Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 21/2019
Sdílej
 
V asopisu ABC č. 21/2019 vychází papírový model vojáka - zdravotníka armády ČR a vystřihovánka pancéřové drezíny z obrněného vlaku. Tady najdete návody na slepení.

Voják: Zdravotník armády ČR

Přípravné práce

1. Před stavbou se rozhodněte, jestli si vojáka postavíte plně pohyblivého, anebo napevno v libovolné pozici. Stavba napevno je jednodušší a model obsahuje pouze několik drobných složitějších detailů. Kloubový model bude vyžadovat více trpělivosti a pečlivosti. Postupujte podle návodu!

2. Ke stavbě budeme potřebovat ostré nůžky, lepidlo, pravítko, nožík na rýhování hran, vodové barvy pro retušování a kulatá párátka pro spoje.

3. Místa, která se musí zakapat lepidlem a nechat zaschnout, jsou v návodné kresbě (dále jen NK) označena piktogramem v červeném kroužku. Po slepení modelu hrany zaretušujeme vodovkami. Přečnívající spoje můžeme obrousit pilníčkem.

Vystřihovánka vojáka - zdravotník armády ČR •  Roland Havran

Návod na slepení

ZÁKLADNÍ FIGURKA

TĚLO A HLAVA

1. Model zahájíme sestavením těla 1, do něhož si připravíme otvory pro spoje. Ke spodní části připojíme pas 2, který představuje převislou část košile. Na horní část těla přilepíme ramena 4 s vystřiženým otvorem. Připravíme si rozkrok 3 s otvory a zatím ho odložíme

2. Slepíme krk 5 a část hlavy 6. Do tváře 7 vystřihneme trojúhelníkový otvor a do něj vložíme vytvarovaný nos 8. Pozor, tento díl je velmi drobný! Poté celek přilepíme ke zbytku hlavy obličejem vpřed. Vytvarujeme přilbu 9. Postupujte pomalu a přesně, proužek po proužku, abyste vytvořili pěkný oválný tvar. Případné nepřesnosti překryjeme shora dílem 10. Vlepíme zadní lem přilby 11 (má uprostřed tmavou čárku, která navazuje na spoj dílu 9). Dovnitř přilby vlepíme díl 12. Hotovou přilbu nasadíme figurce na hlavu.

NOHY

1. Sestavíme stehenní část 13 (2×) s připravenými otvory a spodní část nohy 14 (2×) s chodidlem 15 (2×). Obě části v koleni spojíme kouskem párátka a zvenku spoj zakápneme lepidlem a necháme proschnout. Během schnutí kontrolujte, jestli lepidlo nezateklo dovnitř, a jestli je kloub pohyblivý.

Vystřihovánka vojáka - zdravotník armády ČR: Návod na slepení •  Roland Havran

2. Nyní přilepíme odloženou část 3 do dílu 2 tak, aby se obě nohy pohodlně vešly do dílu 2. Teď můžeme provléknout spoj kyčelního kloubu skrze díl 2, nohy i díl 3, a zvenku jej opět zakápneme lepidlem. Během schnutí opět kontrolujte, jestli se nohy dají ohýbat.

RUCE

1. Stavbu zahájíme sestavením ramene 16 (2×) s otvory. Nasadíme ho na ramenní spoj, který vede skrz trup a zajistíme kolečkem 17. Pozor – kolečko nepřilepujeme, ale zakápneme ho lepidlem zvenku kolem spoje. Kolečko bude držet napevno, ale díl pod ním se bude moci volně točit. Tento postup použijeme na ruce později ještě dvakrát!

2. Pokračujeme částí paže 18 (2×). Vlepíme do ní spoj tak, aby přibližně polovina rovně vyčnívala a zakapeme vrstvou lepidla. Tuto část odložíme, aby zaschla. Pokračujeme loketním spojem 19 (2×). Nejdříve ho nasadíme na zaschlý spoj z dílu 18 a opět zajistíme kolečkem 17 (2×) zakápnutím zvenku a necháme zaschnout. Teprve poté díl zkompletujeme a uzavřeme!

3. Další částí je předloktí 20, ruka 21 a jistící kolečko 22 (vše 2×). Nejdříve sestavíme ruku 21 a vložíme do ní spoj. Zakapeme jej lepidlem a necháme zaschnout. Poté celek vložíme do otvoru v dílu 20 a zajistíme opět kolečkem 22 zakápnutím. Necháme znovu zaschnout. Teprve nyní i s připojenou rukou zkompletujeme předloktí 20 a spojíme jej v lokti se zbytkem paže. Opět zakápneme a necháme uschnout. Celek spojíme s ramenem a opět zakápneme a necháme uschnout. Pokud jste postupovali opravdu pomalu a pečlivě, výsledkem by měla být ruka plně pohyblivá do všech směrů.

VÝSTROJ

Je zcela na vás, kolik a jakou výstroj vojákovi na vestu nebo na stehenní panel nalepíte. Batoh složíme z dílu 1 a kapes 2, 3. Popruh 4 volně přilepíme dle NK. Pistolové pouzdro 5 slepíme přesně, aby do něj později šla schovat pistole. Ostatní pouzdra 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 jsou jednoduché krabičky.

VÝZBROJ 

1. K tělu pušky 1 připojíme zásobník 2 a pažbu 3. Hlavně si odřízneme z párátek a slepíme je k sobě podle NK. Přilepíme je k tělu pušky a nabarvíme načerno. Pistoli 4 pečlivě slepíme a vložíme do pouzdra.

2. Nůž 5 přehneme, necháme proschnout a opatrně vystřihneme. Pouzdro na nůž 6 přehneme, ale slepíme jen po okrajích, aby do něj šel drobný nůž zastrčit. Záleží na vás, jestli u figurky použijete všechny zbraně.

Zdravotník armády ČR

SÉRIE: Postavy

AUTOR: Roland Havran

NÁROČNOST: 3

Vystřihovánka pancéřové drezíny z obrněného vlaku •  Pavel Dobrovský (Kosťa Chadziantonidis)

Obrněný vlak

Pancéřová drezína

Válka na železnici

Souběžně s obrněnými vlaky působily na všech frontách i pancéřové drezíny. Šlo v podstatě o motorové vagony, na kterých byly umístěny zbraně a pancéřování. Hlavní výzbroj tvořily dělové věže z tanků. Na menších drezínách bývala jedna, na větších dvě nebo i tři. Přídavnou výzbroj tvořily kulomety po bocích trupu pro boj s nepřátelskou pěchotou nebo protiletadlové kanony na střeše. Drezíny měly převážně tankové motory, palivem byly buď benzin, nebo nafta. Na rozdíl od pancéřových vlaků byly drezíny pohyblivější. Díky menší velikosti se daly jen těžko zasáhnout palbou a zničit. Také se je nedařilo v terénu identifikovat podle kouře jako vlak s parní lokomotivou. Pancéřové drezíny se staly účinnými především na bojištích s rozlehlou plochou, kde byla vybudovaná kvalitní železniční síť.

Tento model je posledním ze sady obrněného vlaku.

Celá sada vystřihovánek obrněného vlaku •  Pavel Dobrovský (Kosťa Chadziantonidis)

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě. Červené tečky na dílech 1, 4 a 8 propíchněte kulatým párátkem dříve, než díly budete lepit.

Návod na slepení

1. Stavbu začněte kompletací vnějšího pancéřového pláště 1. Protože je díl 1 dlouhý, vlepte do něj (přibližně do poloviny) výztuhu 2.

Nyní k celku přilepte dno 3.

2. Slepte sníženou příď 4 a nalepte ji zepředu na díl 1. Velitelskou věž 5 nalepte shora na díl 1. Slepte podvozky 6, 7 a nalepte je zespodu na díl 3.

Vystřihovánka pancéřové drezíny z obrněného vlaku: Návod na slepení •  Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

3. Z dílů 8, 9 a 10 (všechny 3×) zkompletujte tři dělové věže. Díl 8 je věž samotná. Díl 9 je hlaveň seříznutá z kulatého párátka na délku 25 mm obarvená černým fixem a vlepená zepředu. Díl 10 je osa otáčení, opět kulaté párátko seříznuté na 20 mm a vlepené svisle.

4. Poslední částí drezíny jsou nárazníky (4×). Slepte je z dílů 11 (8×) a 12 (4×), Celky nalepte zepředu i zezadu na vyznačená místa.

Pancéřová drezína

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Vystřihovánky v novém časopisu ABC

Vystřihovánky v novém časopisu ABC

Youtuber Kovy v novém čísle časopisu ABC s dárkem

Youtuber Kovy v novém čísle časopisu ABC s dárkem

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019