Vystřihovánky v ABC č. 9/2019

Video se připravuje ...
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC 9/2019 vychází papírový model kinetické hračky saxofonistky a vystřihovánky vlaku. Tady najdete návody na slepení.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Kinetické hračky

Automata saxofonistka

Po bubeníkovi z ABC č. 1/2019 a kytaristovi z č. 5/2019 si můžete slepit virtuózní až ekvilibristickou saxofonistku. Na pódiu má ještě připravený mohutný basový saxofon, ale i podstatně subtilnější elegantní černý alt saxofon. Hračka dobře imituje pohyby hráčky při sólu na saxofon - střídavě se předklání a zaklání, přičemž v nejhlubším záklonu zvrátí hlavu a zvedne saxofon nad sebe. Pokud se sami rozhodnete, může saxofonistka ještě podupávat špičkou pravého střevíce.

Jak to funguje?

Základní pohyb trupu vpřed a vzad s pokrčením v kolenou zajišťuje páka na principu klikového hřídele. Paže držící saxofon jsou pevně spojeny s hlavou, jejímž krkem prochází otáčivá osa uložená v ramenních částech trupu. Tato soustava vytváří zvratný pohyb hlavy při záklonu trupu. Počátek tohoto pohybu ovládá jednoduchá drátěná zarážka. Funkce mechanizmu je zřejmá z animačního GIF obrázku.

Papírový model kinetické hračky saxofonistky vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  Milan Novobilský

Přípravné práce

1. Čára zakončená černým trojúhelníčkem značí ohyb směrem od strany tisku a čára zakončená bílým trojúhelníčkem značí ohyb směrem ke straně tisku. Značka % znamená, že část dílu bude přilepena k sobě samému. Červené odkazové čáry s číslem značí díl, který bude do vyznačeného místa přilepen k rubové straně. Červená čísla označují díl, který bude přilepen k lícní straně.

2. Konstrukce hračky není složitá. Před stavbou si raději celý návod pročtěte a ujistěte se, že všemu dobře rozumíte.

3. Budete potřebovat karton o síle 1 a 2 mm, špejli o průměru 2,5 mm a měděný či jiný snadno ohebný drátek o průměru cca 1 mm. Lepte převážně disperzním lepidlem. Některé pevnější spoje bude dobré lepit vteřinovým lepidlem.

4. Díly ve vystřihovánce označené čísly s černým podbarvením podlepte kartonem na sílu 2 mm a díly se šedým podbarvením podlepte na sílu 1 mm. Žlutě podbarvená pole značí, že díl bude podlepen tenkým kancelářským papírem. Díly označené bíle podbarveným polem pozičních čísel nepodlepujte.

5. U dílů, které slouží jako ohebná spojení (8, 9, 16) doporučujeme pro zpevnění papíru přetřít lícní i rubovou stranu v okolí ohybu řidším roztokem disperzního lepidla. Ohebné papírové chlopně můžete také nahradit jiným odolnějším, ale dobře ohebným materiálem (igelit z tašky apod.), který nejlépe přilepujte chemoprenovým lepidlem.

Papírový model kinetické hračky saxofonistky vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  Milan Novobilský

Návod na slepení

1. Podlahu pódia 1 s předem vyříznutým obdélným otvorem a vypilovaným kruhovým otvorem nalepte na hranu čelního panelu 2. Pak z obou stran přilepte k oběma dílům bočnice 3 a 4. Dovnitř pódia vlepte přepážku 5. Správné umístění přepážky naznačují krátké čárky na podlaze pódia 1. Zadní stranu pódia ještě ztužte vlepením rohových dílů 6 k podlaze 1, přepážce 5 a bočnici 4.

2. Pokračujte slepením trupu 7. Vytvarujte levou nohu 8, k jejíž dolní části přilepte ohebnou chlopeň 9 (ohyb je na straně nártu chodidla). K druhé polovině chlopně 9 přilepte střevíc 10. Obdobně vytvořte i pravou nohu z dílů 9, 10 a 16. Pokud však rozhodnete, že má saxofonistka podupávat pravou špičkou střevíce, použijete místo dílu 10 alternativní díly 11–15. Díly 14 a 15 slepte k sobě. Hotovou součást přilepte k nártu střevíce na dílu 11 a k dolní části holeně na dílu 16.

3. K levé paži 17 přilepte předloktí 18 a k němu dlaň 19. Obdobně vytvořte levou končetinu z dílů 20–22. Vytvarujte a slepte hlavu 23, přilepte nos 24. Krk 25 vytvoříte stočením pásku za postupného slepování na vnější průměr 6 mm. Po dokonalém zatvrdnutí lepidla provrtejte krk v místě vyznačeném tmavším páskem a krk přilepte k hlavě tak, aby osa vyvrtaného otvoru byla kolmá k bočním stranám hlavy.

4. Mezitím slepte tenorsaxofon z dílů 27–30.

Papírový model kinetické hračky saxofonistky vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  Milan Novobilský

5. Dále můžete pokračovat v kompletaci horní části těla saxofonistky. Špejli 26 prostrčte ramenními otvory v trupu 7 a upravte otvory tak, aby se špejle dala do otvorů nasunout zcela volně bez sebemenšího tření. Nyní vložte hlavu do výřezu v trupu a zkontrolujte, zda má výřez dostatečnou vůli pro volný pohyb krku. Špejli nastrčte jedním ramenním otvorem a prostrčte krkem do druhého ramenního otvoru. Na přesahy špejle nastrčte obě zkompletované ruce a konce dlaní přilepte natupo k tenorsaxofonu (levá ruka drží saxofon v jeho dolní části a pravá ruka o něco výš na klávesách). Náustek saxofonu přilepte natupo ke rtům hlavy 23. Nakonec zafixujte konce špejle 26 k oběma pažím kapkou lepidla. K sestavenému trupu přilepte obě nohy a celek přilepte k pódiu 1.

6. Připravte si díly 31–34 pro vytvoření mechanizmu ovládání klikového hřídele – viz návodná kresba. Špejli 32 prostrčte otvory v bočnici pódia 3 a přepážky 5 se stejným přesahem na obou stranách. Zajistěte ji proti posunu přilepením kroužků 31 (3×). Do kroužku 33 (2×) vlepte čep 34 vytvořený z kousku špejle. Kroužek 33 nasuňte z vnitřku pódia na konec osy 32 a zafixujte jej nejlépe kapkou vteřinového lepidla. Do páčky 35 (2×) přilepte rukojeť ze špejle 36 a hotovou kličku přilepte vteřinovým lepidlem na vnější konec osy 32.

Papírový model kinetické hračky saxofonistky vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  Milan Novobilský

7. Kolem drátu, který použijete na klikovou hřídel, namotejte a postupně přilepujte pásek 37. Vzniklý nátrubek pevně přilepte na spodek trupu 7. Nyní si přesně podle vyobrazení ve vystřihovánce vytvarujte z drátku klikovou hřídel 38. Hřídel prostrčte spodem pódia otvorem mezi nohama saxofonistky a zahnutý konec zasuňte do pouzdra 37. Pak opačný konec drátku s kroužkem navlečte na čep 34 a zajistěte jej proti vypadnutí kroužkem 31. Vyzkoušejte otáčením kličky pohyby saxofonistky. Případné korekce pohybu proveďte opatrným prohnutím drátku 38. Z dalšího drátku si vytvoříte ovladač zdvihu rukou a hlavy se saxofonem 39. Konec drátku zasuňte do otvoru v podlaze pódia 1 a pak přihněte horní zalomenou část drátku k zadní straně levé paže. Otáčením kličky sledujte, jak se otáčivá sestava zdvihá. Posouváním drátku v otvoru pódia a dalším přihýbáním jeho horního konce najdete správnou polohu, při které bude zdvih nejpůsobivější. V této poloze konec drátku zafixujte vteřinovým lepidlem k podlaze pódia 1.

8. Nyní zbývá jen doplnit pódium vedle saxofonistky reproboxem a dalšími saxofony se stojánky. Slepte reprobox 40 a dolním otvorem jej nasuňte na špejli 42 nadoraz k horní ploše reproboxu. Spoj zafixujte lepidlem. K pódiu 1 přilepte trojnožku 41, do níž zasunete konec špejle stojánku 42 skrze podlahu pódia a z vnitřní strany zafixujete spoj lepidlem. Základnu stojánku 43 přilepte k pódiu a do vyznačeného místa k ní přilepte sloupek sestavený z dílů 44 a 45. Do sloupku vlepte držáky basového saxofonu 46 a do mezer v držácích vlepte basový saxofon slepený z dílů 47–50. Základnu stojánku altsaxofonu 51 přilepte k podlaze pódia 1 a do vyznačeného místa přilepte šikmý držák saxofonu 52. Do ohnutých ramen držáku vlepte altsaxofon sestavený z dílů 53–56.


Automata saxofonistka

SÉRIE: Zábava

AUTOR: Milan Novobilský

NÁROČNOST: 3


Vystřihovánka obrněného tendru vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  ABC

Vojenská technika

Tendr

Obrněný vlak

Válka na železnici

V ABC č. 6/2019 vyšla vystřihovánka pancéřové lokomotivy z druhé světové války. Pokračujeme tendrem – vozem sloužícím k uskladnění zásob paliva a vody. Tendr se skládá z podvozku, vodojemu a zásobníku paliva. Zásobník paliva – uhlák, bývá umístěn v horní části a je sešikmený, aby se uhlí samospádem dostalo přímo k topičovi. Vodojem, zásobník vody, bývá asi 4× větší než uhlák. Vše je umístěno na podvozku a taženo za lokomotivou. Během války se tendry stejně jako lokomotivy obkládaly pancéřovými pláty. Na střeše vozu vzadu bývalo umístěno i otočné střeliště s protiletadlovými kanony pro vlastní ochranu vlaku. V dalších ABC se můžete těšit na čtyři bojové vagony.

Přípravné práce

Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

Vystřihovánka obrněného tendru vychází v časopisu ABC č. 9/2019 •  ABC

Návod na slepení

1. Nejdříve slepte trup tendru 1. Shora na díl 1 nalepte zásobník na uhlí 2. Skříň s elektroinstalací 3 nalepte zepředu na díl 1.

2. Ohněte, slepte a po obvodu zatřete černým fixem dveře 4. Nalepte je zezadu na díly 1 a 2. Slepte do sebe vnitřní a vnější díl střeliště 5 a 6, celek nalepte na díl 1. Podvozek 7 nalepte zespodu na díl 1.

3. Protiletadlový kulomet 8 nejprve ohněte a složte podle šipek bez lepidla, ať přesně víte, jaký má tvar. Pak jej slepte a vlepte do dílů 5 a 6.

4. Vystřihněte nárazníky 9 (4×). Jejich hrany ohněte k sobě podle červených šipek a po dvou slepte k sobě. Vystřihněte přední části nárazníku 10 (2×) a nalepte je zepředu na díly 9. Celky nalepte zepředu na díl 1.

5. Slepte kryty nárazníků 11 (2×) a nalepte je z obou stran na díl 1.


Obrněný vlak:  Tendr

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Obě vystřihovánky vychází v ABC č. 9/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Papírová historie #23: Čtyřicetiletý papírový McLaren

Papírová historie #23: Čtyřicetiletý papírový McLaren

Československé tanky: LT vz. 34

Československé tanky: LT vz. 34

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru

Rytířem (skoro) doopravdy: Zbraně z překližky, zbroj z papíru