Kdo bude chtít, provede si výřezy sám, tj. vyřízne všechny plochy podložené bleděmodrou barvou. Na ruby některých dílů si přeneste úsečky pomocí propíchnutých rysek z líce tisku. Úsečku A-A přeneste na díly 4 a 9, B-B na díl 1, C-C na díly 29 a 30, D-D na díl 34, E-E na díly 31 a 34 a F-F na díly 29 a 30.

Návod (pdf)

DVĚ MOŽNOSTI STAVBY

pevně osazená střecha
odnímatelná střecha

POHYBLIVÝ MODEL

otáčivá kola


NÁVOD NA SLEPENÍ


Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)


Stavbu začněte sestavením přední části vozu. Levý blatník, tj. díl 3, vytvarujte a zkompletujte, připojte k němu díly 4 a 5, doplňte dílem 2 a hotový blatník zatím odložte. Stejným způsobem sestavte pravý blatník z dílů 8, 9, 7 a 10. Zkompletujte díl 1 a přilepte jej nejprve na vyznačená místa na dílu 7 (pravý blatník) a potom na díl 2 (levý blatník). Celek zatím odložte a pokračujte zpracováním motoru a kokpitu.

K dílu 13 připojte díl 12 a díl 13 osaďte na rub nezkompletovaného dílu 14. K dílům 12 a 13 přilepte díl 16 a na vyznačená místa na dílu 14 přilepte zkompletovaný díl 15. Zpracujte dva díly 19, díl 20 a všechny tři přilepte na vyznačená místa na dílu 13. Zkompletujte volant 68, přilepte ho na osu 62 a po proschnutí zalepte do podlahy kokpitu, tj. do dílů 13 a 14, a celek nechte dokonale proschnout v nakloněné poloze podle návodné kresby. Z dílů 26, 27 a 28 zpracujte sedadlo kokpitu a přilepte ho do vyznačeného místa na dílu 13.

Přední část motoru z dílů 1–5 a 7–10 připojte k celku, tj. přilepte na díly 14 a 16. Žebro 17 při tom zalepte současně do dílu 16 a na díl 14. Čelo motoru zakryjte maskou 18, kterou přilepte na díly 16 a 1. A teď už můžete zkompletovat dolní část dílu 14 včetně dílu 15. Celek doplňte podběhy blatníků, tj. dílem 6, který lepte na díly 5, 4, 3 a 16, a dílem 11, který lepte na díly 9, 10, 16 a 8.

Do dílu 21 zalepte slabé plexisklo nebo slídovou fólii. Pokud bude tento materiál silnější, rozstřihnete díl 21, nalepte na folii, obstřihněte a doplňte druhou půlkou.

Pak zkompletujte oba stěrače, tj. dva díly 22, a podle návodné kresby je přilepte na přední stranu rámu, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Hotové přední sklo osaďte na celek, tj. lepte na vyznačené místo na dílu 12.

Přední část vozu zatím odložte a začněte zpracovávat kabinu. Zkompletujte díly 29 a 30 (včetně jejich dolních částí) a k dílu 29 přilepte vytvarovaný a zkompletovaný díl 36, doplněný o líc blatníku, tj. díl 35. Obdobně k dílu 30 připojte stejným způsobem díly 38 a 37. Levou stranu kabiny (z dílů 29, 35 a 36) spojte s pravou stranou (z dílů 30, 37 a 38) dílem 31, který zkompletujte a přilepte k dílům 29 a 30.

Celek doplňte sedadlem 60, které přilepte postupně na díly 31, 29 a 30, a pak tyto díly osaďte na rub dílu 34. Vše doplňte podlahou kabiny 33, kterou lepte na rub dílu 34 na doraz k sedadlu, tj. k dílu 60. Lepte tak, že v přední části kabiny zbude na rubu dílu 34 místo pro osazení přepážky mezi přední a zadní částí vozu.

Přepážku, tj. díl 25, nejdříve "zasklete" stejným způsobem, jako jste zpracovali přední sklo, a pak ji přilepte ke kabině: lepte podlahovou část na rub dílu 34, boky na díly 29 a 30. Pak zkompletujte dolní desku vozu, tj. díl 34, a k zadní části, tj. ke kabině, připojte přední část. Přilepte díly 13, 14, 26, 27 a 28 na díl 25. Zkompletujte stupačky 23 a 24 a připojte je k celku - díl 23 lepte na díly 16, 29 a 36, díl 24 lepte na díly 16, 30 a 38.

Zpracujte díl 61 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 31. Zkompletujte díl 32 a připojte ho k celku, tj. přilepte na vyznačené místo na dílu 31, na díly 29, 30 a 34. Zpracujte dva držáky 53, přilepte je ke zkompletovanému nosiči 54 a pak držáky připojte k celku, tj. lepte na vyznačená místa na dílu 32.

Samostatně sestavte nárazníky, nejdříve zadní. Vytvarujte díl 41, zalepte do 39 a připojte k celku, tj. lepte na zadní části dílů 29 a 30. Přední nárazník zhotovte stejným způsobem z dílů 40 a 41 a osaďte ho na přední části spojených dílů 2 a 5 na levé straně a 7 a 10 na pravé straně. Před tím, než nárazníky osadíte na vozidlo, připojte k nim na vyznačená místa zkompletované poznávací značky, tj. díly 55 (2x).

Samostatně zpracujte a osaďte reflektory, nejdříve levý. Vytvarujte a uzavřete díl 51, zakryjte zadní stranu dílem 50L a přední stranu zkompletovaným dílem 52. Reflektor přilepte dílem 50L k zpracovanému držáku 49L a ten osaďte na vyznačené místo na levém blatníku, tj. na díl 2. Stejným způsobem zpracujte pravý reflektor z dílů 49P, 50P, 51 a 52 a osaďte jej na vyznačené místo na pravém blatníku, tj. na díl 7.

Další samostatnou prací jsou rezervy kol, které osaďte do výřezů blatníků: vytvarujte a uzavřete dva díly 47, které vždy z obou stran zakryjte díly 48 (4x). Hotové rezervy nasuňte a přilepte do výřezů v dílech 3 a 8 tak, aby černé konce dílů 47 byly schovány pod blatníky. Na jejich vrchol pak přilepte držáky zpětných zrcátek. Zpětná zrcátka zpracujte ze dvou držáků 69, ke kterým přilepte dva díly 70. Držáky přilepte na vrcholy rezerv, tj. díly 69 lepte na díly 47. Zkompletujte dva díly 67 a osaďte je na vyznačená místa na blatnících zadních kol, tj. na díly 36 a 38.

A teď už můžete vozidlo zprovoznit - začněte koly, u kterých vytvarujte a uzavřete díl 42 (4x), který zakryjte vnějším dílem 43 (4x) a vnitřním 44 (4x). Hotová kola zatižte a nechte proschnout. Přední osu 45 nasuňte do "nosníků", tj. do dolní části dílů 2 a 5 na levé straně a 7 a 10 na pravé straně, ve kterých se osa bude volně otáčet.

Pak na osu zvenčí nasuňte z každé strany po jednom zkompletovaném dílu 46 a přilepte je těsně vedle nosníků, ale tak, aby se osa mohla volně otáčet. Po proschnutí navlečte na osu z každé strany připravené kolo a přilepte ho k ose napevno. Zadní osu 63 navlečte opět do "nosníků": do levého z dílu 29 a 34 a pravého z dílů 30 a 34. Osa 63 se opět musí v nosnících volně otáčet včetně zbylých dvou kol, které k ose přilepte opět v blízkosti nosníků.

Zbývá střecha. Díl 59 přilepte na rub dílu 56, celek vytvarujte a připojte k němu, tj. k dílu 56, díl 57 a na něj díl 58. Na levý vnitřní bok připojte zpracovaný díl 64, na pravý zpracovaný díl 65. Zkompletujte výztuhu 66 a přilepte ji na vyznačená místa na dílu 56. Střecha je hotova. Kdo bude chtít, může ji jen volně nasunout na vůz - v zadní straně dosedne díl 57 na díl 61, na bocích díly 64 a 65 na stěny vozu 29 a 30, v přední části střecha dosedne na díl 25. Kdo bude chtít mít střechu na voze napevno, přilepí ji v uvedených místech ke konstrukci vozu.

NÁVRH Richard Vyškovský
KONSTRUKCE Richard Vyškovský

Více o automobilu Cadillac 1933 najdete ZDE