Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2019

Vystřihovánky v časopisu ABC č. 11/2019
Sdílej
 
V novém čísle časopisu ABC č. 11/2019 vychází vystřihovánky trajektu Norönna a pancéřového vagonu a auta z obrněného vlaku. Tady najdeš návody na slepení.

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Lodě

Trajekt Norönna

Ve stopách dávných seveřanů

Norröna je jedinou pravidelnou lodní linkou mezi Dánskem, Faerskými ostrovy a Islandem. Je provozována faerskou společností Smyril Line. Zatímco přes léto vozí hlavně turisty, v zimě dováží zboží, zejména ryby. Loď sice není klasickým luxusním trajektem, ale cestovatelům poskytuje na palubě dostatečné pohodlí včetně obchodů a restaurací. Samozřejmostí je tělocvična, bazén i bary a výřivky na horní palubě. V podpalubí se nachází obrovské dvoupatrové garáže. Pokud se rozhodnete cestovat Norrönou až na Island, připravte se na 36 hodin plavby na Faerské ostrovy do Tórshavenu, kde vás čeká zastávka a pak dalších 18 hodin do přístavu Seydisfjordur na Islandu. Můžete si tak zkusit stejnou trasu jako dávní Vikingové. Ovšem daleko pohodlněji.

Přípravné práce

1. Model můžeme postavit v jednodušší a detailní verzi. Pokud se rozhodnete stavět jednodušší verzi, ignorujte oranžové díly! Důležité je hlídat si správné umístění a natočení dílů dle šipek a návodné kresby (dále NK).

2. Ke zhotovení budeme potřebovat nůžky, lepidlo, pravítko, a tupý nožík.

3. Pomocí pravítka a nožíku narýhujeme všechny ohybové hrany. Po slepení modelu přetřeme hrany příslušným odstínem vodové barvy pro zaretušování nepřesností.

Trajekt Norönna se plaví stejnou cestou jako dávní Vikingové •  Badzil

Návod na slepení

1. Stavbu zahájíme sestavením hlavního trupu 1. Pokud stavíte detailní verzi, vyřízneme do boků dvojici velkých oken (tmavší část) a pokračujete celkem se záchrannými čluny.

2. Celek se záchrannými čluny (oranžové díly): Sestavíme nejdřív díl 1 (2×). Postupně sestavíme a vložíme na vyznačené plochy podle NK stojany na sbalené čluny 2 (4×), pak jeřáb na motorový člun 3 (2×) a stojany na velké záchranné čluny 4 (4×). Na stojany umístíme dle NK zkompletovaný motorový člun 5 (2×) a velké čluny 6 (4×). Postupujte pomalu a precizně, všechny díly jsou velmi drobné. Celek po zaschnutí vlepíme dovnitř trupu tak, že malý motorový člun je blíž k přídi.

3. Po vlepení(či ignorování) celků se záchrannými čluny uzavřeme trup 1 zezadu dílem 2. Na něj nalepíme nákladová vrata 3 a jejich horní část ohnutím upravíme jako malou střechu nad zadní palubou.

4. Velmi opatrně a přesně přilepíme příďový díl 4. Uzavřeme ho příďovou palubou 5. Spolu s tím vytvarujeme a uzavřeme část přední nástavby dílem 6. Dále vytvarujeme vlnolam 7 a pečlivě natvarujeme dvojici dílů 8, které spojíme s vlnolamem. Celek přilepíme na příď. V přední nástavbě nyní máme velkou mezeru, do níž vložíme a vlepíme můstek. Ten vytvarujeme z dílu 9, uzavřený uprostřed dílem 10.

Vystřihovánka trajektu Norönna: Návod na slepení •  Roland Havran

5. Začneme osazovat horní palubu lodi. Na zádi přilepíme nástavbu pod heliportem 11 a na její pravou stranu umístíme výřivky pro turisty 12. Na nástavbu poté umístíme heliport 13. Na hlavní část horní paluby umístíme velkou nástavbu 14. Lepte přesně, další nástavba s číslem 15 musí na tuto přesně navazovat. Na ní následně umístíme další vyšší nástavbu 16. Poslední velkou nástavbou je radarová nástavba 17 nad přední částí.

6. Další částí jsou další drobnější nástavby. Na vyznačené místo, kde jedna z nástaveb přečnívá, umístíme malou nástavbu 18. Před ní umístíme dvojici nástaveb 19.

7. Zkompletujeme komín lodi z dílu 20 a tvarovaného předního dílu 21. Vystupující komíny 22 pouze přehneme a přilepíme na vrchol dílu 20. Celek umístíme na vyznačené místo na nástavbě.

8. Před komín umístíme další nástavbu 23 a před ní ještě jednu malou 24. Na přední část horní paluby přilepíme dvojici štítů se jménem lodi 25 a na oba boky lodi po stranách komínu umístíme lodní bary 26 (2×).

9. Pokud stavíte detailní verzi, osaďte nástavby malými anténami a přístroji (oranžové díly): Na malou nástavbu před komínem umístíme přehnutý díl antény 7 a po jeho stranách totožně zpracované díly 8 (2×). Na přední radarovou nástavbu umístíme přehnutý stojan 9 a na dvojici chlopní umístíme plošku 10 a na ní radar 11. Všechny tyto díly jsou velmi drobné, postupujte opatrně!

Trajekt Norönna

SÉRIE: Lodě

AUTOR: Roland Havran

MĚŘÍTKO: 1 : 450

NÁROČNOST: 3


Obrněný vlak

Pancéřový vagon a auto

Válka na železnici

Vystřihovánka pancéřového vagonu obrněného vlaku •  Roman Žiška

Po modelech lokomotivy a tendru si můžete slepit pancéřový vagon T-28. Vagon má dvouhlavňovou věž a vpředu pozorovací věžičku. Býval řazen jako první za tendr, posádku tvořili střelci, nabíječi, pozorovatel ve věžičce a pomocníci. Do vagonu se nastupovalo buď z boku z obou stran pod dělovou věží, nebo přímo do věže zezadu. Tento vchod sloužil také jako nouzový pro případ poškození vagonu. Každý obrněný vlak s sebou vezl pancéřové auto pro průzkum a přímou podporu útočící pěchoty. Bylo vybaveno dělem a střílnami pro kulomet, seděl v něm řidič a střelec. Auto později umístíte na plošinový vůz, který ještě spolu s dalšíma dvěma vyjde v následujících ABC.

Přípravné práce

1. Všechny části předem narýhněte. Hrany označené červenou šipkou budete ohýbat směrem k sobě.

2. V dílech 1, 2, 4, 11 a 12 jsou vyznačeny červené tečky. V jejich místě vytvořte dírky.

3. Díly 5, 6, 13 a 14 představují kulatá párátka seříznutá na délku nakresleného dílu. Hlaveň 6 budete potřebovat 2×, předem je natřete načerno. Stejně tak díl 13.

Pancéřový vagon a auto z obrněného vlaku: Návod na slepení •  Roman Žiška

Návod na slepení

1. Stavbu začněte trupem vagonu 1. Dírka vespodu bude sloužit jako manipulační otvor: Díl je velký, a pokud by se vám během lepení prolomily hrany, budete ho moci opravit.

2. Slepte díl 2 (nezapomeňte na dírku) a nalepte ho shora na díl 1. Slepte pozorovací věžičku 3 a nalepte ji zepředu na díl 1.

3. Do otočné dělové věže 4 se třemi dírkami vlepte zespodu osu otáčení 5. Zepředu do ní vlepte dvě dělové hlavně 6. Celek nasuňte shora do dílu 2.

4. Slepte podvozky 7 (2×) a nalepte je zespoda na díl 1. Oba konce nárazníků 8 ohněte k sobě podle červených šipek a slepte po dvou. Díly 9 (4×) nalepte zepředu na díly 8. Celky nalepte zepředu a zezadu na díl 1. Kryty nárazníku 10 (4×) nalepte také na díl 1.

5. U pancéřového auta nejprve slepte karoserii 11 s dírkou. Pokračujte dělovou věží 12 (opět nezapomeňte na díry). Zepředu do otvorů vsuňte načerno natřenou dělovou věž 13, zespodu pak osu otáčení 14.

6. Slepte k sobě kola 15 (4×), 16 (4×) a přilepte je na díl 11.

Obrněný vlak: Pancéřový vagon a auto

SÉRIE: Vojenská technika

AUTOŘI: Kosťa Chadziantonidis, Roman Žiška

MĚŘÍTKO: 1 : 72

NÁROČNOST: 1


Obě vystřihovánky vychází v ABC č. 11/2019

Kup si časopis ABC s těmito vystřihovánkami >>

Nové číslo časopisu ABC 11/2019 s dárkem pro piloty a modeláře!

Nové číslo časopisu ABC 11/2019 s dárkem pro piloty a modeláře!

Minecraft jako Pokémon GO: Nová hra slibuje revoluci v ulicích

Minecraft jako Pokémon GO: Nová hra slibuje revoluci v ulicích

Legiovlak: Projděte se naší slavnou historií

Legiovlak: Projděte se naší slavnou historií