Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 19/2019
Sdílej
 
V ABC č. 19/2019 vychází vystřihovánka Hlasu jeho pána a papírový model protiletadlového vagónu ze série Obrněný vlak. Tady najdete návody na slepení.

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Hlas jeho pána

Historie vzniku ochranné známky

Jednou z nejznámějších obchodních značek je obrázek pejska, naslouchajícího zvuku stařičkého gramofonu. Namaloval ho Angličan Francis Barraud (1856–1924). Barraudův bratr Mark vlastnil fonograf a nahrál svůj hlas na fonografický váleček. Po jeho smrti Francis Barraud zdědil psa Nippera a také fonograf s válečky. Při přehrávání záznamu s Markovým hlasem si malíř všiml, jak Nipper u fonografu soustředěně naslouchá.

Jednou z nejznámějších obchodních značek je obrázek pejska, naslouchajícího zvuku stařičkého gramofonu •  Profimedia.cz

Dojemný okamžik Barraud namaloval. Po dokončení nabídl obraz anglické společnosti Gramophone Company Williama Barry Owena. Tomu se obraz líbil, ale protože tehdy začala firma vyrábět gramofony, požádal ho, zda by nepřemaloval fonograf na gramofon. Malíř mu vyhověl a obraz byl poprvé použit roku 1899 v katalogu společnosti. Pak se dostal i na etikety gramofonových desek pod názvem His Master's Voice – Hlas jeho pána. V Čechách se gramofonové desky s logem Nippera u gramofonu vyráběly v Ústí nad Labem od roku 1910 až do roku 1938.

Přípravné práce

1. Nejprve vystřihovánku podlepte kancelářským papírem. Díly ve vystřihovánce označené čísly s šedým podbarvením podlepte kartonem silným 1 mm. Díl 6 podlepte na sílu 4 mm.

2. Před vystřižením dílů nejprve narýhujte tupější špičkou nože ohybové čáry. Čára zakončená černým trojúhelníčkem značí ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem značí ohyb směrem ke straně tisku. Červené čáry s číslem u dílu odkazují, ke kterému dalšímu dílu bude přilepen. Zalomení odkazové červené čáry značí, ke kterému dílu bude přilepena jeho rubová strana. Značka % znamená, že část dílu bude přilepena k sobě samému. Lepte výhradně disperzním lepidlem. Některé spoje bude vhodné zalepit lepidlem vteřinovým. Na to je v návodu upozorněno.

Vystřihovánka Hlas jeho pána •  Milan Novobilský

Návod na slepení

1. Z dílu 1 vyřízněte podle červené čáry díly 2426. Díl 1 vytvarujte a zatím slepte jen boky. Slepte skříňku gramofonu 2 a přilepte ji k dílu 1. Nyní můžete přilepit spodní stranu dílu 1. Vytvarujte a slepte kryt pérového pohonu gramofonu 3 a přilepte ho do vyznačených ploch na dílech 1 a 2.

2. Podlepte kartonem silným 1 mm talíř s gramofonovou deskou 4 a po zaschnutí lepidla ji vystřihněte. Kolem obvodu přilepte pásek 5. Podložku 6 podlepte kousky kartonů na sílu 4 mm a přilepte ji do vyznačené plochy na dílu 2 a na ní přilepte talíř 4.

3. Vytvarujte a slepte držák raménka zvukovky a trychtýře 7. Zkružte díl 8 do válečku a uzavřete na tupo přilepenými kroužky 9. Váleček přilepte na konec držáku 7 a vyznačené otvory propalte opatrně žhavým drátkem. Hotový držák přilepte ke skříňce gramofonu. Vytvarujte a slepte raménko 10. Vytvořte zvukovku ze zkrouženého pásku 11, k němuž přilepíte z obou stran kruhové díly 12 a 13. Vykružte a slepte nátrubek 14 a uzavřete jej z obou stran kroužky 15. Nátrubek přilepte k zadní straně zvukovky 12. Zvukovku zatím odložte.

4. Nyní vytvoříte objímku, do které pak vložíte otočný konec raménka 10. Přehněte v podélné ose pásek 16 a obě poloviny slepte k sobě. Pak oba konce vyhněte kolmo vzhůru. Vyznačené otvory v pásku propíchněte. Odřízněte z kulatého párátka 12 mm dlouhou osu 17 a jeden konec vlepte do spodního otvoru objímky 16 nejlépe vteřinovým lepidlem. Objímku spojte s raménkem osou 18, kterou vytvoříte z drátku o průměru 0,5 mm. Celek nasuňte do konce držáku 8. Nyní přilepte na užší konec raménka 10 zvukovku nátrubkem 14 tak, aby osa jehly zvukovky svírala s deskou úhel cca 60 stupňů.

Vystřihovánka Hlas jeho pána: Návod na slepení •  Milan Novobilský

5. Zkružte a slepte plášť trychtýře 19 a jeho vnitřek natřete černou barvou. Do zkrouženého a slepeného ústí trychtýře 20 postupně vlepte jeho vnitřní stranu 21. Na užší části okruží trychtýře 22 začerněte nejprve rubovou stranu chlopní a po zkroužení díl slepte. Následně jej přilepte k chlopním širší části trychtýře 20. Pak postupně vlepte vnitřní stranu 23. Kompletní ústí vlepte do trychtýře 19. Dále vytvořte koleno slepením zkroužených dílů 24 a 25 k sobě. Díl 24 uzavřete kroužkem 26. Koleno přilepte k dolní části trychtýře 19. Z drátku 0,5 mm vytvarujte podle předlohy ve vystřihovánce podpěru trychtýře 27 zakončenou na dolním konci očkem. Vteřinovým lepidlem přilepte očko kolmo k raménku 10 v oblasti vyznačeného šroubku. Nyní vložte trychtýř do podpěry a přilepte koleno ke zvukovce.

6. Zkružte do trubičky pásek 28. K jednomu konci přilepte páčku 29 a k ní rukojeť 30. Hotovou kličku přilepte na kryt motoru 3. Podlepte přítlačné kolečko gramofonové desky 31 kartonem silným 1 mm. Do jeho středu přilepte knoflík 32. Celek přilepte na desku 4. Vytvořte brzdu 33 a přilepte ji ke skříňce 2. K vytvarované podpěře zvukovky a trychtýře 34 přilepte horní plochu 35 a hotovou podpěru přilepte ke skříňce 2.

7. Pejska 36 a podstavu 37 podlepte kartonem silným 1 mm a po vystřižení přilepte pejska dolní hranou k podstavě. Doporučujeme celý model přestříkat matným lakem.

Hlas jeho pána

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Milan Novobilský

NÁROČNOST: 3


Vojenská technika

Obrněný vlak

Protiletadlový vagón

 

Vystřihovánka protiletadlového vagónu z obrněného vlaku •  Pavel Dobrovský (Kosťa Chadziantonidis)

Často se stávalo, že během bojů padla technika do rukou nepřátel. Snahou pak bylo ji přizpůsobit a znovu použít. Stejně jako náš protiletadlový vagon. Zatímco jedna válečná strana používala kamufláž zelenou, druhá strana šedomodrou. Pokud byl ukořistěn neporušený vůz, proběhly pouze drobné technické úpravy a byl do vlaku zařazen s původní kamufláží i výzbrojí. Na jedné straně vagonu byla nástavba s protiletadlovými kulomety, druhá nástavba nesla pancéřovou věž pro obranu vlaku. Část uprostřed sloužila pro ubytování posádky a sklad zbraní. Vagon měl pancéřování ze všech stran i shora. Na bocích byly chráněné průzory a střeliště pro používání ručních zbraní. Posádku tvořilo většinou 8 až 12 lidí podle dané bojové akce.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou ohýbejte směrem k sobě. Červené tečky propíchněte kulatým párátkem dříve, než díl budete lepit.

Vystřihovánka protiletadlového vagónu z obrněného vlaku •  Pavel Dobrovský (Kosťa Chadziantonidis)

Návod na slepení

1. Stavbu začněte slepením spodní částí trupu 1. Pak slepte obytnou část nástavby 2 a přilepte ji na díl 1 tak, jak je označeno červenou plochou.

2. Nástavbu pro střeliště 3 přilepte na celek z dílů 1 a 2. Lepení začněte čelní lepicí plochou dílu 3, pokračujte bočními plochami a nakonec díl 3 přilepte k dílu 2.

3. Stejný postup použijete u dílů 4 a 5 s předem připravenými dírkami. Z kulatého párátka odřízněte dva kousky podle dílů 6 a 7. Díl 6 je osa otáčení věže, díl 7 natřete černým fixem a vlepte zepředu do dílu 5.

4. Střeliště se skládá ze dvou dílů. Zkompletujte vnitřní díl 8 a oblepte ho vnější částí 9. Celek nalepte na díl 3.Slepte kulometné dvojče 10 (ohýbání hran si zkuste nejdříve bez lepení) a nalepte ho na díl 8.

5. Podvozky 11 (2×) nalepte zespodu na díl 1. Čtyři nárazníky slepte z dílů 12 (8×) a dílů 13 (4×). Celky nalepte zepředu na čela vagonů. Na závěr slepte kryty nárazníků 14 (4×) a přilepte je na vyznačená místa na bocích dílu 1.

Obrněný vlak: Protiletadlový vagón

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1

Kup si ABC s těmito vystřihovánkami >

Nové číslo časopisu ABC 19/2019 s Playmobilem

Nové číslo časopisu ABC 19/2019 s Playmobilem

Papírová historie: První F1 "vyjela" před 45 lety

Papírová historie: První F1 "vyjela" před 45 lety

Richard Vyškovský: Odešel král vystřihovánek

Richard Vyškovský: Odešel král vystřihovánek