Vystřihovánky v novém časopisu ABC

Vystřihovánky v novém časopisu ABC
Sdílej
 
V časopisu ABC č. 20/2019 vychází vystřihovánky papouška žaka šedého a pobřežního děla ze série Muzeum vystřihovánek. Tady najdete návody na slepení.

Papouškové

Žako šedý,

známý i jako papoušek šedý, proslul svou schopností mluvit: Zvládne i přes 100 slov. Jeho obliba ale znamená pro divoké žaky v Africe problém, kvůli nelegálnímu odchytu jsou ohroženi vyhynutím. Chov žaků proto podléhá přísným předpisům – každý jedinec musí být registrovaný. (Zdena Martinová)

V sérii vystřihovánek papoušků vyšel také aratinga sluneční.

Vystřihovánka papouška žaka šedého •  Zdeněk Ležák (slepení Tomáš Svoboda)

Přípravné práce

1. Hrany nařezávané z líce vystřihovánky jsou označeny plnou šipkou. Čárkovaná čára se symbolem kolečka značí ohyb z rubu modelu. Retuš hran provádějte vodovými či akrylovými barvami.

2. Pro zpevnění modelu podlepte díly 1 a 3.

3. Díl 10 (2×) zhotovte ze špejle o průměru 3 mm.

4. Vyřízněte otvory pro osy v dílech 8 a 9.

Vystřihovánka papouška žaka šedého: Návod na slepení •  Tomáš Svoboda

Návod na slepení

1. Stavbu modelu zahajte slepením těla papouška. Dle bokorysu v návodné kresbě (dále NK) vymodelujte díl 2 a přilepte k němu díly 1 a 3.

2. Vytvořte zobáček složený ze středu 5 a postranních dílů 4, 6. Vzniklý celek pasuje na místo vyznačené na těle 2.

3. Přilepením ocásku 7 na zadní stranu modelu stavbu těla dokončíte. Ocásek je možné nastřihnout, aby vznikla iluze pírek.

4. Pokračujte slepením nohou z vrchních dílů 8 a 9, středových částí 10 (2×), 11 (2×) a pařátů 12 (2×). Nejprve dle NK vymodelujte díly 8, 9 a připevněte je na místa vyznačená na dílu 2. Okolo konců špejlí 10 obmotejte díly 11 tak, aby část s texturou zůstala na povrchu. Neobmotané části potřete lepidlem a vsuňte do otvorů v dílech 8 a 9. Na spodek špejlí přilepte prsty 12.

5. Křídlo 13 slepte k sobě a v místě označeném přerušovanou čarou jej ohněte směrem dovnitř do pravého úhlu. Zbytek dílu vytvarujte tak, aby se co nejvíce podobal tvaru skutečného křídla. Tři křivky nakreslené na špičce křídla představují místa, kde je možné díl nastřihnout, aby se stejně jako u ocasu docílila iluze per. Vytvarované křídlo připevněte k tělu papouška a stejným způsobem postupujte u dílu 14.

Žako šedý

SÉRIE: Zvířata

AUTOR: Tomáš Svoboda

MĚŘÍTKO: 1 : 2

NÁROČNOST: 2

Muzeum vystřihovánek

Pobřežní dělo

Zahraniční modely

Během 1. sv. války vycházela řada vystřihovánek s vojenskou tématikou, včetně figurek vojáků •  papirovaarcheologie.cz

O historii německého vydavatelství J. F. Schreibra jsme psali již u modelu Továrny (ABC 6/2018). Aršík s pobřežním dělem byl vydán za 1. světové války. Takováto děla chránila vjezdy do přístavů, případně byla rozmístěna v dalších místech, kde mohlo dojít k napadení nepřítelem z moře. Během 1. sv. války vycházela řada vystřihovánek s vojenskou tématikou, včetně figurek vojáků (viz obr. výše). Vystřihovánky nebyly určené pouze dětem, ale sloužily také bojujícím mužům na odreagování. (Josef Kropáček a www.papirovaarcheologie.cz)

Návod na slepení

1. Staré vystřihovánky běžně žádný návod neobsahovaly. Výjimku tvoří vydavatelství J.F.S., které uvádí seznam číslovaných dílů v pořadí, v jakém se mají lepit.

2. Při práci na modelu postupujte jako u ostatních vystřihovánek. Začněte narýhováním ohybových hran, vystřižením dílů, jejich naohýbáním a případně retuší.

3. Z dílů 1–5 sestavte lafetu, do které vlepíte vnitřní díl 6. Slepená kola, díly 7 (2×) a 8 (2×), protáhněte uprostřed drátem či párátkem a připevněte k dílům 1 a 3. Hlaveň složte ze zadního, středního a předního dílu 9, 10 a 11. Středem dílu 10 protáhněte drát nebo párátko a zasuňte do dílů 1 a 3.

Muzeum vystřihovánek: Pobřežní dělo

VYDAVATELSTVÍ: J.F.S.

ROK VYDÁNÍ: cca 1917

AUTOR: neznámý

FORMÁT: 18 x 15 cm

Vystřihovánka ke stažení: Pobřežní dělo

Vystřihovánka ke stažení: Pobřežní dělo

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019

Plastikové modely 10: Motocykl Ducati 1199s

Plastikové modely 10: Motocykl Ducati 1199s